Dante met een kopie van de Goddelijke Komedie, naast de ingang van de Hel, de zeven terrassen van het Vagevuur en de stad Florence, met daarboven de Hemelse Sferen, in Domenico di Michelino's fresco uit 1465

“Dit is een religieuze oorlog.”

“In de praktijk is het de overgang van het Koninkrijk van Christus naar het Koninkrijk van de Antichrist, van een deugdzame samenleving die boosdoeners straft naar de goddeloze en slechte samenleving die de goeden straft.”

De satanische afvalligheid van paus Franciscus wordt bekritiseerd door aartsbisschop Carlos Maria Vigano, gebaseerd op de legitimiteit van zijn leer. Franciscus is net zo nep als Biden. Tijd om beide mannen te mijden.

Abp. Viganò over waarheid boven angst: COVID-19, het vaccin, en de Great Reset.

Deze crisis dient om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de Great Reset onvermijdelijk te maken, dat wil zeggen de overgang van de wereld die gebaseerd is op de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom naar een wereld zonder ziel, zonder wortels, zonder idealen. In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist.

De pseudo-pandemie geeft ons het beeld … van een … verontrustende criminele samenzwering uitgebroed door misleide geesten …

We moeten erkennen dat de ogenschijnlijke onlogica van wat we zien gebeuren – het boycotten en beboeten van preventieve behandelingen, verkeerde therapieën, ineffectieve vaccins, lockdowns zonder enig nut, het gebruik van maskers die absoluut nutteloos zijn – volkomen logisch is zodra we begrijpen dat het verklaarde doel – het verslaan van de vermeende pandemie – een leugen is, en dat het werkelijke doel het plannen van een economische, sociale en religieuze crisis is, waarbij een kunstig uitgelokte pseudo-pandemie als hulpmiddel wordt gebruikt.

Alleen zo kunnen we begrijpen dat de gelijktijdigheid en [universaliteit] van de bepalingen die door verschillende Naties zijn aangenomen, het op elkaar afgestemde verhaal van de media, en het gedrag van politieke leiders.

Er is één script onder één regie, dat gebruik maakt van de samenwerking en medeplichtigheid van politici en machthebbers, artsen en wetenschappers, bisschoppen en priesters, journalisten en intellectuelen, acteurs en beïnvloeders, multinationals en bankiers, overheidsdienaren en speculanten. Winst en profijt zijn daarbij van groot belang, omdat zij de loyaliteit van ondergeschikten kopen en verzekeren, maar deze oorlog – mogen wij dat nooit vergeten! – is een ideologische en religieuze oorlog.

Twee tegengestelde werelden

Deze crisis dient om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de Geat Reset onvermijdelijk te maken, dat wil zeggen de overgang van de wereld die gebaseerd is op de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom naar een wereld zonder ziel, zonder wortels, zonder idealen.

In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist, van een deugdzame samenleving die de boosdoeners straft naar de goddeloze en slechte samenleving die de goeden straft.

Het afschuwelijke idee van “gelijkheid”, dat ons vroeger door de vrijdenkers werd ingeprent, wordt nu gebruikt om goed en kwaad, mooi en lelijk gelijk te stellen, onder het voorwendsel van de erkenning van de vrijheid van meningsuiting; vandaag dient het om het kwaad, het onrecht en wat verkeerd is te bevorderen en zelfs verplicht te stellen, om goedheid, rechtvaardigheid en schoonheid te delegitimeren en te verbieden.

We moeten dus begrijpen dat, als we passief toekijken bij de veranderingen die gaande zijn en toestaan dat de globalistische ideologie ons in al haar meest abjecte vormen wordt opgedrongen, we binnenkort zullen worden beschouwd als misdadigers – hostes publici.

Het bedrog van vrijheid, gelijkheid en broederschap dat door de vrijmetselarij wordt gepropageerd, bestaat er juist in zich het primaat van God toe te eigenen om het aan Satan te geven, onder het kennelijke voorwendsel – dat hoe dan ook onjuist en immoreel is – God en Satan op één lijn te stellen om zo een vermeende keuzevrijheid toe te staan die moreel niet bestaat. Maar het uiteindelijke doel, het ware en onbelijdbare, is fundamenteel theologisch, omdat de auteur van de opstand altijd dezelfde is, de eeuwig overwonnene.

Nemo propheta in patria

Wat wij vandaag voor onze ogen zien gebeuren, had natuurlijk al jaren begrepen en voorspeld kunnen worden, als wij maar aandacht hadden geschonken aan wat de theoretici van de Grote Opstand straffeloos verklaarden.

In werkelijkheid werden degenen die dit plan, dat nu aan de gang is, aan de kaak stelden, complottheoretici genoemd, belachelijk gemaakt of voor gek uitgemaakt, verstoten door de mainstream-informatie en gecriminaliseerd, verdreven uit universiteiten en de wetenschappelijke gemeenschap.

