2013—“De overvloed aan gegevens, het digitaal volgen en verbinden van mensen kan de ‘dood van privacy’ betekenen en kan fysieke interactie vervangen door voorbijgaande, virtuele interactie, waardoor isolatie ontstaat en vragen rijzen over hoe waarden worden gevormd in virtuele netwerken…”

https://www.youtube.com/watch?v=xMmOnd2FHbU&t=1s

Rockefeller-paper uit 2013 voorspelt isolement & geen fysiek contact.

Op de 2013 Global Health Summit in Beijing, China, kwamen 112 sleutelfiguren van overheden, de particuliere sector, internationale organisaties en andere groepen bijeen om te bespreken hoe de komende 100 jaar de wereldgezondheid eruit zou kunnen zien. Tijdens de top werd een witboek gepubliceerd, getiteld: Dreaming the Future of Health for the Next 100 Years, dat werd gefinancierd door de Rockefeller Foundation.

In een deel van het verslag waarin wordt ingegaan op wat de deelnemers betrekkelijk zeker wisten, staat een beschrijving van het leven die veel gelijkenissen vertoont met wat in reactie op Covid is gebeurd, waaronder isolement en een steeds virtueler leven:

“De overvloed aan gegevens, het digitaal volgen en koppelen van mensen kan de ‘dood van de privacy’ betekenen en kan fysieke interactie vervangen door voorbijgaande, virtuele interactie, waardoor isolement ontstaat en vragen rijzen over hoe waarden worden gevormd in virtuele netwerken… Het onderwijs zal een belangrijke transformatie ondergaan als gevolg van de convergentie van inzichten uit de cognitieve psychologie en nieuwe online-instrumenten (chunking, crowdsourcing, chatrooms, mass open online courses) die leerruimten creëren in de ‘many to many’-vormen van peer-to-peer leren, buiten de formele klaslokalen” (blz. 8).

Het rapport gaat dan verder met hypotheses over vier verschillende scenario’s die in de toekomst zouden kunnen plaatsvinden, in een sectie getiteld: Wakker worden in 2050.

In scenario 1, The Scramble for Health Resources, wordt een dystopische voorstelling gegeven van hoe het leven er in januari 2050 uit zou kunnen zien:

“Velen zijn bezorgd over de mogelijkheid dat besmettelijke ziekten uit sectie X zich naar hun buurt verspreiden. Hun particuliere stelsels voor gezondheidsbeheer hebben geruststellende berichten gestuurd dat zij in hun pakketten gedekt zijn door een storingsvrij bewakingssysteem dat elke ziekte kan opsporen, en herinneringen om ervoor te zorgen dat zij hun jaarlijkse sensorcontroles hebben gehad” (blz.13).

In scenario 2: Health if we Make it Happen, bespreekt het rapport de mogelijkheid van een Global Standards Agency in Beijing, en een gemeenschappelijke internationale munteenheid, tegen januari 2050:

“We werden via een videoconferentie door het Global Standards Agency in Beijing ingelicht over de nieuwste normen die steden moeten bereiken op het gebied van milieu, welzijn, lokale productie en recycling. We hebben onze bezorgdheid geuit over het feit dat de overheidsinstanties niet toezien op de naleving van de normen. De Community Food Producers Association vroeg waarom er geen gevolg wordt gegeven aan de bevindingen van de 2047-evaluatie over investeringen in de handhaving door de overheid en de burgers. De vertegenwoordiger van de GSA vertelde ons dat dat een lokale aangelegenheid is, maar Greg van de CFPA stelde aan de orde dat de fondsen van de lokale overheden zijn ingestort nadat de gemeenschappelijke internationale munt (CIC) was ingevoerd” (blz.14).

Er zijn nog vele andere delen van dit document die de moeite van het vermelden waard zijn, omdat zij inzicht geven in hoe elitenetwerken de toekomst zien. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat de vruchtbaarheid waarschijnlijk zal afnemen, een trend die we nu al in veel landen zien:

“Mensen zullen langer leven en de vruchtbaarheid zal afnemen, waarbij vrouwen hun voortplantingsrechten zullen uitoefenen” (blz. 6).

Het rapport merkt op dat mensen waarschijnlijk “meer zullen interacteren met kunstmatige intelligentie,” en voorziet dat re-engineering kan leiden tot hybride mens-robotwezens:

“We zullen meer interactie hebben met kunstmatige intelligentie. Het gebruik van robotica en bio-engineering om het menselijk functioneren te verbeteren is reeds ver gevorderd en zal nog toenemen. Re-engineering van mensen in potentieel afzonderlijke en ongelijke vormen via genetische manipulatie of gemengde mens-robots geeft aanleiding tot discussies over ethiek en gelijkheid. Naar verwachting zal er na 2030 een nieuwe demografie ontstaan van technologieën (robotica, genetische manipulatie, nanotechnologie) die robots, gemanipuleerde organismen, “nanobots” en kunstmatige intelligentie (AI) voortbrengen die zichzelf kunnen repliceren. Er zullen debatten ontstaan over de implicaties van een op handen zijnde realiteit van door de mens ontworpen leven” (blz. 7).

Met betrekking tot de macht van natiestaten stelt het document dat de macht van staten mogelijk verder zal afnemen, waardoor megasteden, lokale identiteitspolitiek en mondiale netwerken zullen ontstaan:

“De macht van staten en hun vermogen om een effectieve schakel te vormen tussen het lokale en het mondiale niveau kunnen afnemen in het licht van groeiende megasteden, lokale identiteitspolitiek, toenemende sociale uitsluiting, toenemende particuliere invloed op alle levenssferen, verdergaande liberalisering en sterkere mondiale netwerken” (blz. 10).

Het is duidelijk dat dit rapport veel inzichten bevat met betrekking tot het soort wereld waarin elitaire machtsnetwerken zich zien ontwikkelen, van de dood van fysieke interactie tot een wereldwijde internationale munt. De toekomst staat echter niet vast, en uiteindelijk zal uw toekomst door u worden gevormd – door wat u aanvaardt, waartegen u zich verzet en waarnaar u verlangt.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Toeval: Zoon Grapperhaus heeft baan bij het World Economic Forum

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties