Zij is een van de duizenden artsen en wetenschappers wereldwijd die plotseling door de mainstream en de sociale media worden bestempeld als “complottheoretici” en “desinformatieverspreiders”. Dr. Madej vertelt de peer-reviewed waarheid over COVID-19 en experimentele shots.

Ze is voorlopig nog te vinden op Twitter en Facebook. Dr. Madej is ook te zien in een virale video die mensen waarschuwt voor experimentele mRNA en virale vector shots.

 

Ze zei in een recent interview met The New American:

“Het Hooggerechtshof oordeelde dat als er iets synthetisch, niet uit de natuur, in ons genoom zit, degene die het patent op die synthetische onderdelen bezit, nu eigenaar is van een deel of het geheel van jou als een mens. Dat betekent dat Bill en Melinda Gates, het Ministerie van Defensie [en anderen] letterlijk een mens kunnen bezitten. Als deze synthetische code in je genoom wordt opgenomen, kun je volgens de wet van de ene dag op de andere eigendom worden.”

Dr. Madej vertelde The COVID Blog via e-mail dat ze over gen-octrooiering leerde van Dr. Craig Venter. Hij sprak erover tijdens een wereldsymposiumpresentatie. Alle legitieme dokters en wetenschappers zijn blij met fact-checking en peer-review. Het blijkt dat Dr. Madej iets op het spoor is, en het bevestigt elke reden om niet vrijwillig deel te nemen aan deze experimentele injecties.

Kunstmatige bacteriën en genetisch gemodificeerde muizen zijn octrooieerbaar

De zaak Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) is de eerste keer dat het Hooggerechtshof van de V.S. een octrooizaak behandelde waarbij natuurlijk voorkomende processen en/of organismen betrokken waren. Dr. Ananda Mohan Chakrabarty vond een soort olie-etende bacterie uit toen hij in 1971 bij General Electric werkte. Zijn uitvinding stroomlijnde het proces van het opruimen van olievlekken.

Hij vroeg een octrooi aan voor de nieuwe genetisch gemodificeerde bacteriesoort. Het Verenigd Koninkrijk had het octrooi al toegekend. Maar het U.S. Patent and Trademark Office weigerde het octrooi omdat het van oordeel was dat de uitvinding een levend organisme was. Het U.S. Court of Customs and Patent Appeals (nu het U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) draaide de beslissing terug. Het Hof oordeelde dat het feit dat micro-organismen leven, niet betekent dat zij niet octrooieerbaar zijn.

Het U.S. Supreme Court, in een 5-4 beslissing, bevestigde dit. Het oordeelde, gedeeltelijk:

Een levend, door de mens gemaakt micro-organisme is octrooieerbaar als een “vervaardiging” of “samenstelling van materie” in de zin van de Octrooiwet van 1952. Het feit dat het te octrooieren organisme leeft, staat octrooieerbaarheid niet in de weg.

De zaak maakte de weg vrij voor biotechnologiebedrijven en universiteiten. De OncoMouse, die in 1988 door Harvard werd gepatenteerd, was het eerste zoogdier dat ooit werd gepatenteerd. Wetenschappers van Harvard modificeerden muizen genetisch zodat ze vatbaar werden voor kanker (vandaar het “onco”-voorvoegsel) zodat andere wetenschappers de ziekte konden bestuderen.

Wetenschappers hebben sindsdien een hele discipline “transgene niet-menselijke zoogdieren” gecreëerd. Natuurlijk zijn er ernstige ethische bezwaren. Maar de praktijk gaat door.

Octrooieerbaarheid van menselijke genen (mRNA en DNA)

De zaak die de blauwdruk vormt voor farmaceutische bedrijven die het eigendom van jouw genen opeisen is Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc, 569 U.S. 576 (2013). Deze zaak kwam voort uit een in Utah gevestigd bedrijf genaamd Myriad Genetics.

Het bedrijf isoleerde de locatie en de volgorde van natuurlijk voorkomende genen, BRCA1 en BRCA2 genaamd. Mutaties in deze genen correleren positief met aanleg voor borst- en eierstokkanker. Myriad vroeg octrooien aan op deze genen in respectievelijk 1994 en 1995. De octrooien gaven Myriad exclusieve rechten op genetische kankertests waarbij natuurlijke DNA-strengen werden geïsoleerd en synthetisch complementair DNA (cDNA) werd aangemaakt dat leek op de oorspronkelijke geïsoleerde strengen.

Het USPTO verleende beide octrooien in 1998. Tot 2010 waren minstens 2.000 andere menselijke genen gepatenteerd, volgens de New York State Bar. Maar de Myriad octrooien belemmerden andere wetenschappers om onderzoek te doen naar de natuurlijk voorkomende BRCA1 en BRCA2, en belemmerden zo het testen van borst- en eierstokkanker door andere bedrijven.

Hooggerechtshof staat octrooieerbaar cDNA toe

Verscheidene eisers, waaronder Yale, Columbia, individuele patiënten en patiëntenbelangengroepen, spanden in mei 2009 een rechtszaak aan tegen Myriad en de Universiteit van Utah. De eisers stelden dat BRCA1 en BRCA2 geen octrooieerbaar onderwerp zijn volgens 35 U.S.C. § 101 omdat zij van nature voorkomen. Myriad voerde aan dat zij de sequenties van het DNA heeft geïsoleerd en dat het Octrooibureau octrooien heeft verleend aan andere bedrijven die hetzelfde doen.

Hierop volgde een lange juridische strijd die onder meer twee keer leidde tot een verzoek om een certiorari aan het U.S. Supreme Court. De Federal Circuit bevestigde tweemaal dat zowel geïsoleerd DNA als cDNA octrooieerbaar zijn. Uiteindelijk oordeelde het Hooggerechtshof dat alleen cDNA (synthetisch DNA) octrooieerbaar is. Geïsoleerd, natuurlijk DNA is niet octrooieerbaar. Screening op borst- en eierstokkanker werd veel goedkoper na de uitspraak omdat Myriad niet langer octrooien bezat op natuurlijk voorkomende genen en dus op de tests.

Uiteindelijk heeft het Hooggerechtshof vijf van de 520 octrooiconclusies van Myriad ongeldig verklaard. Myriad klaagde concurrenten aan voor het op de markt brengen van tests voor eierstok- en borstkanker op basis van de twee natuurlijke genen na de beslissing van het Hooggerechtshof. Ambry Genetics won in 2014 een zaak tegen Myriad. Het bedrijf zei via een persbericht:

Myriad heeft geen van de genetische informatie die is gecodeerd in de BRCA1- of BRCA2-genen gecreëerd of gewijzigd. De locatie en volgorde van de nucleotiden bestonden al in de natuur voordat Myriad ze vond. Zoals het Hooggerechtshof duidelijk heeft gemaakt, komen noch in de natuur voorkomende composities van materie, noch synthetisch gecreëerde composities die structureel identiek zijn aan de in de natuur voorkomende composities, in aanmerking voor octrooi.

Pfizer, Moderna, et al. en uw genen

Ja, dit artikel bevat een hoop wetenschappelijke en juridische mumbo-jumbo. Maar in een notendop: biotechnologiebedrijven kunnen eigenaar zijn van levende wezens als die wezens genetisch gemodificeerd zijn en niet in de natuur voorkomen. Geen enkele muis wordt in de natuur geboren zoals de OncoMouse. Hij is dus octrooieerbaar. Olie-etende bacteriën komen voort uit genetische manipulatie, dus octrooieerbaar.

Merk op hoe al deze zogenaamde artsen en wetenschappers vermijden om met de vinger te wijzen naar Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et al. wanneer iemand sterft binnen enkele uren, dagen of weken na het krijgen van hun injecties. Het is bijna alsof deze artsen en wetenschappers zorgvuldig het handelsmerk- en octrooilandschap navigeren. Ze willen zich niet op andermans eigendom begeven, zo je wilt. Moderna bezit verschillende mRNA patenten. Artsen en ziekenhuizen die een stuk van de mRNA-taart willen, kunnen niet in de hand bijten die hen voedt.

Het synthetische mRNA van Pfizer en Moderna, samen met de virale vector DNA-afgiftesystemen van Johnson & Johnson en AstraZeneca, veranderen uw genetische code, waardoor u “genetisch gemodificeerd” wordt. Toegegeven, de mainstream media zeggen dat het voorgaande een “complottheorie” is. Maar Moderna Chief Medical Officer Tal Zaks vertelt je ronduit dat 1) de injecties je genetische code veranderen en 2) de injecties de verspreiding van COVID-19 niet stoppen. Hij zegt dat de Moderna injectie “de software van het leven hackt.

https://www.youtube.com/watch?v=SeDDFzeyAJI

Virale vectoren doen hetzelfde.

Dus deze bedrijven “bezitten” u zodra u de injecties krijgt? Nou, ze bezitten muizen en bacteriën gemaakt met hun uitvindingen. Zodra je deze injecties krijgt, ben je niet langer een “natuurlijk” menselijk wezen. Prothetische ledematen, borstimplantaten, enz. zijn op zich niet “natuurlijk”. Maar ze zijn verwijderbaar en maken geen deel uit van wat je fundamenteel menselijk maakt. Gentherapie is onomkeerbaar. Reken het zelf maar uit.

Blijf waakzaam en bescherm uw vrienden en geliefden.


Help ons BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


‘We zijn eigenlijk de software van het leven aan het hacken’: Moderna’s topwetenschapper over MRNA technologie in COVID vaccin

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Qvic
Qvic
1 jaar geleden

Dit kan alleen als jij vrijwillig dat genetische injectie accepteert en dat ze jou tekst en uitleg hebben gegeven over de consequenties en jij het contract ondertekent hebt. Maar zodra jij deze uitleg niet krijg en geen contract getekend hebt of gedwongen wordt direct of indirect is het genocide op de mensheid. Illegaal andermans eigendom toe-eigenen. Dan kunnen deze farmaceutische bedrijven zich verantwoorden voor het Neurenberg tribunaal wat nu weer geactiveerd is. Duitsland staat inmiddels al onder curatele, Merkel heeft zich zelf al buiten spel gezet en zal eerdaags voor het Neurenberg tribunaal zich moeten verantwoorden.

ALdS
ALdS
1 jaar geleden

ik kan me het herinneren, was indertijd geabonneerd op Nexus een Australisch zeer informatief tijdschrift voor kennis-nerds en op ware kennis beluste new-agers.
Deze kwestie heeft toen veel stof op doen waaien, ik denk persoonlijk dat er een zwakke plek in de hele juridische redenering zit v.w.b mensen, namelijk als je niet wist dat er genetisch blijvende manipulatie op je werd toegepast..dus geen bewuste keuze hebt gemaakt, dan is de redenatie dat je genen hun bezit zijn, van nul en generlei waarde, want je hebt hier niet mee ingestemd of toegestemd.
Sterker nog ze hebben je bestaande genetisch materiaal vervangen of zaken hieraan toegevoegd, zonder je hiervan uitdrukkelijk toestemming of instemming voor te vragen dat is hoogst strafbaar.
Zeker ook gezien het feit dat de terminologie ‘Vaccinatie” zeer misleidend gebruikt wordt om genetische manipulatie te verhullen .

Ammehoela
Ammehoela
1 jaar geleden
Antwoord aan  ALdS

Daarom moet je ‘vrijwillig’ tekenen voor het ‘vaccin’.