Vandaag begrijpen wij hoe vooruitziend de alarmbellen waren die werden geluid, en hoe machtig het organisatiemechanisme is dat door onze tegenstanders in werking is gesteld. In naam van de vrijheid zijn we eraan gewend geraakt dat het recht om te spreken en te denken ons wordt ontnomen, en de poging om afwijkende meningen te pathologiseren teneinde detentiekampen te legitimeren en de bewegingsvrijheid te beperken op basis van het gezondheidspaspoort is al aan de gang

Cognitieve dissonantie

Met de werkelijkheid voor ogen is het echter moeilijk te begrijpen waarom de gehele wereldbevolking zich heeft laten overtuigen van het bestaan van een pandemisch virus dat nog geïsoleerd moet worden en waarom zij zo lijdzaam heeft toegestemd in beperkingen van de persoonlijke vrijheid die op andere momenten tot revolutie en barricades in de straten zouden hebben geleid.

Nog onbegrijpelijker is niet zozeer het ontbreken van een echte en juiste sociale en politieke reactie, maar het onvermogen om de realiteit in al haar ruwe bewijzen te zien. Maar dit is, zoals we weten, te wijten aan de wetenschappelijke actie van manipulatie van de massa’s die onvermijdelijk leidde tot het fenomeen dat de sociale psychologie “cognitieve dissonantie” noemt, dat wil zeggen de spanning of het ongemak dat we voelen bij het zien van twee tegengestelde en onverenigbare ideeën.

De psycholoog en socioloog Leon Festinger heeft aangetoond dat dit onbehagen ons ertoe brengt deze overtuigingen op drie manieren uit te werken, ten einde de psychologische incongruentie die dissonantie veroorzaakt te verminderen: het veranderen van iemands houding, het veranderen van de context, of het veranderen van iemands gedrag.

Gewone mensen, niet in staat om te begrijpen of zelfs maar enige rationaliteit te herkennen in wat de media obsessief zeggen over Covid, accepteren de absurditeit van een influenzavirus dat wordt voorgesteld als zijnde verwoestender dan ebola, omdat zij niet willen accepteren dat hun politieke leiders schaamteloos liegen, met als doel de sociale, economische, morele en religieuze vernietiging van een wereld waartoe iemand heeft besloten uit te voeren.

Zij weten niet te aanvaarden dat de leugen als waarheid kan worden afgedaan, dat artsen hun patiënten niet genezen en zelfs doden, dat burgerlijke autoriteiten niet ingrijpen om misdaden en flagrante schendingen te stoppen, dat politici allemaal gehoorzamen aan een gezichtsloze lobby, dat Bergoglio de Kerk van Christus wil afbreken om haar te vervangen door een helse vrijmetselaarsparodie.

Dus, uit de wens om het bedrog niet te accepteren en dus geen standpunt in te nemen tegen het bedrog en tegen degenen die het promoten, zoeken ze hun toevlucht in het gemakkelijke mainstream verhaal, waarbij ze hun oordeel opschorten en zich door anderen laten vertellen wat ze moeten denken, zelfs als dat irrationeel en tegenstrijdig is.

Miljarden mensen hebben zich vrijwillig tot slaven gemaakt, tot offerslachtoffers van de globalistische Moloch, door zich te laten overtuigen van de onvermijdelijkheid van zo’n surrealistische en absurde situatie.

De mens is geen robot

Er is echter een element waar de samenzweerders geen rekening mee hebben gehouden: de menselijke zwakheid enerzijds, en de kracht van God anderzijds… Beetje bij beetje zal deze kolos van klei instorten, onverbiddelijk, op zijn eigen leugens en zijn eigen misdaden.

Gezien het bewijs dat er geen pandemie is en dat de sterfgevallen opzettelijk zijn veroorzaakt om de gevolgen voor de bevolking te overdrijven, moeten we Covid beschouwen als een plaag, niet op zichzelf, maar om alles wat het heeft geopenbaard: het plan van Satan voor de vestiging van de Nieuwe Wereldorde, die moet leiden tot de heerschappij van de Antichrist.

,Carlo Maria Viganò, Archbishop


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Dramatische oproep aan WHO: topviroloog waarschuwt voor massale sterfte door Corona-vaccins

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Edwin Vissers
Edwin Vissers
1 jaar geleden

Dante met een kopie van de Goddelijke Komedie, naast de ingang van de Hel, de zeven terrassen van het Vagevuur en de stad Florence, met daarboven de Hemelse Sferen, in Domenico di Michelino’s fresco uit 1465

Ik heb ook zo openbaringen gehad ,mijn Vader in de hemel houd van mij