(Onbeantwoorde?) Brief van Prof. Dr. Sucharit Bhakdi en collega’s aan de EMA – Verdachte bloedstollingsstoornissen veroorzaakt door Covid-vaccins.

Begin maart 2021 heeft professor Bhakdi, samen met tien andere wetenschappers en medici, de potentiële gevaren van de op genen gebaseerde Corona-vaccins geschetst in een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), meldt Unser Mittel Europa. De ondertekenaars zijn van mening dat de kwestie van bloedstollingsstoornissen in verband met op genen gebaseerde Corona-vaccins niet naar behoren is behandeld. Zij verzochten om overlegging van het relevante bewijsmateriaal om overeenkomstige risico’s uit te sluiten. Anders moet, bij gebrek aan dit bewijs, de vergunning voor het gebruik van de vaccins worden ingetrokken totdat alle kwesties die uit de zorgvuldigheidseisen voortvloeien, zijn opgehelderd.

                                                                                                  EMA-voorzitter Emer Cooke was jarenlang lobbyist voor Europa’s grootste farmaceutische organisatie

De brief in de bewoording:

Geachte heer of mevrouw.

Ter attentie van Emer Cooke, uitvoerend directeur van het Europees geneesmiddelenbureau.

Als artsen en wetenschappers steunen wij in principe het gebruik van nieuwe medische interventies die op de juiste wijze worden ontwikkeld en gebruikt nadat de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze houding omvat zowel vaccins als therapeutica.

Wij merken op dat een breed scala van bijwerkingen is gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde, jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er talrijke berichten in de media uit de hele wereld over verpleeghuizen die besmet zijn met COVID-19 binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners. Hoewel wij erkennen dat deze incidenten in elk geval een ongelukkige samenloop van omstandigheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat de mogelijke oorzaken van ziekte en overlijden in deze omstandigheden niet naar behoren zijn en zullen worden onderzocht, vooral omdat er geen autopsies zijn verricht.

Wij vragen ons met name af of kardinale vragen over de veiligheid van vaccins wel naar behoren zijn behandeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voordat zij werden goedgekeurd.

Met grote spoed verzoeken wij het EMA ons antwoord te geven op de volgende vragen.

 1. Na intramusculaire injectie moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins in de bloedbaan terechtkomen en zich over het hele lichaam verspreiden [1]. Wij verzoeken om bewijs dat deze mogelijkheid in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins is uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.
 2. Bij gebrek aan dergelijk bewijs moet worden verwacht dat de vaccins in omloop blijven en door endotheelcellen worden opgenomen. Het is waarschijnlijk dat dit vooral gebeurt op plaatsen met een trage bloeddoorstroming, d.w.z. in kleine vaten en haarvaten [2]. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins is uitgesloten voordat zij door het EMA voor menselijk gebruik zijn goedgekeurd.
 3. Bij gebrek aan dergelijk bewijs moet worden verwacht dat van spike-eiwitten afgeleide peptiden aan het luminale oppervlak van cellen worden gepresenteerd via de MHC I-route wanneer de nucleïnezuren van de vaccins tot expressie worden gebracht. Veel gezonde personen hebben CD8-lymfocyten die dergelijke peptiden herkennen, wat te wijten kan zijn aan een vroegere COVID-infectie maar ook aan kruisreacties met andere coronavirustypes [3; 4] [5]. We moeten aannemen dat deze lymfocyten een aanval lanceren op de overeenkomstige cellen. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins is uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.
 4. Bij ontstentenis van dergelijke aanwijzingen moet worden aangenomen dat op talloze plaatsen in het lichaam endotheelschade optreedt, met als gevolg het op gang brengen van bloedstolling door activering van de bloedplaatjes. Wij eisen bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins, voordat zij door het EMA zijn goedgekeurd voor gebruik bij de mens.
 5. Bij gebrek aan dergelijke bewijzen moet men een daling van het aantal bloedplaatjes verwachten, het verschijnen van D-dimeren in het bloed, en ontelbare ischemische letsels in het hele lichaam, ook in de hersenen, het ruggenmerg en het hart. In het kielzog van dit nieuwe DIC-syndroom kunnen bloedingsstoornissen optreden, waaronder ernstige bloedingen en hemorragische beroerte. Wij verzoeken om bewijs dat al deze mogelijkheden in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins zijn uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.
 6. Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 bindt zich aan de ACE2-receptor op bloedplaatjes, wat leidt tot hun activering [6]. Trombocytopenie is gemeld in ernstige gevallen van SARS-CoV-2-infectie [7]. Trombocytopenie is ook gemeld bij gevaccineerde personen [8]. Wij verzoeken om bewijs dat het potentiële risico van activering van bloedplaatjes, die ook zou leiden tot gedissemineerde intravasculaire stolling (DIC), voor alle drie de vaccins was uitgesloten voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.
 7. De verspreiding van SARS-CoV-2 over de hele wereld heeft geleid tot een pandemie met veel doden. Tegen de tijd dat de vaccins voor goedkeuring in aanmerking kwamen, liepen de gezondheidsstelsels van de meeste landen echter geen onmiddellijk gevaar meer overbelast te raken, aangezien een steeds groter deel van de wereld al besmet was en het ergste van de pandemie al was weggeëbd. Daarom vragen wij om afdoende bewijs dat er een daadwerkelijke noodsituatie bestond op het moment dat het EMA voorwaardelijke vergunningen voor het in de handel brengen verleende aan de fabrikanten van alle drie de vaccins, ter rechtvaardiging van hun vergunning voor menselijk gebruik door het EMA, naar verluidt op grond van een dergelijke noodsituatie.

