Een injectie in elke arm lijkt de wereldwijde richtlijn te zijn: Vaccineer oud en jong, ziek en gezond, hersteld en “immunologisch naïef”. Net als bij de lockdowns wordt weer een strategie die geen rekening houdt met demografische, geografische en immunologische verschillen, aan de hele bevolking opgelegd zonder risico-batenanalyse voor het individu of kosten-batenanalyse voor de samenleving.

In de Verklaring betreffende de bescherming van kinderen en jongeren wordt beschreven welke nevenschade jongeren oplopen door strategieën die niet op hun behoeften zijn gebaseerd, schrijft Abir Ballan. Moeten wij in real time de collaterale schade vaststellen die kan worden veroorzaakt door een vaccinatiestrategie die aan hun behoeften voorbijgaat? In de verklaring staat: “Kinderen en jongeren hebben geen baat bij vaccinatie met COVID-19 omdat zij vrijwel geen risico lopen om ernstig ziek te worden. Massavaccinatie en vaccinatieproeven op gezonde kinderen zijn daarom onethisch.”

Fabrikanten volgden hun eigen protocollen niet bij vaccinatieproeven

Ouders moeten weten dat COVID-19-vaccins nog niet volledig zijn goedgekeurd door de verschillende agentschappen die vergunningen afgeven. De noodgoedkeuring voor COVID-19-vaccins voor adolescenten van 16 en 17 jaar was niet gebaseerd op studies die de veiligheid en doeltreffendheid van de middelen voor deze leeftijdsgroep zouden hebben aangetoond. Veiligheid en werkzaamheid werden alleen geëxtrapoleerd uit onderzoek bij volwassenen. De bewering dat 16- en 17-jarigen vergelijkbaar zijn met jongere volwassenen werd gebruikt. Bovendien hielden de vaccinproducenten zich niet aan hun eigen protocollen bij de vaccinatieproeven met 12- tot 15-jarigen. Aldus bereikten zij een gunstiger veiligheidsprofiel. Ook hebben zij niet op transparante wijze melding gemaakt van ongewenste bijwerkingen die zich tijdens de proeven hebben voorgedaan.

Had nooit noodgoedkeuring mogen krijgen

Gezien het gebrek aan urgentie voor jongeren en het groeiende bewijs dat er doeltreffende behandelingen bestaan voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zijn veel wetenschappers van mening dat de COVID-19-vaccins nooit een noodgoedkeuring voor kinderen hadden mogen krijgen.

Kinderen worden met manipulatieve tactieken overgehaald om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Sommige landen overwegen zelfs toe te staan dat kinderen (of minderjarigen) worden gevaccineerd zonder toestemming van de ouders. Morele imperatieven tieren welig om kinderen de schuld te geven zich te laten vaccineren voor het welzijn van de ouderen. Hierbij wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat het doel van vaccinaties is de gevaccineerden te beschermen. Ouders worden afgeschrikt met varianten die dodelijker zouden zijn voor kinderen, ook al zijn er geen data (zie deze 3 minuten durende video) waaruit blijkt dat een van de nieuwe varianten dodelijker zou zijn.

Geen steriele immuniteit

Er worden valse argumenten aangevoerd om de leugen te bestendigen dat de hele wereldbevolking moet worden ingeënt om het ontstaan van nieuwe virusvarianten te voorkomen. Maar virussen muteren toch wel. En ze zullen muteren, wat we ook doen of wie er ook gevaccineerd wordt. De COVID-19 vaccins geven geen steriele immuniteit. Zelfs gevaccineerde mensen kunnen met het virus besmet raken en het aan anderen doorgeven. SARS-CoV-2 kan ook dieren besmetten. Zolang het virus van gastheer op gastheer wordt doorgegeven, zal het ook muteren.

Intussen worden ernstige ongewenste bijwerkingen en sterfgevallen gemeld na de vaccinatie van jongeren, terwijl Big Pharma volledig gevrijwaard blijft van aansprakelijkheid.

De situatie is grimmig. Medische ethiek wordt met voeten getreden. Wetenschap is dood. Ouders worden verkeerd voorgelicht en gemanipuleerd in strijd met de medische Neurenberg-code. En kinderen worden geofferd op het altaar van Big Pharma.

Het gaat allemaal om uw geïnformeerde toestemming

Hier zijn 10 redenen waarom kinderen en jongeren de COVID-19-vaccins NIET moeten krijgen:

  1. Kinderen en jongeren vertonen meestal een mild of asymptomatisch verloop wanneer ze met SARS-CoV-2 besmet zijn. Hun risico om te sterven aan COVID-19 is bijna nul.
  2. Het aantal ongewenste voorvallen en sterfgevallen na vaccinatie met COVID-19 is ongewoon hoog in vergelijking met andere vaccins. Sommige bijwerkingen, met name myocarditis, komen nog vaker voor bij jonge mensen. Wanneer een nieuwe ontwikkeling mogelijk schade kan veroorzaken en er weinig over bekend is, schrijft het voorzorgsbeginsel voor dat vooral geen schade mag worden aangericht. Beter veilig dan sorry!
  3. Er zijn nog geen gegevens over de veiligheid van COVID-19-vaccins op middellange en lange termijn. Maar kinderen en jongeren hebben een resterende levensverwachting van 55 tot 80 jaar. Dit betekent dat onbekende schadelijke langetermijneffecten veel ingrijpender zijn voor jongeren dan voor ouderen.
  4. Vaccinatiemaatregelen zijn gebaseerd op het verwachte voordeel dat duidelijk opweegt tegen het risico van ongewenste bijwerkingen van vaccinatie. De risico-batenanalyse voor COVID-19-vaccins wijst op een hoog potentieel risico zonder verwachte baten voor kinderen en jongeren.
  5. De overdracht van SARS-CoV-2 van kinderen op volwassenen is minimaal, en volwassenen ondervinden geen verhoogde COVID-19-sterfte door contact met kinderen.
  6. Het is onethisch om kinderen en jongeren in gevaar te brengen om volwassenen te beschermen. Altruïstische daden, zoals orgaandonatie en bloeddonatie, zijn altijd vrijwillig.
  7. Voor mensen met een hoog risico zijn er enkele profylactische behandelingsmogelijkheden en de COVID-19-vaccins; zo kunnen zij zich beschermen.
  8. Natuurlijk verworven immuniteit tegen SARS-CoV-2-infectie is breed, robuust en doeltreffender dan door vaccinatie opgewekte immuniteit, vooral als het om varianten gaat. Kinderen en jongeren zijn beter beschermd door natuurlijke immuniteit.
  9. Er zijn enkele profylactische (preventieve) protocollen en doeltreffende behandelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een bijkomende ziekte.
  10. Vaccinatie van kinderen en jongeren is niet nodig om groeps-immuniteit te bereiken. Na anderhalf jaar pandemie hebben de meeste mensen ofwel reeds bestaande immuniteit door blootstelling aan andere coronavirussen, ofwel zijn zij hersteld van COVID-19, ofwel zijn zij gevaccineerd.

Op een natuurlijke manier omgaan met virussen

Er is dus geen medische of volksgezondheidsreden voor massale vaccinatie van kinderen en jongeren, of voor vrijheidsbeperkingen of dwangmaatregelen tegen niet-ingeënte mensen. Voor het algemeen welzijn en dat van jongeren is het beter voor hen om op natuurlijke wijze met het virus om te gaan in plaats van zich te laten vaccineren.

Alle ouders moeten zichzelf één belangrijke vraag stellen: Waarom zou ik het risico lopen dat mijn kind schade oploopt door de experimentele vaccins, terwijl het vrijwel geen risico loopt door COVID-19 en natuurlijke immuniteit veiliger en doeltreffender is?

Wij hebben de jongere generatie voortdurend het slachtoffer gemaakt van de pandemie; wij hebben hen beroofd van onderwijs, leeftijdgenoten, grootouders, levensvreugde, en – door harteloze maskerdwang – zelfs van frisse lucht.

Het is de hoogste tijd om een einde te maken aan de mishandeling van onze kinderen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


De Gezondheidsraad wil nu kinderen vaccineren en daarvoor zelfs alle Nederlandse ouders uit de ouderlijke macht zetten

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Stephan Reisig
Stephan Reisig
1 jaar geleden

” Politieke beslissingen tijdens de Corona-crisis kwamen niet uit de lucht vallen.
De ‘oorlog tegen virussen’ begon in de jaren negentig als de ‘oorlog tegen bioterror’. Onderzoek toont aan: sindsdien worden pandemiescenario’s al meer dan twintig jaar herhaaldelijk geoefend in simulatieoefeningen, eerst in de VS, later internationaal gecoördineerd. De titels van deze oefeningen doen denken aan Hollywood-producties: “Dark Winter” (2001), “Global Mercury” (2003), “Atlantic Storm” (2005) of “Clade X” (2018). Zowel hooggeplaatste regeringsvertegenwoordigers als bekende journalisten waren betrokken, meest recentelijk, bij “Event 201” in oktober 2019, ook bestuursleden van grote internationale bedrijven [ zoals Pharma ]. Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2020 een pandemie van het coronavirus had uitgeroepen, werden veel van de maatregelen die jarenlang waren geoefend en besproken, wereldwijd geïmplementeerd.

Passages als de volgende verschenen 20 jaar geleden al in scripts: “De aanblik van een gewapende militaire aanwezigheid in Amerikaanse steden heeft protesten uitgelokt over de inperking van de burgerlijke vrijheden (…) De vraag is echter hoe we dit afdwingen en in welke mate? Hoeveel geweld gebruikt u om mensen thuis te houden?” In het geval van een pandemie konden “basale burgerlijke vrijheden zoals vrijheid van vergadering of reizen” niet langer “als vanzelfsprekend worden beschouwd”. Vrijheidsbeperkingen, evenals massale vaccinaties, waren vaste onderdelen van de planningsspellen.

In deze lezing [ zie link ] wordt chronologisch nagegaan hoe deze oefeningen tot stand zijn gekomen, door wie ze zijn georganiseerd en welke parallellen de scripts hebben met de huidige situatie.
Is het virus slechts een voorwendsel voor een langer geplande wereldwijde transformatie?
En was een zware beving op de aandelenmarkt in september 2019 misschien wel de echte trigger voor de wereldwijde lockdown?

Paul Schreyer [ journalist ] : Pandemic simulation games – Preparation for a new era?