Tot dusver zijn meer dan 1,5 miljoen individuele bijwerkingen van Corona-vaccinaties gemeld aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). In de “databank voor de registratie van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen” valt ook op dat meer dan 50 procent van alle meldingen als “ernstig” wordt geclassificeerd. Dit omvat ook bijna 15.500 meldingen met dodelijke afloop.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft in de afgelopen zes maanden een miljoen vijfhonderdnegenduizend tweehonderdzesenzestig of 1.509.266 individuele meldingen van gevallen van Corona-vaccins ontvangen. In veel gevallen betreft een verdachte melding slechts één bijwerking, terwijl andere getroffenen melding maken van een dozijn of meer symptomen. In totaal bevat de “databank van vermoedelijke bijwerkingen” meldingen van 581.317 mensen na vaccinatie tegen Corona. Dit omvat 15.472 meldingen met fatale afloop, meldt Epoch Times.

Terwijl in studies van de fabrikanten voornamelijk sprake was van “goede verdraagbaarheid” en “milde tot matige bijwerkingen” van de experimentele vaccins, schetsen de gegevens van het EMA een ander beeld. Volgens hen wordt de helft van de meldingen en symptomen omschreven als respectievelijk “zwaar” en “ernstig”.

“Mogelijkerwijs niet onmiddellijk levensbedreigend”

In de gebruikershandleiding voor webkennisgevingen van het EMA staat:

“De ernst geeft informatie over de vermoedelijke bijwerking. Het kan als “ernstig” worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis met een dodelijke afloop, levensbedreigend is, opname in een ziekenhuis vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname, blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking(en) vertegenwoordigt.”

Bovendien zou met “ernstige” bijwerkingen kunnen worden bedoeld “andere belangrijke medische voorvallen die misschien niet onmiddellijk levensbedreigend zijn of tot de dood of een ziekenhuisopname leiden, maar wel een risico voor de patiënt kunnen inhouden of een ingreep (behandeling) vereisen om een van de bovengenoemde effecten te voorkomen”.

Het EMA geeft geen precieze definitie, zoals bijvoorbeeld de vaccinfabrikant BioNTech in zijn vaccinatiestudies doet. In hoeverre dit – zowel de exacte definitie als het achterwege laten daarvan – medisch zinvol is, blijft een open vraag. In beide gevallen is classificatie soms moeilijk, aangezien proefpersonen met “ernstige bijwerkingen” in de BioNTech-studie naar huis konden gaan zonder merkbare symptomen. Anderzijds is een week bedrust een ernstige aantasting van het subject, zelfs zonder medische behandeling. Het EMA heeft niet geantwoord op een eerdere vraag wat specifiek als een “ernstige” bijwerking werd geclassificeerd.

Geen officieel overzicht van fatale bijwerkingen

Meer bepaald zijn er meldingen van “vermoedelijke bijwerkingen van Corona-vaccins” voor vier fabrikanten:

Voor afzonderlijke symptoomgroepen kan het resultaat van het rapport ook in de databank worden bekeken. Met andere woorden, of de bijwerking op het tijdstip van de melding was verdwenen, of de bijwerking voortduurde, dan wel of de betrokkene inmiddels was overleden (als gevolg van de bijwerking). Er is echter geen overzicht beschikbaar, zodat een beoordeling van de situatie slechts met grote inspanning mogelijk is.

Volgens het portaal “Health Impact News”, met de steun van een abonnee uit Europa, heeft het “elke reactie met symptomen en sterfgevallen” getabelleerd. Sinds de publicatie van de cijfers hebben anderen de gegevens bevestigd, aldus de Commissie. Ook wij hebben de cijfers kunnen verifiëren. Op 19 juni 2021 – ongeveer zes maanden na het begin van de vaccinaties – registreerde het EMA:

  • Moderna: 49.323 gevallen, 122.643 symptomen, 4.147 sterfgevallen
  • BioNTech: 238.435 gevallen, 560.256 symptomen, 7.420 sterfgevallen
  • AstraZeneca: 292.283 gevallen, 793.036 symptomen, 3.364 sterfgevallen
  • Johnson & Johnson : 11.276 gevallen, 33.331 symptomen, 541 sterfgevallen

AstraZeneca bijwerkingen minst dodelijk

De evaluaties van “Health Impact News” omvatten ook sterfgevallen na vaccinaties tegen Corona:

Het mRNA-vaccin van Moderna blijkt het meest “dodelijk” te zijn. Van de met Moderna gevaccineerden die bijwerkingen rapporteerden aan het EMA, overleed meer dan 8,4 procent. Gevaccineerden die bijwerkingen rapporteerden na vaccinatie bij AstraZeneca hebben de laagste mortaliteit en hebben meer dan zeven keer minder kans om te sterven dan gevaccineerden bij Moderna. Het is niet eenvoudig om met behulp van de EMA-gegevens het overlijdensrisico per leeftijdsgroep te onderscheiden.

Over het geheel genomen bedraagt het sterftecijfer na melding van ongewenste voorvallen na vaccinatie tegen Corona 2,6 procent. Het sterftecijfer voor COVID-19 is 0,15 procent, volgens medisch wetenschapper en Stanford professor John Ioannidis.

Slechts een fractie van de geregistreerde bijwerkingen (en sterfgevallen)

Er moet echter van worden uitgegaan dat de EMA-databank niet alle reacties en bijwerkingen van vaccins bevat die zich hebben voorgedaan. Op nationaal niveau hebben zowel het Paul Ehrlich Instituut in Duitsland als het Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) een groot aantal meldingen die niet aan een vaccin kunnen worden toegeschreven. Op Europees niveau ontbreken dergelijke gegevens.

Wanneer wordt gekeken naar de herkomst van de meldingen, valt ook op dat ongeveer 13,6 procent van de meldingen uit Nederland komt. Daarna volgen Italië (12 procent) en Frankrijk (8,6 procent). Het dichtstbevolkte land van Europa, Duitsland, volgt pas op de 5e plaats.

Slechts iets minder dan vier procent van de meldingen komt uit Duitsland, hoewel in dit land al 40 miljoen mensen ten minste één keer zijn gevaccineerd. In Nederland is het absolute aantal gevaccineerden 12,2 miljoen en dus meer dan drie keer zo laag. Dit betekent dat ofwel de Duitsers vaccinaties beter verdragen, ofwel de Nederlanders vaker – meer dan tien keer vaker – bijwerkingen als zodanig durven te melden.

Wat betreft het meldingssysteem voor vermoedelijke bijwerkingen van vaccins in de VS, het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), bleek uit een onderzoek uit 2011 van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services ook dat “bijwerkingen van medicijnen en vaccins vaak voorkomen, maar te weinig worden gemeld”. Er staat:

“Hoewel 25 procent van de poliklinische patiënten te maken krijgt met een ongewenst voorval, wordt minder dan 0,3 procent van alle ongewenste voorvallen en 1 tot 13 procent van de ernstige voorvallen gemeld aan de Food and Drug Administration (FDA). Evenzo wordt minder dan 1 procent van de ongewenste voorvallen bij vaccins gemeld.”

Op basis van deze resultaten kan worden verwacht dat een groot deel van de ongewenste voorvallen ook in Europa niet zal worden gerapporteerd. Uitgaande van dezelfde meldingsgraad kan redelijkerwijs worden aangenomen dat ten minste tien tot honderd maal meer mensen dan gemeld – dat wil zeggen ongeveer zes tot 60 miljoen Europeanen – bijwerkingen hebben ondervonden na de ontvangst van de Corona-vaccins.

Ervan uitgaande dat “overlijden” telt als een ernstige gebeurtenis, kan ook worden aangenomen dat in Europa al meer dan 150.000 mensen zijn overleden nadat zij de experimentele vaccins hadden gekregen. Of er een oorzakelijk verband is naast het tijdelijke verband blijft open.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Viroloog slaat alarm: We hebben een fout gemaakt, spike-eiwit is giftig

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties