In de beginfase van de twintig jaar geleden begonnen “oorlog tegen het terrorisme” vroegen sommigen zich af of de dreiging van de mondiale “As van het Kwaad” niet was overdreven om andere doelen te bereiken, vanwege het onduidelijke vijandbeeld, de onbestaande overwinningsvoorwaarden en de consequente oneerlijkheid van oorlogszuchtige politici zoals Blair.

Vandaag, in soortgelijke omstandigheden van onbeantwoorde vragen en dubbelzinnige realiteiten die worden geschraagd door systematisch bedrog, nog versterkt door Boris Johnson toen hij de nieuwe fase inluidde van de psychologische en economische oorlog die hij tegen het Britse volk voert – vaccinpaspoorten (en daarna?) – wordt deze vraag gesteld:

Is er een pandemie? Was er ooit een pandemie?

Het belangrijkste punt om te begrijpen is misschien wel dat een pandemie een constructie is, geen object. Er is niets waarnaar je kunt wijzen wat de pandemie is, alleen verschillende datapunten die erop wijzen dat er een bestaat.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft haar definitie in 2008 gewijzigd om het criterium van “enorme aantallen doden en zieken” uit te sluiten. Met andere woorden, de definitie van een pandemie is uiteindelijk een kwestie van interpretatie. Er zijn op dit moment geen gegevens die de bewering ondersteunen dat er in Groot-Brittannië een pandemie is, en of er ooit gegevens zijn geweest, valt te betwijfelen.

Het wetenschappelijk proces is in omgekeerde richting verlopen. Vanaf januari vorig jaar werd het bestaan van een nieuwe dodelijke pandemie, anders dan alles wat men tot dan toe had meegemaakt, vermoed op basis van angstaanjagende geruchten en onbetrouwbare rapporten uit China, niet op basis van wetenschappelijk vastgestelde feiten.

Zodra het bestaan van een buitengewone pandemie werd aangenomen, werden buitengewone maatregelen gerechtvaardigd om deze te bestrijden, waaronder de snelle toepassing van zeer onbetrouwbare PCR-protocollen die waren ontwikkeld door de door de Gates Foundation gefinancierde Christian Drosten, schokkende propagandaberichten, een massale en drastische inkrimping van de gezondheidszorg (waardoor de NHS functioneel werd vernietigd om deze te “beschermen”) en een de facto euthanasiebeleid in verzorgingstehuizen, gebaseerd op de door de Gates Foundation gefinancierde modellen van Neil Ferguson.

Gecompromitteerde administratieve procedures registreerden sterfgevallen als aan de pandemie verloren levens, wat nog meer bewijs voor het bestaan ervan levert.

Zoals nu bekend is, leed een overweldigende meerderheid van de slachtoffers van de pandemie ook aan andere aandoeningen en de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers spoort met de levensverwachting in elk land.

Als het bestaan van de pandemie niet was aangenomen en de roekeloze en cynische interventies ertegen niet hadden plaatsgevonden, hoe zou iemand dan weten dat er een pandemie was?

Uit gegevens blijkt duidelijk dat lockdowns en aanverwant beleid nooit nodig of effectief zijn geweest. Er zijn experimentele therapieën toegepast die onbetrouwbaar en potentieel gevaarlijk zijn. Vaccinatie kan al dan niet besmetting of overdracht voorkomen. Het feit dat regeringen en hun betaalde deskundigen niet in staat of bereid zijn deze zaken in hun denken te integreren getuigt ofwel van hun sinistere bedoelingen ofwel van de mate waarin hun mentale processen zijn gecorrumpeerd.

Ofwel geloven zij dat een of ander clandestien doel repressieve en bedrieglijke middelen rechtvaardigt, ofwel zijn zij krankzinnig, ofwel hersenloos door conformisme: een andere verklaring is er niet.

Fenomenologisch gezien is het belangrijkste bewijs voor het bestaan van de pandemie haar uiterlijke verschijningsvorm, met name de gezichtsmaskers, dit massale psychologische theater.

Ook hier rechtvaardigt het vermoeden van de pandemie zelf het opleggen van het mandaat, en niets anders: geen enkel bewijs ondersteunt de stelling dat maskers enig positief medisch effect hebben en het meer plausibele scenario is dat hun medisch effect negatief is. Niettemin voerden de door de Gates Foundation gefinancierde gedragspsychologen van Sage en hun equivalenten in andere landen aan dat het verplicht stellen van de maskers noodzakelijk was (“omdat de meeste mensen zich nog steeds niet voldoende bedreigd voelden“).

De vage doelstelling van een onbegrijpelijke ambitie, afgezet tegen een nachtmerrie, onthult een concreter doel: controle.

Waarom de bedenkers van dit initiatief controle willen, is een ingewikkelde vraag. Ofwel willen zij het gewoon zonder te weten waarom, ofwel willen zij het om een andere reden. Misschien hebben ze een breder plan dat een drastisch opgevoerde repressie vereist.

Hoe dan ook, wat zij lijken te willen is controle over de lichamen van hun bevolkingen. Met het idee van vaccinpaspoorten wordt een politiek en juridisch klimaat geschapen waarin experimentele genetische therapieën op menselijke bevolkingsgroepen worden genormaliseerd en onontkoombaar zijn. Gewapend met vaccinpaspoorten zouden wereldregeringen en hun bondgenoten uit het bedrijfsleven in staat zijn de grondslagen te leggen voor een wereldwijde controlestaat, met de macht om elke sociale interactie te controleren.

Vaccinpaspoorten zijn de poort naar de meest radicale slavernij die de wereld ooit heeft gezien. Het lijkt nu waarschijnlijk dat het creëren van een psychologisch en sociaal klimaat om ze op te leggen altijd het doel is geweest achter de pandemie. De pandemie was nodig om de vaccinaties op te leggen, en de vaccinaties zijn nodig om het paspoort op te leggen.

En de vaccinatiepaspoorten zijn nodig om digitale controle-maatschappij te verwezenlijken.

Als een simpele Dissident vat ik het maar zo samen: werkzame medicijnen werden verboden, vaccinatie was de enige uitweg werd ons verteld voor dit virus dat niet dodelijker is dan de griep, een vaccinatiepaspoort leidt tot een digitaal ID2020, en dat was het doel.

Welkom in China.

Amerikaanse Tech-Oligarchen en politici van beide zijden streven al tijden naar een samenwerking met de Chinezen om de wereld in een digitale goelag te veranderen.

https://twitter.com/naomirwolf/status/1376373126032977920


Help ons BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


U wordt verplicht gevaccineerd – Rutte is akkoord met vaccinatiepaspoort

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties