98 patiëntendossiers, 98 lotgevallen. Sommigen overleefden de COVID-19 diagnose, anderen stierven ermee. Een klokkenluider onderzocht al hun patiëntendossiers. Hij sprak met de Corona Commissie over zijn schrijnende bevindingen.

Op 13 maart plaatste de bekende advocaat Dr. Reiner Fuellmich een video-opname van de vergadering van de Corona-commissie op zijn Telegram-kanaal. Ook aanwezig waren advocaat Viviane Fischer en een klokkenluider die verslag deed van explosieve gegevens uit 98 geëvalueerde patiëntendossiers, meldt Epoch Times. In zijn onderzoek heeft hij de diagnose van COVID-19 bij levende en dode patiënten onderzocht, met huiveringwekkende resultaten.

Van de 98 patiëntendossiers, kwamen er 63 uit een stadsziekenhuis. Dertig dossiers kwamen rechtstreeks van de exploitant van een verpleeghuis. “Het was als het winnen van de loterij,” is hoe de klokkenluider het krijgen van de documenten beschreef. Hij heeft ook vijf individuele dossiers van familieleden. Gevraagd naar het resultaat van zijn onderzoek, antwoordde de deskundige, wiens expertise door de Corona-commissie is onderzocht:

Er is geen andere uitdrukking dan “vernietigend”. Er zit geen enkel zuiver verslag tussen.”

Hij kan dit ook heel feitelijk bewijzen. Volgens hem is de doodsoorzaak COVID-19 in deze dossiers “volledig onhoudbaar” en vatbaar voor juridische betwisting. “In de individuele gevallen in de patiëntendossiers zijn er ook mensen die er tot op de dag van vandaag van overtuigd zijn dat zij ernstig ziek waren met COVID-19,” legde de man uit, en dit ondanks het feit dat de patiëntendossiers een andere conclusie toelaten.

De PCR test als basis

Voor de evaluatie van de patiëntendossiers is het belangrijk te begrijpen dat uit een PCR-detectie van SARS-CoV-2 “strikt genomen geen conclusie kan worden getrokken over het vermogen van de ziekteverwekker om zich te vermenigvuldigen of over de besmettelijkheid van de persoon in kwestie”, aldus de klokkenluider. Niettemin, zei hij, wordt een positieve PCR-detectie beschouwd als het equivalent van infectie met SARS-CoV-2. In dit verband haalde de deskundige bronnen aan volgens welke een persoon bij wie de PCR-test een CT-waarde van meer dan 30 te zien geeft, niet als besmettelijk wordt beschouwd.

“Maar wat heel spannend wordt, is wanneer je bij een professional komt die tot in regeringskringen onderhandelt, en die je vertelt wat voor smeerlapperij, wat voor fraude en laster er achter de schermen gaande is.”

Op dit moment zouden alle betrokken partijen, inclusief de federale regering, weten dat de tests “kwalitatief volstrekt gebrekkig zijn”, vervolgde de man met een onherkenbaar gemaakte stem.

Hoe koppig moet je in je hoofd zijn om niet in te zien dat de teststrategie die nu wordt gehanteerd volslagen idioot is.”

Een PCR-test zonder medische anamnese – positief of negatief – is ontoelaatbaar in de medische diagnostiek. CT-waarden van 30 en hoger mogen niet leiden tot de diagnose COVID-19. Verhoogde lichaamstemperatuur, hoesten, verkoudheid en verlies van smaak zouden geen COVID-19 diagnose mogelijk maken. “Als de symptomen van hoge koorts en ademnood afwezig zijn, is de anamnese niet bruikbaar”, vervolgde de klokkenluider.

Verkeerde diagnoses

De deskundige maakt ook uit een patiëntendossier op dat bij een persoon een gedeeltelijk verlies van de linkerwijsvinger is opgetreden als gevolg van een verkeerde diagnose omdat de pulsoxymeter de bloedtoevoer naar de vinger had afgesneden. In het dossier van de patiënt was echter voorgesteld dat het coronavirus hiervoor verantwoordelijk was.

Hij meldde verder dat deze persoon een comapatiënt was. Op de tweede dag dat de patiënt in coma lag, was hij behandeld met het antireumatische geneesmiddel tocilizumab. Het geneesmiddel heeft echter een immunosuppressieve werking – met andere woorden, een “absolute contra-indicatie”, aangezien behandeling met dit geneesmiddel niet mag worden toegediend aan patiënten “met actieve infecties”, benadrukte de klokkenluider.

“Het staat op het [medicijn] etiket,” zei hij. Dat deze persoon het überhaupt overleefde, zei hij, was te danken aan zijn oorspronkelijke goede gezondheid.

Een ander dossier van negen pagina’s betreft de zaak van een 80-jarige dementerende verpleeghuisbewoner uit Berlijn die sinds 2015 werd beademd. Op 28 februari 2021 werd een positieve snelle PCR-test in het verpleeghuis gebruikt als basis voor de diagnose door het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Het resultaat van de schriftelijke test was echter niet bij het dossier gevoegd, zodat de fundamentele CT-waarde ook niet duidelijk was, zo meldde de klokkenluider.

Uiteindelijk werd de zwaar beschadigde man – die 13 medicijnen per dag slikte – in het ziekenhuis opgenomen omdat hij weigerde voedsel en vocht tot zich te nemen. Hij had “duidelijke exsiccose” (ernstig vochttekort/dehydratie), benadrukte de klokkenluider. De patiënt werd toen behandeld met een antibioticum – d.w.z. tegen een bacteriële infectie en niet tegen een virus. Maar op basis van röntgenbevindingen werd later de diagnose COVID-19 gesteld, zei hij. “Dit is schandalig.”

Maar wat het verhaal nog dramatischer maakt, zei de klokkenluider, is de aantekening in het medisch dossier. Volgens het rapport had de man zijn ECG-elektroden afgerukt. De patiënt had urenlang alleen in de kamer gelegen en is uiteindelijk gestorven aan verstikking, wat waarschijnlijk zijn eigen spuug is, legde de deskundige verder uit.

“Ik weet niet wat deze mensen in de kliniek bezielt.” Wat hem echt stoorde in deze zaak, zei hij, was de doelbewuste poging om met wat hij beschouwde als criminele energie een ernstig zieke man te veranderen in een COVID-19 dode man. “Het is ongelooflijk.”

Dodelijke odyssee van een man ouder dan 40

Het dossier van een man uit Berlijn, geboren in 1974, is ook in handen van de klokkenluider. De man is een zwaar geestelijk en lichamelijk gestoord persoon. “Dit is duidelijk, ik heb ook het dossier,” zei de klokkenluider. Volgens het rapport was de man in een kliniek en testte hij tussen 9 en 23 december vier keer “klip en klaar” negatief op SARS-CoV-2.

Op een bepaald moment kwam er een positieve PCR-test met een “ongedocumenteerde CT-waarde” van het Charité-laboratorium en werd de man op 23 december geïdentificeerd als een “contactpersoon”, legde de klokkenluider uit. Waar echter de in het dossier opgenomen informatie vandaan kwam dat de man reeds op 21 december “zwakke signalen in de PCR” had, kon de klokkenluider niet begrijpen. “Het klopt allemaal van geen kanten”, zei hij.

Na dit incident verliet de 47-jarige de kliniek op 23 december. Enkele dagen later belandde hij echter in de Charité-kliniek, waar ze documenteerden: “Ondanks een negatieve COVID-19 sneltest en een anamnetisch gerapporteerde strikte zelfisolatie uit angst voor infectie, kon een COVID-19 verdenking niet voor 100% worden uitgesloten.”

Dit is een schande,” benadrukte de klokkenluider.

Later werden de “bevindingen die overeenkomen met atypische longontsteking DD (differentiële diagnose) COVID-19” genoteerd. De man kreeg toen een geneesmiddel toegediend dat “alleen met de grootste voorzichtigheid” moet worden gegeven in geval van infecties, legde de klokkenluider verder uit. Het medicijn kan zelfs infecties verergeren.

Op 30 december regelde de kliniek vervolgens voor de patiënt een afspraak voor een consultatie voor een kunsthart op 4 maart 2021, zei hij. “Het feit dat de man ernstig ziek was, belet hen niet om opnieuw geld te verdienen met een kunsthart,” bekritiseerde de klokkenluider. Hij zei dat de patiënt in het verdere verloop een antibioticumkuur kreeg, d.w.z. een antibacteriële behandeling. De toestand van de patiënt was verder verslechterd.

Uiteindelijk overleed de 47-jarige op 12 januari 2021 in het Charité-ziekenhuis “aan hartfalen met bekende cardiomyopathie na een klinisch overwonnen COVID-infectie”, zo staat in het dossier van de patiënt te lezen. In de lijkschouwer’s verklaring, werd “risico op infectie” aangevinkt onder punt drie.

Volgens de klokkenluider is de overledene dus zeker in de statistieken opgenomen als een Corona dode man. “Deze documentatie van de Charité-kliniek van 12 januari is een schande,” beschreef de klokkenluider. COVID-19 had “geen enkele rol” gespeeld in de dood van de patiënt.

Bovengenoemde gevallen zijn slechts enkele voorbeelden.

Meer tragische gevallen zijn te zien in de video van de hoorzitting van de Stichting Corona-Comité met de advocaten Viviane Fischer en Dr. Reiner Fuellmich. Epoch Times nam contact op met advocaat Viviane Fischer over de klokkenluiderinformatie.

Zij verklaarde dat de klokkenluider bij de commissie bekend was wat zijn identiteit en beroep betreft. “Deze informatie is onderzocht en er is vastgesteld dat hij wel degelijk een deskundige op zijn gebied is en gekwalificeerd is om de voorliggende informatie op de juiste wijze te interpreteren qua bekwaamheid en karakter,” aldus de commissie-Corona.

Deze commissie, zo zei zij, is nu bezig contact op te nemen met familieleden en getroffenen over onjuiste behandeling en verkeerde diagnoses. Bovendien worden nog andere indicaties onderzocht. In overleg zouden door gespecialiseerde advocaten gerechtelijke stappen worden ondernomen.Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Berlijnse Senaat bevestigt coronafraude van de staat: PCR-tests kunnen infectie niet aantonen

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties