Het is een beetje in de vergetelheid geraakt en daarom moet het hier in herinnering worden gebracht: De klinische proeven met Corona-vaccins in de EU werden alleen mogelijk gemaakt door een wijziging in de verordening inzake gentechnologie. Op grond van deze verordening is dit type vaccin in de EU verboden tot 15 juli 2020.

De verordening is bekendgemaakt in EUR-Lex. De titel alleen al zegt heel wat:

Verordening (EU) 2020/1043 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 betreffende de uitvoering van klinische proeven met en de verstrekking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen voor de behandeling of preventie van coronavirusziekte (COVID-19).

Het Europees Parlement had de nieuwe verordening op 10 juli goedgekeurd, de Raad (Raad van Ministers) op 14 juli 2020.

De reden voor deze verandering was de ontwikkeling van mRNA- of DNA-vaccins, die vallen onder de EU-richtlijnen inzake de introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), meldt TKP. Wegens de beweerde noodsituatie in verband met een epidemie werd voor alle EU-landen van deze vereisten afgezien, ook al hadden zij in hun nationale toepassingen van de EU-richtlijnen een restrictief beleid inzake de introductie van GGO’s.

Dit betekent dat de milieugevolgen of de langetermijngevolgen van deze genetisch gemodificeerde vaccins voor de mens en het menselijk genoom niet hoeven te worden geëvalueerd voordat deze klinisch op (veel) mensen worden getest. Ook is voorafgaande goedkeuring van klinische proeven niet langer vereist.

De vrijstellingsregels gelden ook voor de etiketteringsverplichting voor producten die GGO-ingrediënten bevatten. Dit laat de te vaccineren personen dus in het ongewisse over de aard van het vaccin.

En deze verordening, die is uitgevaardigd voor de “uitvoering van klinische proeven“, is ook van toepassing op de miljoenen vaccinaties die momenteel worden uitgevoerd. Omdat de preparaten geen reguliere goedkeuring hebben, maar een voorwaardelijke goedkeuring in de EU, en een noodgoedkeuring in de VS en het VK.

Dus om het nog eens te verduidelijken: De momenteel toegepaste preparaten van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen worden met vrijstelling in de bovenarmen geïnjecteerd als onderdeel van de “klinische proef“. Daartoe werden de anders verplichte voorzorgsmaatregelen voor de toepassing van GGO’s tijdelijk (!) opgeschort.

Punt (17) van de verordening bepaalt dat:

…. Gezien de ongekende noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als gevolg van de COVID-19-pandemie, moet prioriteit worden gegeven aan de bescherming van de volksgezondheid. Daarom moet voor de duur van de COVID-19-pandemie of zolang COVID-19 een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid is, een tijdelijke vrijstelling worden verleend van de eisen inzake voorafgaande milieurisicobeoordeling en toestemming krachtens de Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG. De vrijstelling moet beperkt blijven tot klinische proeven met geneesmiddelen voor onderzoek die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan, voor de behandeling of preventie van COVID-19.

Daarom is het zo belangrijk gevallen op te sporen door middel van permanente tests om de schijn van een “ongekende noodsituatie op gezondheidsgebied” op te houden. In feite is er geen sprake meer van een dergelijke noodsituatie, en de basis voor de voortzetting van “klinische proeven met geneesmiddelen voor onderzoek die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan” is natuurlijk komen te vervallen. Vaccinaties zouden onmiddellijk gestopt moeten worden.

Twee gezondheidstermen springen er in de tekst uit: “hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid” en “bescherming van de volksgezondheid“. De doelstelling van een “hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu” bij de introductie van GGO’s wordt vanwege Covid losgelaten en vervangen door “bescherming van de volksgezondheid“.

(17) De hoofddoelstelling van de geneesmiddelenwetgeving van de Unie is de bescherming van de publieke volksgezondheid. Dit juridisch kader wordt aangevuld door de regels … voor de bescherming van de onderdanen. De richtlijnen … hebben tot doel een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen door de risico’s in verband met de doelbewuste introductie of het ingeperkte gebruik van GGO’s te beoordelen. Gezien de ongekende noodsituatie op gezondheidsgebied die door de COVID 19-pandemie is veroorzaakt, moet de bescherming van de publieke volksgezondheid een prioriteit zijn.

Publieke Volksgezondheid” is een zeer vage term die in alle richtingen kan worden opgerekt. Het doet erg denken aan de volksgezondheid van de Nazisocialisten. Het komt erop neer dat persoonlijke gezondheid mag worden opgeofferd voor de publieke volksgezondheid. Dit is eigenlijk het uitgangspunt voor het vaccineren van jongere mensen en vooral tieners en kinderen. Omdat hun gezondheid absoluut niet in gevaar is door een Corona-besmetting, maar wel door vaccinatie met een genetisch gemodificeerd organisme met enorme bijwerkingen, vooral bij jonge mensen.

De verordening is het wettelijk kader waardoor de gezondheid van adolescenten en kinderen, maar ook van alle andere mensen die niet in gevaar zijn zoals degenen die reeds door besmetting zijn geïmmuniseerd, op het altaar van de “volksgezondheid” wordt geofferd aan de winsten die de farmaceutische industrie maakt met massale vaccinaties – dit jaar gaat het immers om een omzet van 100 miljard dollar.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


Het Coronavirus mRNA “vaccin” is gentherapie

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties