Als gevolg van de Corona-vaccinatie wereldwijd neemt het aantal sterfgevallen als gevolg van deze vaccinatie snel toe. Een medicijn mag niet gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. Maar de Corona-vaccins vallen allang buiten dit kader. De media zwijgen erover, schrijft Christoph Pfluger.

Een medicijn mag niet gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. Tot nu toe zijn artsen over de hele wereld het eens over deze vuistregel. Maar de Corona-vaccins vallen allang buiten dit kader. Na slechts enkele weken lijken deze volledig nieuwe en onvoldoende geteste vaccins qua gevaar te wedijveren met het virus dat zij moesten bestrijden. Als men de doden en de (langdurig) gewonden extrapoleert naar de totale bevolking – als er dekkende “vaccinatiegraad” zou moeten zijn – zijn de cijfers schrikbarend! In het licht van een sterk verkorte testprocedure dringt zich het verontrustende besef op: wij zijn proefdieren.

Als journalist met 40 jaar beroepservaring, ben je heel wat gewend, nietwaar? Maar toen ik de nogal ingewikkelde database van de Amerikaanse Centers for Disease Control doorzocht op sterfgevallen die verband hielden met vaccins, kreeg ik de rillingen over mijn rug. Van 2000 tot 2020 werden jaarlijks tussen 44 en 184 sterfgevallen na vaccinatie gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), een gemiddelde van 117 per jaar.

In januari en februari van dit jaar werden 992 sterfgevallen gemeld. Extrapolatie van dit aantal naar de waarde die aan het eind van het jaar wordt verwacht als de frequentie van de sterfgevallen gelijk blijft, levert het ongrijpbare cijfer van 5952 sterfgevallen “na” vaccinatie op, 51 maal het vorige cijfer. Hier volgt het protocol van de database-query van 8 maart, de gekozen zoektermen en de parameters van de evaluatie.

Dit cijfer zal zeer waarschijnlijk worden overschreden, aangezien de vaccinatiegraad in de VS verre van volledig is en de rapportageperiode voor het lopende jaar slechts twee maanden bedraagt. Dit is exclusief de sterfgevallen die zich nog zullen voordoen als gevolg van de vaccinatie in januari of februari.

De toename heeft niets te maken met het feit dat er nu plotseling veel meer wordt ingeënt. In de VS, waar veel gevaccineerd wordt, krijgt 45 tot 60 procent van de bevolking elk jaar een griepprik. De toename moet verband houden met de experimentele gen-vaccins tegen Covid-19.

Omwille van de journalistieke nauwkeurigheid moet dit opzienbarende cijfer in enig perspectief worden geplaatst. VAERS is gebaseerd op meldingen die niet alleen door medische beroepsbeoefenaren en farmaceutische bedrijven in de databank kunnen worden ingevoerd, maar ook door de getroffenen, d.w.z. hun familieleden zelf. De Centers for Disease Control (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA) wijzen er uitdrukkelijk op dat “rapporten informatie kunnen bevatten die onvolledig, onnauwkeurig, willekeurig of niet verifieerbaar is”. Maar dat was in voorgaande jaren ook zo, dus de cijfers zijn vergelijkbaar.

De cijfers geven ook uitdrukkelijk geen indicatie van een bevestigd verband tussen vaccinatie en overlijden. Ook dat is de afgelopen jaren niet veranderd. Daar komt nog bij dat de onderrapportage van het systeem buitengewoon hoog is. In een studie van de Harvard Medical School uit 2009 werd het cijfer op 99 procent geschat, op basis van een vergelijking met een groep van 376.452 mensen die meermaals waren gevaccineerd! Voor sterfgevallen zal het echter waarschijnlijk lager liggen. Maar nogmaals, er moet een vermoeden zijn voordat het gemeld kan worden. (Lees meer: Ross Lazarus et al: Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System).

Hoe is de situatie in Zwitserland? 16 sterfgevallen “op verschillende tijdstippen na de vaccinatie” werden door Swissmedic op 26 februari gemeld in zijn tweewekelijkse update over de bijwerkingen van Covid 19-vaccinaties, die het bedrijf sinds kort publiceert. Dit betreft alleen de door deskundigen geëvalueerde gevallen – overigens allemaal “zonder concrete aanwijzingen” voor vaccinatie als oorzaak. Ongeveer evenveel gevallen zijn gemeld, maar nog niet geëvalueerd, verklaart mediawoordvoerder Lukas Jaggi desgevraagd. Nog eens 95 van de in totaal 364 meldingen werden als ernstig geclassificeerd. De mensen werden in het ziekenhuis opgenomen of de reacties werden om andere redenen als medisch significant geclassificeerd.

Zijn deze 30 sterfgevallen “na” vaccinatie veel of weinig? Concrete vergelijkende cijfers ontbreken. De “Vaccinovigilantie” van Swissmedic werkt traag en volgens een ander systeem. Alleen bevestigde gevallen met vaccinatie als oorzaak worden gepubliceerd. Online opvragen is niet mogelijk, en de gegevens worden met vertraging gepubliceerd. Zo verscheen het rapport over 2019 pas in september 2020, waaruit blijkt dat in 2019 273 ongewenste voorvallen werden gemeld, waarvan “77 (28,2 procent) medisch belangrijke voorvallen waren en 19 (7 procent) voorvallen met ernstige gevolgen.” De twee sterfgevallen komen in geen enkele tabel voor, maar worden vermeld in de tekst aan het eind van het verslag.

Wat onmiddellijk opvalt, is dat er alleen al in de eerste bijna twee maanden van dit jaar vijf keer meer “ernstige” voorvallen zijn gemeld dan in heel 2019. Geëxtrapoleerd voor het hele jaar is dat een dertigvoudige toename. Swissmedic kan hier alleen maar “geen bewijs van nieuwe veiligheidsproblemen” uit afleiden, omdat niemand van de reguliere journalisten het rekensommetje maakt.

Hoe zit het met het aantal doden? Hier is het moeilijker een vergelijking te maken, omdat in het jaarverslag van “Vaccinovigilance” alleen de bevestigde gevallen worden gemeld, terwijl in de nieuwe Swissmedic-update over bijwerkingen alle geëvalueerde gevallen worden gemeld. Zoals gezegd zijn het er 16, en aangezien geen oorzakelijk verband met de vaccinaties kon worden vastgesteld, zullen zij niet worden vermeld in het verslag voor 2021, dat komend najaar zal worden gepubliceerd.

Zelfs wanneer we gedwongen worden appels met peren te vergelijken, blijft het verschil opvallend: twee sterfgevallen als gevolg van vaccinatie in 2019, 30 sterfgevallen – geëvalueerd en gemeld – in de eerste twee maanden van 2021.

Als de trend doorzet, komt dat aan het eind van het jaar op 180 doden – een hyperinflatoire toename van het vaccinatierisico. Onder deze omstandigheden verdient de “veilige” beoordeling door Swissmedig van het gen-vaccin van Pfizer/BioNTech een dubbel vraagteken, d.w.z. onmiddellijke en ernstige opheldering, bij voorkeur door een onafhankelijke instantie.

De veiligheidsverklaring van Swissmedic in de “gewone procedure”, zoals zij schrijft in haar persbericht over de vrijgave van het vaccin van Pfizer/BioNTech, is gebaseerd op slechts 20.000 gevaccineerde personen in de testfase. Met zo’n kleine testgroep is geen statistisch betrouwbare informatie over de frequentie van zeldzame voorvallen mogelijk. In het VK werden 42.131 vaccinaties met het Pfizer / BioNTech-vaccin gevolgd door één sterfgeval, en stierf één op 33.659 gevaccineerd met het Astra-Zeneca-product.

Eén enkel sterfgeval in de oorspronkelijke testgroep van 20.000 zou het risico met bijna 100 procent hebben overschat; geen enkel sterfgeval zou helemaal geen conclusies over het risico hebben opgeleverd. Statistisch betrouwbare conclusies over de waarschijnlijkheid van zeldzame gebeurtenissen vereisen testgroepen van ten minste een half miljoen. Daarom heeft Pfizer een contract gesloten met de Israëlische regering voor de exclusieve evaluatie van de gegevens van de inentingscampagne.

Dat de grootschalige vaccinatie met het mRNA-vaccin meer weg heeft van een veldproef werd onlangs bevestigd door Albert Bourla, CEO van Pfizer, die Israël omschreef als het “laboratorium van de wereld”. Waar het enige verschil tussen Israël en de rest van de wereld is dat daar meer gegevens worden verzameld.

Als de nieuwe genvaccins experimenteel zijn, moet de gevaccineerden ook duidelijk worden verteld dat zij deelnemen aan een veldproef. De gunstige effecten van een vaccin kunnen worden vastgesteld met een ernstige statische evaluatie met 20.000 proefpersonen, maar de risico’s op ernstige voorvallen kunnen dat niet. “Volwassen of minderjarige patiënten die in staat zijn te oordelen, moeten vrijelijk en na volledige informatie instemmen met een behandeling.” Het Federale Ministerie van Volksgezondheid vermeldt dit onder de titel “Vrije toestemming voor behandeling of zorg na uitgebreide informatie“.

Onder deze omstandigheden zou “volledige informatieverstrekking” ook moeten inhouden dat de waarschijnlijkheid van ernstige bijwerkingen, waaronder overlijden, op dit moment niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld en dat er, op basis van de huidige kennis, aanzienlijk meer sterfgevallen “na” vaccinatie optreden dan tot nu toe het geval is geweest.

Vaccins veroorzaken sterfgevallen, dat is algemeen bekend. Dat is de reden waarom de meeste landen rapportagesystemen handhaven. Ondanks de sterfgevallen wegen de voordelen van vaccinatie echter op tegen de risico’s, is het standaardargument van de farmaceutische industrie, omdat daardoor veel meer sterfgevallen worden voorkomen.

Er zijn geen definitieve drempelwaarden voor het aantal sterfgevallen bij de goedkeuring van vaccins, zoals Lukas Jaggi desgevraagd uitlegt. De reden is dat de veiligheidsfactor ook wordt afgewogen tegen het verwachte voordeel. Hoe meer ziekten en sterfgevallen kunnen worden voorkomen, hoe gevaarlijker een vaccin kan zijn.

Hoe wankel de risico-batenverhouding van de nieuwe Covid-19-vaccins is, blijkt uitgerekend in Israël, waar de beste gegevens beschikbaar zijn. Volgens een studie van Hervé Seligmann, senior onderzoeker aan de medische faculteit van de universiteit van Aix-Marseille, en Haim Yativ, lopen 65-plussers 40 keer meer kans om te sterven aan een gen-vaccin van Pfizer/BioNTech dan aan Covid-19. Mensen onder de 65 hebben zelfs 260 keer meer kans om te sterven na vaccinatie.

Hun bevindingen werden breed verspreid in de alternatieve media en werden prompt onder vuur genomen door feitencontroleurs. Een van de intelligentere ontkenningen is hier te vinden. Maar zelfs deze is voor 80% alleen kritisch over het feit dat het nieuws werd verspreid door samenzweringstheoretici, excentriekelingen en roddelpers. Van wat ik heb gezien, zijn de statistieken in de oorspronkelijke post op Nakim immers echt,” aldus de criticus.

Hoe moeten de cijfers over de geclusterde sterfgevallen “na” de gen-vaccinatie worden geclassificeerd, als ze bevestigd worden? In Groot-Brittannië sterven ongeveer 25 mensen voor elk miljoen gevaccineerden. Als deze waarde ook geldt voor de Duitse bevolking van 83 miljoen, zijn er 2075 sterfgevallen te verwachten.

Dat is bijna evenveel als de 2400 thalidomideslachtoffers die volgens de Federale Vereniging van Thalidomideslachtoffers in Duitsland wonen. Had de website notrecht-referendum.ch het blijkbaar toch niet zo bij het verkeerde eind toen zij afgelopen zomer waarschuwde tegen de versnelde goedkeuring van vaccins en tegen de dreiging van een herhaling van het thalidomideschandaal. Maar dat was meer dan een schandaal. Het was een tragedie.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Dramatische oproep aan WHO: topviroloog waarschuwt voor massale sterfte door Corona-vaccins

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties