De uitspraak is de eerste keer dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich uitspreekt over verplichte vaccinaties. De uitspraak zou een rol kunnen spelen bij de inspanningen om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft donderdag geoordeeld dat verplichte vaccinaties legaal zijn en noodzakelijk kunnen zijn in democratische samenlevingen, bericht Deutsche Welle.

De uitspraak kwam er na de afronding van een klacht die Tsjechische gezinnen bij het hof hadden ingediend over verplichte inentingen voor kinderen.

De maatregelen kunnen worden beschouwd als “noodzakelijk in een democratische samenleving”, aldus het vonnis.

Hoewel het arrest niet rechtstreeks betrekking had op COVID-19-vaccins, menen deskundigen dat het gevolgen kan hebben voor de vaccinatiecampagne tegen het virus, vooral voor degenen die tot nu toe hebben verklaard de prik te weigeren.

Deze uitspraak “versterkt de mogelijkheid van een verplichte vaccinatie onder de omstandigheden van de huidige COVID-19 epidemie,” vertelde Nicolas Hervieu, een juridisch expert gespecialiseerd in het EVRM, aan het AFP nieuwsagentschap.

Waar ging de uitspraak van het hof over?

Volgens het vonnis zijn de verplichte vaccins die door de Tsjechische gezondheidsautoriteiten worden toegediend, in overeenstemming met de “belangen” van kinderen.

“Het doel moet zijn dat elk kind tegen ernstige ziekten wordt beschermd, door vaccinatie of door groeps-immuniteit,” voegde het Hof eraan toe.

Het hof oordeelde dat het Tsjechische gezondheidsbeleid niet in strijd is met artikel 8 betreffende het recht op eerbiediging van het privé-leven, overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Volgens de Tsjechische wet moeten kinderen worden ingeënt tegen negen ziekten, waaronder difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B en mazelen.

De zaak werd voor het Hof gebracht door gezinnen die een boete hadden gekregen of wier kinderen de toegang tot een kinderdagverblijf was ontzegd omdat zij niet hadden voldaan aan hun wettelijke inentingsplicht.

Overheidspropagandaorgaan Deutsche Welle vervolgt:

Een precedent voor COVID-19 vaccinatiecampagnes

In heel Europa is er een golf van desinformatie ontstaan over de pandemie van het coronavirus. Dit heeft ertoe geleid dat mensen niet alleen sceptisch staan tegenover het coronavirus zelf, maar ook tegenover de COVID-19-vaccins.

De desinformatie komt van de overheid, die beweerde dat corona schrikbarend dodelijk zou zijn. Dat blijkt niet zo te zijn. De IFR is vergelijkbaar met die van de griep.

Anti-vaxxers – mensen die weigeren vaccins te krijgen of hun kinderen te vaccineren – hebben verschillende samenzweringstheorieën verspreid over de vraag waarom regeringen hun bevolking willen vaccineren.

Het is vals om mensen die zich vragen stellen bij deze experimentele gen-therapie, het zijn geen vaccins, die slechts een noodtoelating hebben, weg te zetten als anti-vaxxers.

Als gevolg daarvan kunnen regeringen te maken krijgen met grote segmenten van de samenleving die weigeren zich te laten vaccineren, waardoor het doel van groeps-immuniteit veel moeilijker wordt.

Groeps-immuniteit werd tot nu toe altijd bereikt zonder vaccins, maar de WHO heeft de definitie aangepast en beweert nu dat groeps-immuniteit alleen met vaccins bereikt kan worden.

De uitspraak van het EHRM mag dan het precedent hebben geschapen dat verplichte vaccinaties niet in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dit betekent niet dat Europese landen mensen zullen dwingen zich te laten vaccineren.

De zoveelste leugen van Deutsche Welle. Er zijn talrijke voorbeelden van landen die hun burgers wel dwingen.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Klaus Schwab: We gaan jullie allemaal vaccineren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
tigron
tigron
1 jaar geleden

Europees Hof voor de Rechten van de Mens ???
Welke rechten heeft een mens?
De code van Neurenberg en de verklaring van Helsinki schuift men gemakshalve terzijde.

Hierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces:[3]

De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment ; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

Bron: Wikipedia

Opvallend is de vergelijking met het begin van de Jodenvervolging in de jaren 30.
Telkens een stapje verder op het geplande pad van de duistere machten achter de schermen.
Het actieve geheugen van de mens omvat slechts één generatie.
De generatie van het nazitijdperk, die de tekenen aan de wand zouden kunnen zien, leeft nagenoeg niet meer.
Destijds waren de mogelijkheden zich goed te informeren beperkt. Tegenwoordig is dat ‘n stuk beter, mits men gaat zoeken op internet en niet vanuit eenzijdige propagandakanalen zoals de MSM.
Indien de zaken zo doorgaan voorzie ik straks een verplichting om ‘n badge op je kleding te dragen met b.v. een gekleurde ster !! met:
Een groene ster = gevaccineerd
Een gele ster = getest
Een rode ster = niet getest en niet gevaccineerd
Met daarbij een document of chip die deze status kan bevestigen.
Afhankelijk van de kleur van de ster krijg je toegang tot bepaalde instellingen of dingen, of niet.
Het gaat nu al die kant op.
En nee, ik heb de nazi jaren niet meegemaakt maar weet er voldoende van om zaken te herkennen.
Het gezegde gaat; “hij die de lessen uit het verleden vergeet is gedoemd deze te herhalen”
Ben gezond wantrouwig naar overheden.
Alle verhalen hebben meerdere kanten.
Bij nagenoeg alles wat overheden voor de mensen doen zitten verborgen andere belangen.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen keuzes.
En iedereen is verantwoordelijk voor de gevolgen van de door hem/haar gemaakte keuze.

Karin
Karin
1 jaar geleden

Volledig uit de context. Media blazen uitspraak Mensenrechtenhof over vaccinaties op.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de Tsjechische Republiek gesteund bij de eis van verplichte vaccinaties voor voorschoolse kinderen.

Dat is letterlijk hoe het Hof het naar buiten brengt.

De zaak werd aangespannen lang voor deze zogenaamde “covid-crisis”. Al vertrouwen we tegenwoordig geen enkel instituut meer, hier werd met geen woord gerept over covid of een virus. De zaak is ook op geen enkele manier te vergelijken of te linken aan bijvoorbeeld een vaccinatiepaspoort of het verplichten van vaccineren tegen Covid19.

Er werd bekeken of een Tsjechische rechter destijds een goede beslissing heeft genomen omtrent inentingen tegen kinderziektes volgens het Hof van Mensenrechten.

De media doen niets anders dan paniek en angst zaaien.

Bron: https://commonsensetv.nl/media-blaast-uitspraak-mensenrechtenhof-op/