Worden na de ontberingen van de Corona Lockdown, burgers en bedrijven binnenkort bedreigd door de Klimaat Lockdown? De tekenen worden sterker. Een steeds waarschijnlijker wordende links-groene regeringsmeerderheid na de verkiezingen in september en de uitspraak van het Federale Constitutionele Hof van 24 maart over de klimaatbeschermingswet van de federale regering maken dit horrorscenario steeds meer tot een realistische optie!

Er wordt gezegd dat het de Duitse economie al 250 miljard euro heeft gekost aan beleidsmaatregelen om het Coronavirus in te dammen. Alleen al in het eerste kwartaal van 2021 ging het om 50 miljard euro. Deze cijfers zijn berekend door het in Keulen gevestigde onderzoeksinstituut IW. Volgens ramingen zal de crisis dit jaar een gat van 180,8 miljard slaan in de nationale begroting – als gevolg van gederfde belastingen en de dure hulppakketten van de federale regering om de gevolgen van de pandemie op te vangen. Volgend jaar zal dat nog eens 140 miljard euro zijn, volgens een prognose van Ifo in München, schrijft Torsten Groß.

Uiteindelijk zal het de belastingbetaler zijn die zal moeten opdraaien voor de extra kosten die door de Lockdown worden veroorzaakt, en dat niet alleen in de verre toekomst, maar zeer binnenkort, zoals uit verklaringen van politici, met name uit het linkse kamp, blijkt.

Velen troosten zich met de door de verantwoordelijken gevoede hoop dat de plandemie dankzij de goed inentingscampagne in Duitsland binnen enkele weken overwonnen zal zijn en dat zij dan weer tot de orde van de dag zullen kunnen terugkeren. Maar dit zal waarschijnlijk een vergissing blijken te zijn.

Want de Corona lockdown kan gevolgd worden door een klimaat lockdown!

Dit wordt al openlijk gepropageerd door linkse milieu-activisten. Op de website www.climatelockdown.com staat:

“Als je denkt dat de Covid-19 pandemie erg is, wacht dan maar tot je ziet hoe de klimaatverandering ons in de nabije toekomst zal treffen als we nu niets doen.”

En verder:

“De klimaat lockdown is een erkenning dat de huidige coronaviruscrisis, net als de klimaatverandering, een gevolg is van onze vernietiging van de niet-menselijke wereld”.

Een in maart in het tijdschrift Nature Climate Change gepubliceerde studie ondersteunt dit radicale standpunt met cijfers. Volgens de studie zouden de CO2-emissies in 2020 wereldwijd met 2,6 miljard ton of ongeveer 7 procent zijn gedaald als gevolg van de Corona-beperkingen, een daling die in historische termen nog nooit is bereikt.


LEES OOK:

De Guardian zegt dat we elke twee jaar een Lockdown nodig hebben voor het klimaat


De grootste bijdrage aan deze ontwikkeling is volgens de auteurs afkomstig van de wijdverbreide ontwrichting van de vervoerssector. Maar om de in het klimaatakkoord van Parijs overeengekomen doelstelling te halen om de vermeende door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde tot ver onder de twee graden te beperken, zou de CO2-uitstoot elk jaar met twee miljard ton moeten worden verminderd, aldus de onderzoekers – ruwweg de hoeveelheid die vorig jaar dankzij de Coronamaatregelen werd bespaard. Hieruit vloeit de oproep voort om gedurende de rest van het huidige decennium ten minste om de twee jaar een “lockdown” op te leggen om (zogenaamd) de stijging van de temperatuur op aarde een halt toe te roepen.

Tegelijkertijd benadrukken de auteurs van de studie dat deze maatregel alleen niet voldoende zal zijn om het klimaat te “redden”. De burgers zouden zich dus moeten voorbereiden op nieuwe dwangmaatregelen.


LEES OOK:

“Lockdowns” voor het klimaat zouden de volgende stap kunnen zijn, aldus de Britse krant


Dat dergelijke extreme standpunten ook in de politieke hoofdstroom op instemming kunnen rekenen, blijkt uit de uitspraken van de SPD-politicus Karl Lauterbach, die de afgelopen maanden veelvuldig in de media te vinden was. In een commentaar voor het dagblad Die Welt, schrijft Lauterbach:

“Voor mij blijft de indruk bestaan dat wij in Duitsland en ook in Europa, laat staan in de Verenigde Staten, er niet in zouden zijn geslaagd deze pandemie te verslaan zonder de ontwikkeling van een vaccin. Er zal echter nooit een vaccin tegen CO2 komen. Er zijn dus maatregelen nodig om de klimaatverandering aan te pakken die analoog zijn aan de beperkingen van de persoonlijke vrijheid in de strijd tegen de pandemie”.

En in een interview met het Phoenix televisiestation, zei Lauterbach:

“Ik zou het niet eens onmogelijk achten dat we in de klimaatcrisis in een situatie terechtkomen waarin we het een of het ander daadwerkelijk verbieden.”

Een terugkeer naar het normale leven, waarnaar veel mensen in Duitsland verlangen, zal dus ook na het einde van Corona niet plaatsvinden. Onder het mom van klimaatbescherming wordt de samenleving in plaats daarvan klaargestoomd om haar dagelijks leven, haar eetgewoonten en haar economie radicaal te veranderen en vergaande beperkingen van haar burgerlijke vrijheden te aanvaarden.