Bij ontstentenis van al dit bewijsmateriaal verzoeken wij dat de goedkeuring voor het gebruik van vaccins op basis van genen wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn opgelost door middel van een zorgvuldige beoordeling door het EMA.

Er bestaat ernstige bezorgdheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bovenstaande, dat de goedkeuring door het EMA van de COVID-19-vaccins voorbarig en roekeloos was, en dat de toediening van de vaccins “experimenten op mensen” vormde en nog steeds vormt, hetgeen een schending was en is van de Code van Neurenberg.

Gezien de urgentie van de situatie verzoeken wij u deze e-mail binnen zeven dagen te beantwoorden en inhoudelijk op al onze bezwaren in te gaan. Indien u niet aan dit redelijke verzoek voldoet, zullen wij deze brief publiceren.

De brief is ondertekend door:

 • Dr. Sucharit Bhakdi,
 • Dr. Marco Chiesa,
 • Dr. C Stephen Frost,
 • Dr. Margareta Griesz-Brisson,
 • Dr. Martin Haditsch,
 • Dr. Stefan Hockertz,
 • Dr. Lissa Johnson,
 • Dr. Ulrike Kämmerer,
 • Dr. Michael Palmer,
 • Dr. Karina Reiss,
 • Dr. Michael Yeadon.

De Engelse versie van de brief aan Dr. Emer Cooke, directeur van het EMA, waarvan een kopie is toegezonden aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Charles Michel, voorzitter van de Raad van Europa, is hier te vinden. De Duitse vertaling is hier te vinden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Duitse Microbioloog: “Ze vermoorden mensen met deze COVID-vaccins” om de wereldbevolking te verminderen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Guus Velraeds
Guus Velraeds
1 jaar geleden

Deze brief hangt nu aan een nageltje op het toilet van de Europese Commissie. Zoals ook de PCR retraction paper nooit op een fatsoenlijke manier van antwoord voorzien werd. Het covid 19 plan moet uitgerold worden want de great reset kan niet vertraagt worden. Het is nu of nooit want de window of opportunity kan elk moment gesloten worden. Hoe triest het ook voor de gevaccineerden mag zijn maar wellicht wordt de window of opportunity gesloten in het komende najaar als alle gevaccineerden in aanraking komen met nieuwe wilde virussen.