In Israël heeft gisteren een onafhankelijk juridisch orgaan, dat zichzelf Civilian Probe (CP)* noemt, zijn bevindingen bekendgemaakt over de catastrofale gevolgen van het Pfizer-vaccin voor de natie.

In hun rapport, dat zij hebben voorgelegd aan de procureur-generaal en de minister van Volksgezondheid, heeft de commissie een reeks kritieke juridische en ethische tekortkomingen opgesomd die wijzen op een mogelijke poging om niet alleen de Israëli’s, maar ook de hele wereld te misleiden, schrijft Gilad Atzmon:

Sinds begin januari bericht ik over een onmiskenbare correlatie tussen vaccinaties, gevallen en sterfgevallen (hier , hierhier en hier ). De CP bevestigt mijn vermoedens, maar hun studie presenteert ook alarmerende medische bevindingen over de omvang van dodelijke bijwerkingen.

In het document wijst de CP op een poging van de regering om haar omgang met Pfizer te verhullen. Het document stelt dat “de Pfizer-Israël overeenkomst vol zit met gecensureerde segmenten, waardoor het niet mogelijk is deze juridisch te analyseren en/of de implicaties ervan voor wat betreft de volksgezondheid volledig te doorgronden… Deze geheimhouding werpt een zware schaduw over iedereen die heeft deelgenomen aan de (Israëlisch/Pfizer) onderhandelingen…”

De CP vervolgt met het argument dat “om vraag (onder de bevolking) naar het vaccin te genereren, de regering en het Ministerie van Volksgezondheid een ongekend agressieve campagne hebben gelanceerd, die erop gericht is de Israëli’s zich te laten haasten om zich te laten ‘vaccineren’. Tijdens die campagne werden alle basisregels van medische voorzichtigheid en ethiek met voeten getreden, en daarmee ook belangrijke richtlijnen die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwamen met betrekking tot deelname aan medische proeven (de Code van Neurenberg). In plaats van transparante en duidelijke uitleg, werd het publiek misleid door herhaalde officiële verklaringen dat het (Pfizer vaccin) is ‘goedgekeurd door de FDA’ na het doorstaan van ‘strenge tests’.”

De CP beschuldigt de staat Israël van opzettelijk roekeloos gedrag… “Controlesystemen die het opsporen van bijwerkingen mogelijk maken, zijn een basis- en kritieke voorwaarde voor het verlenen van toestemming voor massaal gebruik van welk nieuw medicijn dan ook, zeker wanneer een als experimenteel gedefinieerde behandeling massaal aan miljoenen wordt gegeven, en zeker wanneer deze behandeling aan een heel land wordt gegeven…”.

Maar Israël heeft verzuimd een dergelijk controlesysteem op te zetten.

“Enerzijds heeft de staat de burgers niet ingelicht over het feit dat het vaccin van Pfizer zich in een experimentele fase bevindt die nog niet is afgerond, en dat zij in dit stadium feitelijk deelnemen aan het experiment. Anderzijds heeft de staat geen transparante en open controle- en toezichtsystemen voor het publiek gehandhaafd. Als gevolg hiervan bestaat er ernstige bezorgdheid dat dit kritieke en nalatige verzuim voortkomt uit: (a) de vrees dat een dergelijke openbaarmaking de verwezenlijking van de doelstellingen die mogelijkerwijs in de overeenkomst tussen Israël en Pfizer zijn vervat, in de weg zou kunnen staan, of (b) de vrees dat de vraag naar het uitzonderlijke aantal vaccins dat vooraf door Israël is aangekocht, zou afnemen, en / of (c) de vrees dat onflatteuze resultaten van het ‘experiment’ dat in Israël wordt uitgevoerd, aan het licht zouden komen.”

De CP is moedig om toe te geven dat het ontbreken van een controlesysteem niet alleen een potentiële misdaad is tegen het Israëlische volk, het kan ook een misdaad zijn tegen de rest van de wereld (d.w.z., de mensheid):

“Door het ontbreken van een transparant controlesysteem dat rapporteert over bijwerkingen, hebben niet alleen de Israëlische regering en het Ministerie van Volksgezondheid de burgers in de steek gelaten door hen misleidende informatie te verstrekken, de Israëlische regering heeft zowel Pfizer in de steek gelaten als de rest van de wereld in afwachting van de resultaten van het (zogenaamde) ‘echte wereld experiment’ (dat in Israël plaatsvindt).”

Om elke twijfel weg te nemen, waarschuwt de CP de Israëlische procureur-generaal voor de mogelijke criminele daad die het Israëlische vaccinbeleid met zich meebrengt.

“Dit is een vermeende misleiding, verdacht crimineel, die grondig moet worden onderzocht voordat de procureur-generaal de Israëlische regering toestaat door te gaan met de vermeende campagne van misleiding van de burgers van Israël en de (rest van de) wereld.”

De CP breidde hun studie uit tot ver buiten het juridische domein, omdat het ook probeert het brede gat te vullen dat is ontstaan door het gebrek aan een controlesysteem van de staat.

Wat leren we van de feiten in het veld?” vraagt het CP-rapport. “Een onderzoek van de door de regering gepubliceerde sterftecijfers toont aan dat er een correlatie bestaat tussen het aantal vaccinaties en het aantal sterfgevallen. De oversterfte is merkbaar bij personen tot 70 jaar en ook bij volwassenen boven de 70 jaar, en blijft zelfs na verrekening van de sterfgevallen die aan Corona worden toegeschreven. In de bevolking van 70 jaar en ouder – in januari 2021 werd een sterfteoverschot van 19,5% vastgesteld in vergelijking met oktober 2020 – de maand waarin de coronagegevens het hoogst waren – en 22,4% in vergelijking met januari 2020. Bij de jongere bevolking – werd in januari 2021 een oversterfte van 7% vastgesteld in vergelijking met de maand oktober 2020 – de maand waarin de corona-sterftecijfers het hoogst waren, en 7% in vergelijking met januari 2020. Opgemerkt moet worden dat deze trend zich ook in de daaropvolgende maand voortzet.”

Zoals hierboven vermeld schrijf ik al sinds begin januari over de verwoestende correlatie tussen vaccins en sterfgevallen. In Groot-Brittannië en de VS stellen we een identieke correlatie vast tussen massavaccinatie en sterfte. Veel problematischer is echter het rijk van de bijwerkingen, iets wat regeringen, de WHO, de gecorrumpeerde farmaceutische industrie, en natuurlijk de reuzen van de sociale media op de meest Orwelliaanse wijze proberen te onderdrukken. De Israëlische CP lijkt het eerste robuuste rapport te hebben opgesteld over de bijwerkingen van Pfizer’s vaccins. Zij publiceerden een tabel van hun bevindingen, die zij hier samenvatten:

“Zoals uit de tabel blijkt, zijn er bijna 200 sterfgevallen, en dat alleen maar na onderzoek van ongeveer 800 meldingen van ernstige bijwerkingen. Zoals gezegd is de CP nog bezig met het analyseren van bijwerkingen en hebben we honderden extra meldingen die nog moeten worden geanalyseerd. Onze studie tot nu toe geeft aan dat ongeveer 25% van de sterfgevallen afkomstig is van mensen onder de 60 jaar. Ongeveer 15% van hen is jonger dan 50 jaar. 7 van de overledenen zijn op jonge leeftijd – jonger dan 30 jaar. Ook zijn in het onderzoek 27 gevallen van hartproblemen vastgesteld bij mensen jonger dan 60 jaar, waarvan 24 gevallen bij jongeren van 17-30 jaar. Wat de medische complicaties bij vrouwen betreft (o.a. weeëncomplicatie, verlate of onregelmatige menstruatie), zij erop gewezen dat de commissie nog ongeveer 200 rapporten heeft die nog niet in de definitieve lijst van onze bevindingen zijn opgenomen”.

Jarenlang heb ik betwijfeld of er in het Midden-Oosten een macht was die Israël het hoofd zou kunnen bieden, laat staan verslaan. Ik ben er nu vrij zeker van dat met Netanyahu aan het roer en Pfizer die zorgt voor het welzijn van de natie, Israël niet echt vijanden nodig heeft. Iedere wereldburger die bezorgd is over de toekomst van de mensheid zou echter gealarmeerd moeten zijn door de bevindingen van de CP en in het bijzonder door de wanhopige en niet aflatende pogingen om de vrije academische, wetenschappelijke en ethische discussie over Covid, de zogenaamde “vaccins” of wat dan ook, te onderdrukken.

*Om het CP-rapport te lezen, klik hier.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Alle vaccinatie helpt waarschijnlijk niet: Hoge coronabesmettingsgraad in vaccinatiewereldkampioen Israël – Vierde lockdown staat voor de deur

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zeeuwse Babbelaar
Zeeuwse Babbelaar
1 jaar geleden

Netanyahu staat niet meer aan het Israelische roer,
dit is nu Naftali Bennit.