Hetzelfde denken – zij het met een bredere grondgedachte – wordt naar voren gebracht door oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF) Klaus Schwab in zijn boek The Great Reset, dat hij samen met co-auteur Thierry Malleret heeft geschreven. “Velen van ons vragen zich af wanneer alles weer normaal zal worden. Het korte antwoord is nooit. Niets zal ooit terugkeren naar het ‘gebroken’ gevoel van normaalheid dat vóór de crisis heerste, omdat de pandemie van het coronavirus een fundamenteel keerpunt betekent in onze mondiale evolutie,” aldus de mededeling. Er zijn veeleer diepgaande veranderingen nodig om een “meer inclusieve, robuuste en duurzame wereld” tot stand te brengen.


LEES OOK:

Horrornieuws uit Davos: Het Wereld Economisch Forum zegt dat we nooit meer teruggaan naar ‘normaal’


Neem bijvoorbeeld voedsel: volgens het WEF zijn de productie en het vervoer van voedsel verantwoordelijk voor 37% van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen. Daarom moet de nadruk niet langer liggen op opbrengst en efficiëntie, maar op criteria van het klimaatbeleid voor de voedselproductie. De conventionele veehouderij is een bijzonder probleem. Volgens een studie van de Voedsel- en Landbouworganisatie draagt het voor 14,5 procent bij tot de wereldwijde uitstoot van klimaatschadelijke gassen.

Daarom moet volgens het WEF natuurlijk geproduceerd vlees steeds meer worden vervangen door in laboratoria gekweekt vlees, dat volgens deskundigen over ongeveer vijf jaar klaar zal zijn voor massaconsumptie. Bovendien moeten de consumenten hun eetgewoonten veranderen, d.w.z. plantaardige producten zoals noten, zaden en zelfs grassen eten in plaats van vlees. Elders, propageert het WEF, de consumptie van allerlei soorten insecten . Dit zijn allesbehalve smakelijke vooruitzichten voor het menu van de toekomst!


LEES OOK:

“Great Reset”: Het World Economic Forum vertelt het publiek om te beginnen met het eten van onkruid, insecten en rioolwater


Maar het veranderen van onze eetgewoonten zal niet genoeg zijn. De OESO heeft vijf sectoren aangewezen die samen verantwoordelijk zouden zijn voor 90 procent van de CO2-uitstoot. Naast de landbouw zijn dit de elektriciteits- en warmteopwekking, de industrie, het vervoer en de bouwsector. De organisatie schat dat de jaarlijkse kosten die wereldwijd moeten worden gemaakt om de klimaatdoelstellingen van Parijs in de bovengenoemde sectoren te halen, bijna zeven biljoen US dollar zullen bedragen. De lasten voor de consument, bijvoorbeeld door prijsstijgingen en de beperking van de burgerlijke vrijheden, zijn hierin niet inbegrepen.

Dat althans in Duitsland binnenkort de duimschroeven ten gunste van de klimaatbescherming zullen worden aangedraaid, wordt gerechtvaardigd door een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Federale Constitutionele Hof van maart van dit jaar. Naar het oordeel van de rechters in Karlsruhe is de Duitse klimaatbeschermingswet, die de in de Overeenkomst van Parijs en andere internationale verdragen overeengekomen klimaatdoelstellingen in Duitsland moet implementeren, ontoereikend en vormt deze daarom een bedreiging voor de fundamentele rechten en vrijheden van toekomstige generaties.

Hoewel de redenering van het hof aanvechtbaar is en daarom tot kritiek heeft geleid, willen politici de klimaatbeschermingswet nog voor de federale verkiezingen in het najaar wijzigen, d.w.z. aanscherpen. Doorslaggevend is dat de hoogste Duitse rechters zelfs “ernstige beperkingen van de vrijheid (…) ter bescherming van het klimaat” “evenredig en gerechtvaardigd” achten, ook in het heden, om toekomstige generaties niet te zwaar te belasten. Zo zouden veel van de grondrechtenbeperkingen die we nu kennen om de Coronapandemie te bestrijden, ook door wetgevers kunnen worden opgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te beperken – tot en met lockdowns aan toe.

Dit opent de juridische deur naar een repressief klimaatbeleid in Duitsland. De Groenen, die zeer waarschijnlijk deel zullen uitmaken van de volgende federale regering en met Annalena Baerbock misschien zelfs de kanselier zullen leveren, zullen de door Karlsruhe toegekende speelruimte waarschijnlijk genadeloos uitbuiten. In haar programma propageert de partij een “sociaal-ecologische transformatie” van de economie en de samenleving, die onmiddellijk moet worden doorgevoerd om consequent het doel van “klimaatneutraliteit” na te streven. Men kan er zeker van zijn dat de Groenen hun radicale agenda ook daadwerkelijk zullen uitvoeren, mochten zij in Duitsland aan de macht komen!


Help ons BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Geheimzinnige internationale bankgroep kan ‘Groene’ agenda van de Great Reset opleggen aan wereld

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties