Van de EU-Commissie is bekend dat zij met een aantal bedrijven contracten heeft gesloten voor de aankoop van vaccins tegen Corona. De contracten waren geheim, maar zijn nu uitgelekt in het geval van Pfizer en Moderna. Het is opmerkelijk dat de Commissie alleen contracten heeft gesloten voor genetisch gemodificeerde preparaten, maar niet voor de klassieke vaccins die ook bij verschillende fabrikanten verkrijgbaar zijn.

In juli hadden de Commissie en de Raad van Ministers de verordening inzake gentechnologie, die tot dan van kracht was, gewijzigd, zodat het gebruik van de genetisch gemanipuleerde vaccins mogelijk werd. Zeer gunstige voorwaarden werden toegekend in de zeer uitgebreide contracten met Pfizer (104 bladzijden) en Moderna (69 bladzijden). Zij behoeven geen garanties te geven omtrent de werkzaamheid, noch de aansprakelijkheid te aanvaarden voor eventuele schade die door de preparaten wordt veroorzaakt.

De Lid-Staten – en dus de belastingbetalers – die de kopers van de vaccins zijn, dragen dus uiteindelijk alle verantwoordelijkheid en de gevolgen van schade of ondoeltreffendheid. Voor het vertrouwen van het publiek is het van essentieel belang dat de fabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de vaccins doeltreffend en veilig zijn.

Aangezien het economische gewicht van de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden uiteindelijk (bijna) volledig door de lidstaten wordt gedragen, hebben de fabrikanten geen echte stimulans meer om doeltreffende en veilige vaccins te leveren en te garanderen. Bijgevolg heeft de verplichting van de fabrikanten geen inhoud, meldt TKP.

Toch verdienen farmaceutische bedrijven enorm veel geld aan vaccins en de tests, zoals auteur Ernst Wolff opmerkt: “Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat de farmaceutische industrie op dit moment aan het afromen is zoals geen enkele industrie ooit heeft gedaan in de geschiedenis van de hele economie.”

De Belgische vereniging Notre Bon Droit, waarnaar de contracten waren uitgelekt, heeft het advocatenkantoor De Brandt CV / SC om een advies gevraagd over de rechtsgeldigheid van de contracten. Het advies is negatief, de advocaten achten de contracten onwettig en dus ongeldig. Het advies kan hier worden gelezen.

De contracten van de EU zijn hier te zien met Pfizer en hier met Moderna.


LEES OOK:

Pfizer vertrekt uit India nadat het land veiligheidstests voor COVID-vaccin eist


Notre Bon Droit heeft over deze zaak het volgende persbericht uitgegeven:

ONGELDIGHEID VAN CLAUSULES INZAKE AANSPRAKELIJKHEID EN AFWIJZING VAN GARANTIE IN AANKOOPCONTRACTEN VOOR COVID-19-VACCINS

De Belgische vereniging “Notre Bon Droit” heeft een gerenommeerd Europees advocatenkantoor om een juridisch advies gevraagd over de wettigheid van de uitsluitingsclausules van aansprakelijkheid en garantie die aan de fabrikanten van COVID-19-vaccins zijn toegekend. Deze clausules zijn onderhevig aan Belgisch recht in overeenstemming met de overeenkomst tussen de partijen.

Samengevat:

  • Deze clausules zijn, op het eerste gezicht, ongeldig.
  • Waarom?
  • Omdat de fabrikanten niet garanderen dat de vaccins die zij op de markt brengen minimaal doeltreffend zijn;
  • Omdat de fabrikanten geen echte verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die dergelijke vaccins kunnen veroorzaken;
  • Omdat de Lid-Staten (en dus de belastingbetalers), die de kopers van de vaccins zijn, uiteindelijk alle verantwoordelijkheid en de gevolgen in termen van schade of ondoeltreffendheid op zich nemen.
  • Voor het vertrouwen van het publiek is het van essentieel belang dat de fabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de vaccins doeltreffend en veilig zijn.
  • Notre Bon Droit roept de Europese Commissie en de EU-lidstaten op om in het belang van het publiek opnieuw over deze contracten te onderhandelen.

Het advies concludeert:

“De clausules volgens welke de fabrikanten van vaccins de doeltreffendheid en de afwezigheid van bijwerkingen niet garanderen en er evenmin verantwoordelijk voor zijn, moeten volgens het Belgische contractenrecht van meet af aan als onwettig worden beschouwd. Deze clausules hebben immers tot doel de fabrikanten te ontheffen van hun primaire verplichting (iets te leveren en te garanderen in overeenstemming met het contract), maar ook – en vooral – het contract te ontdoen van zijn inhoud en van elk nuttig effect.
De clausules waarbij de Lid-Staten (als kopers van het produkt) zich ertoe verbinden de fabrikanten (als verkopers van het produkt) schadeloos te stellen voor (bijna) alle schade die vaccins aan derden (gevaccineerden) kunnen toebrengen, zijn op het eerste gezicht problematisch. Aangezien het economische gewicht van de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden uiteindelijk (bijna) volledig door de lidstaten wordt gedragen, hebben de fabrikanten geen echte stimulans meer om doeltreffende en veilige vaccins te leveren en te garanderen. Bijgevolg heeft de verplichting van de fabrikanten geen inhoud.
Niettemin kan de rechter van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik maken om de uitzonderlijke omstandigheden rond de productie van de COVID-19-vaccins en de algemene economische aspecten van de contracten in aanmerking te nemen om de kennelijke onwettigheid van deze clausules te “matigen”. Het is ook mogelijk dat de rechter de clausules geldig verklaart indien een fabrikant erin slaagt te bewijzen dat hij, op het tijdstip waarop hij het COVID-19-vaccin op de markt bracht, gelet op de stand van de wetenschappelijke kennis, het bestaan van ernstige bijwerkingen en/of de ondoeltreffendheid van het betrokken vaccin niet kon voorzien.”

In dit juridisch advies wordt gewezen op de financiële lasten voor de Belgische en Europese belastingbetaler. Het is abnormaal dat de belastingbetaler moet opdraaien voor alle schade die door de COVID-19-vaccins wordt veroorzaakt, bovenop de enorme kosten die met de aanpak van de gezondheidscrisis gepaard gaan.

Het doet ook de vraag rijzen naar het vertrouwen van het publiek in de COVID-19-vaccinatie. Om dit vertrouwen te herstellen, is het van cruciaal belang dat de fabrikanten de werkzaamheid en veiligheid van vaccins volledig en openlijk garanderen en de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele schade die zij veroorzaken.

“Notre Bon Droit” roept de Europese Commissie en de lidstaten van de EU dan ook op om dringend opnieuw te onderhandelen over de betrokken contracten en, indien dit niet mogelijk is, de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde Belgische rechtbanken om deze clausules ongeldig te laten verklaren.

In overleg met het advocatenkantoor en overeenkomstig zijn mandaat is “Notre Bon Droit” bereid een kopie van dit juridisch advies te zenden aan de leden van de nationale parlementen en regeringen, alsmede aan de leden van het Europees Parlement: Contact@notrebondroit.be


Help ons BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Knalharde chantage: Argentinië en Brazilië zien af ​​van het Pfizer-vaccin

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties