De gerenommeerde Amerikaanse onderzoeker John P. Ioannidis heeft met kritische studies de wereld er al meerdere malen op gewezen dat een aantal zaken in het officiële Corona-verhaal niet kloppen. Nu heeft de deskundige van de elite-universiteit van Stanford de statistieken wereldwijd geanalyseerd – en zijn eerdere sterfteberekeningen nog verder naar beneden bijgesteld.

Volgens deze gegevens zou in het eerste jaar van de zogenaamde pandemie slechts 0,15 procent van alle test-positieven aan een Coronabesmetting zijn overleden, meldt Wochenblick. In een eerdere studie was Ioannidis uitgegaan van 0,19 procent. Opvallend was dat er in die tijd weliswaar een hoog sterftecijfer was in bejaarden- en verzorgingstehuizen, maar dat dit relatieve cijfer daalde tot 0,01 procent van de gevallen bij gezonde mensen in de werkende leeftijd. De nieuwe bevindingen maken de zin van het “vaccineren tegen” een pandemie nog twijfelachtiger.

Lockdown schade gevaarlijker dan virus volgens Ioannidis

Hoewel Ioannidis geen verklaard vaccinatiescepticus is, de cijfers en eventuele bijkomende schade zijn belangrijker voor hem. En zoals hij herhaaldelijk heeft opgemerkt, de laatste zijn immens. Na zijn baanbrekende studie waarin de lage dodelijkheid van de oorspronkelijke virusvariant werd bevestigd, hebben hij en enkele collega’s in januari een vervolgstudie uitgevoerd en vastgesteld dat harde lockdowns in de meeste staten geen positief effect hadden op het besmettingspercentage – met maximale andere nadelen.

Hij werkte ook de medische, economische en sociale neveneffecten van de harde methodes uit. Miljoenen doden dreigden niet door het virus, maar door de maatregelen. Bijvoorbeeld omdat andere patiënten met acute en chronische aandoeningen geen gebruik konden of wilden maken van hun therapieën. In de armere delen van de wereld zou er zelfs hongersnood kunnen dreigen, die veel dodelijker is dan het virus in zijn geheel.

Sommige studies gebruiken onvolledige gegevens

In zijn nieuwe artikel is Ioannidis bijzonder kritisch over de methodologie die wordt gebruikt door collega’s die hogere sterftecijfers rapporteren. Zo was een studie die uitkwam op een sterftepercentage van 0,79 procent ook gebaseerd op een Deens onderzoek waarvan de resultaten vervalst waren omdat 59 procent van de willekeurig geselecteerde testpersonen niet meedeed, waardoor een te hoog sterftepercentage werd geschat. De meeste van zijn collega’s hadden ook nauwelijks gegevens uit Azië of Afrika gebruikt en hadden zich vooral geconcentreerd op Amerika en Europa als de voornaamste epidemische hotspots.

Een studie over de seroprevalentie in India, bijvoorbeeld, waaruit bleek dat in sommige stedelijke gebieden reeds meer dan 60 procent antilichamen had, werd vaak niet opgenomen. Bijgevolg kan worden aangenomen dat tegen 21 februari 2021 tot twee miljard mensen in contact zullen zijn gekomen met het coronavirus. Met de beschikbare cijfers betekent dit dat het sterftecijfer wereldwijd ongeveer 0,15 procent van de gevallen zou moeten bedragen. Hierbij zijn niet eens de gevallen meegerekend waarin geen antilichamen meer aantoonbaar waren – het werkelijke sterftepercentage zou nog lager kunnen liggen.

Sterftecijfer over het algemeen laag, hangt af van verschillende factoren

Ioannidis behoort tot het kamp van critici die ten minste enig epidemiologisch voordeel zien in het vaccineren van risicogroepen. Indien deze – of alternatieve geneeswijzen – doeltreffend blijken te zijn, zou het dodelijkheidspercentage van Covid-19 over de wereldbevolking wel eens minder dan 0,1 procent kunnen bedragen. Dit “infectiesterftecijfer” (IFR) kan echter zowel op lokaal als op mondiaal niveau verschillen.

Het verschilt reeds van land tot land op basis van parameters zoals leeftijd en sociale structuur, uitbouw van de welvaartsstaat, bescherming van risicogroepen, beschikbaarheid van nuttige geneesmiddelen, alsook van populatie- en virusgenetische aspecten. Gezien de hogere sterftecijfers in bejaardentehuizen wijst hij er echter op dat ook coronavirussen die met verkoudheid gepaard gaan, tot tien procent van de bewoners aldaar kunnen doden.

Virus wijdverspreider en minder dodelijk dan gedacht?

Over het geheel genomen concludeert Ioannidis dat zelfs met alle fouten die zijn collega’s maakten bij het samenstellen van hun statistieken: Het virus al wijder verspreid is dan gedacht, maar de dodelijkheid is veel minder dan aanvankelijk gedacht, zegt hij. Om doeltreffende maatregelen te kunnen plannen, zijn nauwkeuriger IFR-ramingen echter onontbeerlijk.

Wat de absolute sterftecijfers betreft, wees Ioannidis ook op mogelijke bronnen van statistische fouten, bijvoorbeeld bij de vaststelling van een vermeende oversterfte. Bij vergelijkende waarden wordt vaak geen rekening gehouden met demografische veranderingen. Indien hiermee rekening zou worden gehouden, bijvoorbeeld in Duitsland, zou een oversterfte van 8.071 snel omslaan in een ondersterfte van 4.926 in de eerste golf.

Wochenblick berichtte onlangs over een soortgelijk verschijnsel met betrekking tot de cijfers in Oostenrijk in de zogenaamde “tweede golf”.

Gevaar van de brede inentingscampagne?

De bevindingen van Ioannidis en zijn verwijzing naar het tot dusver lage sterftecijfer van Corona worden echter pas echt interessant als zij worden bezien in het licht van degenen die waarschuwen voor een groter toekomstig gevaar van het virus als gevolg van een mogelijke immuun-ontsnapping in de loop van de vaccinatiecampagne, zoals de voormalige Gates-insider Geert Vanden Bossche. Deze laatste vreest zelfs dat de mRNA-vaccinaties het virus in de eerste plaats tot een “monster” zullen maken.

Ook de statistische evaluatie van landen als Israël of Chili, die zichzelf graag als “inentingswereldkampioenen” bestempelen, laat intussen verontrustende geluiden horen. Daar worden vaak kort na de vaccinatie nieuwe besmettingshaarden gevonden. Deels vindt ook een verschuiving plaats van zware besmettingen naar steeds jongere patiënten. Het is dus heel goed mogelijk dat de volgende statistische evaluatie van Ioannidis niet meer zulke optimistische cijfers zal kunnen melden.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Autopsie wijst uit: Slechts 1 procent van de onderzochte “Covid-sterfgevallen” stierf uitsluitend aan corona

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties