Meer dan 17.000 dubbel gevaccineerden werden ziek met COVID-19 na “volledige immuunbescherming”, kondigde het federale ministerie van Volksgezondheid aan in antwoord op een vraag van RT.de. Het Robert Koch Institute wil de cijfers over dergelijke “vaccindoorbraken” en de gevolgen daarvan voortaan in het beheersverslag vermelden.

Nooit eerder heeft het Paul Ehrlich Instituut (PEI) zoveel meldingen van vermoedelijke bijwerkingen voor een geneesmiddel ontvangen als voor de COVID-19 vaccins. Afgezien van de veiligheid van de voorwaardelijk goedgekeurde mRNA- en vectorvaccins, is de werkzaamheid ervan nog steeds twijfelachtig. Na herhaalde navraag deelde het Bondsministerie van Volksgezondheid (BMG) de auteur het volgende mee: Tot en met 11 juni had het Robert Koch Instituut (RKI) 17.409 positief geteste personen geregistreerd, die reeds tweemaal waren gevaccineerd en de 14 dagen hadden overleefd tot de “opbouw van volledige vaccinatiebescherming”, meldt RT.de.

“Vaccinatie doorbraken” ook bij jongeren

BMG-woordvoerder Sebastian Gülde heeft niet gezegd hoeveel van de positief geteste personen COVID-19 hebben opgelopen of eraan zijn overleden. Het RKI is van plan deze cijfers in de nabije toekomst wekelijks te publiceren in zijn situatierapporten, zei hij. De positief geteste gevaccineerden werden gedifferentieerd naar levensjaar. Zo waren 60 van de 17.409 getroffen personen jonger dan 18 jaar, 6.371 waren tussen 18 en 59 jaar oud en 11.001 waren ouder dan 60 jaar.

Het feit dat meer ouderen als COVID-19-gevallen in de archieven van het Robert Koch Instituut (RKI) zijn opgenomen ondanks volledige immunisatie, is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat deze groep het eerst werd gevaccineerd. In ieder geval bevestigen deze cijfers niet de veronderstelling die vaak door deskundigen in sommige media wordt gepostuleerd, namelijk dat de vaccinaties alleen een zwakker effect hebben op oudere mensen met een zwak immuunsysteem. Meer dan een derde was jonger dan 60 jaar.

Degenen die positief testten ondanks een volledige vaccinatie, hadden hun tweede dosis dus ten minste 14 dagen voor de afsluitingsdatum ontvangen, uiterlijk op 28 mei. Op deze dag had het RKI een totaal van bijna 13,68 miljoen dubbelgevaccineerde personen gemeld. Dienovereenkomstig kreeg 0,13 procent van hen later een positief PCR-resultaat.

De eerste secundaire vaccinaties werden door het RKI geregistreerd in zijn situatieverslag van 18 januari 2021, volgens hetwelk de eerste positieve gevallen met volledige immuunbescherming zich 14 dagen later, op 1 februari, voor het eerst zouden kunnen hebben voorgedaan. Vanaf die dag tot 11 juni zijn er in het hele land in totaal 1,49 miljoen nieuwe positieve gevallen bijgekomen, aldus het instituut. Iets minder dan 1,2 procent van de getroffenen was dus volledig gevaccineerd en had de “respijtperiode” van twee weken uitgezeten.

Een vergelijking met de bevolking als geheel laat het volgende zien: Volgens de telmethode van het RKI was 1,8 procent van alle inwoners van Duitsland in de door het onderzoek bestreken periode besmet met het virus; zij testten in ieder geval positief. Dit betekent dat het percentage positieve gevallen in de totale bevolking (1,8 procent) ongeveer 14 keer zo hoog was als in de groep volledig geïmmuniseerde personen (0,13 procent).

Gevallen komen niet voor in het veiligheidsrapport

Meer dan een maand geleden, op 13 mei, kreeg journalist Boris Reitschuster een antwoord van het BMG over “doorbraken op het gebied van vaccinatie”, op zijn vragen op de persconferentie van de Bondsrepubliek. Volgens deze gegevens hadden de autoriteiten op een onbekende einddatum, vermoedelijk eind april, in totaal 57.146 positief geteste personen geregistreerd. Daarvan waren er 44.059 eenmaal en 13.087 tweemaal gevaccineerd. In totaal zijn 2.707 van de getroffenen, 4,7 procent, overleden aan de gevolgen van of met COVID-19.

Bij bijna twee derde van degenen die eenmaal en 38 procent van degenen die tweemaal waren gevaccineerd, was het begin van de ziekte gemeld. Volgens het BMG bedroeg het sterftecijfer 4,6 procent voor de eersten en 5,1 procent voor de laatsten. Het BMG kon destijds echter niet zeggen hoeveel van degenen die ziek waren geworden of waren overleden, twee weken of langer daarvoor hun laatste dosis hadden gekregen – d.w.z. wie volgens de deskundigen van vandaag eigenlijk “volledige vaccinatiebescherming” had moeten hebben.

Half mei heeft de auteur voor het eerst aan het Paul Ehrlich Instituut (PEI) gevraagd waarom de 2.707 mensen die zijn overleden na tegen of met Corona te zijn ingeënt, niet in zijn veiligheidsrapporten voorkomen. Tot nu toe is er geen antwoord gekomen. Op 30 april had het PEI 524 sterfgevallen na de vaccinatie geregistreerd; op 31 mei waren er al 873 sterfgevallen geregistreerd, 349 gevallen meer.

In het verslag werden ook in totaal 79.106 vermoedelijke ongewenste bijwerkingen gemeld. In 8.134 van deze gevallen ging het om “ernstige bijwerkingen” die in de tijd verband hielden met de vaccinatie. Het PEI zelf gaat ervan uit dat er een extra aantal niet gerapporteerde gevallen is. Volgens verschillende studies wordt meestal één tot hooguit tien procent van de bijwerkingen van geneesmiddelen gemeld.

RKI is van plan om binnenkort regelmatig “vaccinatiedoorbraken” en de gevolgen daarvan te publiceren

Het PEI wees de verantwoordelijkheid af. De woordvoerster legde uit dat het alleen mogelijk was gevallen te registreren die aan het instituut waren doorgegeven en naar het Federale Ministerie van Volksgezondheid (BMG) waren doorverwezen. Toen benadrukte BMG-woordvoerder Hanno Kautz dat zijn ministerie de cijfers van het RKI had ontvangen en dat het nodig was daar navraag te doen. Woordvoerster Susanne Glasmacher van RKI gaf op 18 mei geen commentaar op de zaak. Zij bevestigde echter dat haar autoriteit binnenkort, “waarschijnlijk deze week”, een verslag over “doorbraken op het gebied van vaccinatie” zal publiceren.

Het beloofde verslag is nu, iets meer dan een maand later, nog steeds niet beschikbaar. Desgevraagd zei Glasmacher vorige week dat het RKI nog geen datum kon geven. De auteur moet de situatieverslagen (tot 25 bladzijden) dagelijks controleren. Daar zouden ze er ook commentaar op geven. Zij zal het verslag, als het verschijnt, in ieder geval niet doorsturen. Immers, BMG woordvoerder Gülde belooft nu:

“In de nabije toekomst zullen de gegevens over doorbraken op het gebied van vaccinatie routinematig eenmaal per week worden gepubliceerd in het situatieverslag van het RKI. Daarbij zullen ook verdere analyses (zoals ziekenhuisopname, overledenen) voor classificatie beschikbaar worden gesteld.”

Maar waarom de “vaccinatiedoorbraken” en de daarmee samenhangende sterfgevallen nog niet in de veiligheidsrapporten van het PEI zijn opgenomen, is nog steeds niet duidelijk. Als het vaccin in een paar duizend gevallen niet zou werken, zou dit wel relevant zijn voor de afweging van baten en risico’s.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


“Dringend” Brits rapport roept op tot volledige stopzetting van COVID-vaccins bij mensen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties