Media en politiek in Duitsland bespreken een vermeende mislukte vaccinatie, ontbrekende snelle tests en de juiste Corona-strategie. In feite is het doel van de regering om de bestaande maatregelen stilletjes en griezelig uit te breiden – en aan te scherpen. Het eindresultaat zal verplichte vaccinatie zijn, of de burgers dat nu leuk vinden of niet.

Het besluit van het federaal-statelijk overleg van 3 maart over de beoogde verschillende rechten van mensen met en zonder een dagelijks negatieve Corona-sneltest markeert het begin van een tweeklassenmaatschappij, verdeeld volgens verschillende biologische kenmerken, schrijft Felicitas Rabe.

Sinds de pandemie is uitgeroepen, zijn de geplande bestrijdingsmaatregelen geleidelijk verscherpt. Dit is een opvallend sluipend proces in de afschaffing van de vrijheid van verkeer, de vrijheid van meningsuiting, de lichamelijke zelfbeschikking en, tenslotte, de afschaffing van gelijke behandeling.

De burgerkikkers worden niet rechtstreeks in heet water gegooid – in plaats daarvan wordt het water zo langzaam verwarmd dat de kikkers het pas merken als het te laat is. De indruk ontstaat van een spel van try-and-error, waarbij de machthebbers de rode lijn van de burger aftasten en deze zo geleidelijk aan naar de zijlijn duwen. Waarbij vermeende versoepelingen van pandemische maatregelen bij nader inzien ook verscherping van controle en restrictie blijken te zijn.

Bij het begin van de tweede “lockdown” kondigde de federale regering begin november 2020 aan dat de hernieuwde sluitingen van restaurants, sport en cultuur slechts één maand zouden duren, tot 8 december.

De maatregelen werden verder aangescherpt toen zij tot 20 december werden verlengd: Verplichte maskers in schoolklassen vanaf de zevende klas, verplichte snelle tests voor schoolkinderen, twee-huishouden regel.

In alle gevallen werd de burgers beloofd dat de naleving van deze maatregelen zou leiden tot het indammen van het besmettingsgevaar en dus tot het einde van de lockdown. Er werden associaties gemaakt met kindertijd beloften: Als jullie braaf zijn, komt het goed.

Volgens dit beeld zou vaccinatie dan ook “op tafel liggen”. Het feit dat de burgers in de eerste “lockdown” ook de ervaring hadden opgedaan dat zo’n harde “lockdown” slechts voor een paar weken wordt bevolen, heeft er misschien ook toe bijgedragen dat zij de voorschriften in de tweede “lockdown” gedisciplineerd hebben uitgevoerd.

Vanaf november droegen zij op veel plaatsen maskers – openbare ruimten, openbaar bus- en treinvervoer, kruidenierswinkels – en vierden zij Kerstmis alleen met hun kleinste familie. Zij droegen de maskers zelfs bij demonstraties tegen de maatregelen. Desondanks werd de vergrendeling verscherpt en verlengd tot 10 januari.

Ondertussen, vanaf half december, waren alle winkels, behalve kruidenierswinkels, weer gesloten. De cynisch gebruikte term “lockdown” is overigens ontstaan in Amerikaanse gevangenissen rond 1973 en had oorspronkelijk betrekking op het opsluiten van gedetineerden in hun cel en het beperken van alle bewegingsvrijheid.

Om de infectiebestrijdingsmaatregelen wettelijke legitimiteit te geven, heeft de federale regering in november 2020 de Infection Control Act gewijzigd. Daarbij heeft de minister van Volksgezondheid nu nieuwe beslissingsbevoegdheden, beperkt tot drie maanden per keer, om de rechten van de burgers in te perken. In deze situatie heeft het parlement alleen inspraak. Onder juristen wordt betwist of het hier niet gaat om een nieuwe maatregel van quasi-parlementaire ontzegging van het kiesrecht, thans met een verlengingsmogelijkheid van telkens drie maanden.

Parallel daaraan wordt de tweede “lockdown” in 2021 nog steeds verder verlengd met het vooruitzicht dat de naleving van de respectieve nieuwe maatregelen tot versoepelingen zal leiden: eerst tot medio januari, dan tot medio februari, dan tot medio maart en nu tot eind maart.

Wanneer de maatregelen aan het eind van de beloofde periode worden geëvalueerd en de resultaten ontoereikend worden geacht, maken de politici toch meer van hetzelfde: nog meer beperkingen en controle – alles in naam van de beheersing van de pandemie. Intussen mogen de burgers zelfs alleen met medische maskers op de genoemde plaatsen verblijven, hoewel de federale minister van Volksgezondheid zich bij het begin van de pandemie tegen elke maskerplicht had uitgesproken.

De EU plant al vanaf 2014 het Vaccinatiedwang-Paspoort dat het demissionaire Rutte-regime nu snel doordrukt voor de verkiezingen

De voor de hand liggende salamitactiek van aanscherping en uitbreiding van maatregelen wordt in Duitsland verdoezeld door ogenschijnlijk verschillende strategieën van de premiers en regionale bijzondere maatregelen. Dit kan worden gebruikt om discussie en afleidingsdebatten onder de bevolking op gang te brengen.

En ondertussen wordt de versoepelingswortel al vijf maanden onder de neus van de ezels van de burgers gehouden, waardoor het levenswerk en de spaargelden van de Duitse middenklasse langzaam worden vernietigd. Hoe lang zal het duren voordat deze mensen hun eigendom voor peanuts moeten verkopen? En wie zal hiervan profiteren?

Op 3 maart, na vijf maanden van de tweede “lockdown” in Duitsland – een van de langste economische “lockdowns” ooit naar mondiale maatstaven – werden door de Bondskanselier nieuwe beloften gedaan. Indien alle regels inzake afstand en maskers verder in acht worden genomen, kan de openluchtgastronomie eventueel onder voorwaarden vanaf eind maart worden opengesteld als concrete ontspanning.

De zachtgekookte burgerkikker merkt bijna niet meer dat met de voorwaarden voor de ontspanning opnieuw een fundamenteel nieuwe verscherping wordt ingevoerd. Alleen mensen die zich op de dag zelf laten testen en een afspraak maken, krijgen toestemming om in het restaurant te eten.

Vorige zomer was het voldoende om contactgegevens te geven in het restaurant. Dus in plaats van een versoepeling van de maatregel, is er in feite een nieuwe maatregel. Dit betekent dat wij er in de volgende stap aan gewend zullen raken ons te identificeren met biologische kenmerken om sociale participatie te kunnen ervaren.

Tegelijkertijd kunnen de daarmee gepaard gaande inflatoire tests ook weer leiden tot een toenemend aantal positieve testresultaten. Dit komt doordat ook bij mensen die al gevaccineerd zijn, nog tests plaatsvinden. Volgens de informatiebrochure voor artsen van AstraZeneca kunnen mensen die met het vaccin van het bedrijf zijn gevaccineerd, positief reageren op de nieuwe snelle tests.

https://dissident.one/2021/02/28/merkel-eu-leiders-zijn-het-er-allemaal-over-eens-dat-we-vaccinatiepaspoorten-nodig-hebben/?swcfpc=1

De ondoorzichtigheid bij het verantwoorden van degenen die positief testen draagt bij tot een voortdurende voortdurende beweging van de pandemie. Meer positieven: meer maatregelen – nog meer positieven: nog meer maatregelen. Het verhoogde positieve percentage kan ook opnieuw als hefboom voor vaccinatie worden gebruikt, waarbij degenen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd, opnieuw extra positieve resultaten opleveren.

Met de tactiek van de sluipende invoering van verscherpende maatregelen groeit nu de twijfel over de verklaring van bondskanselier Dr. Merkel dat er geen verplichte vaccinatie zou komen. Officieel is er momenteel immers ook geen verplichte keuring. Maar na de huidige verklaring van de Bondsregering mag men perspectivisch alleen met een negatieve test deelnemen aan de werk- en vrijetijdsmaatschappij.

De vrees is groot dat deze deelnamerestricties volgens de Salamitaktik tenslotte ook voor de ongevaccineerden zouden kunnen worden ingevoerd. Blijkbaar moeten de burgers er nu in voortdurende stappen aan gewend worden dat zij alleen op vertoon van bepaalde biologische kenmerken aan de samenleving mogen deelnemen. In Israël bijvoorbeeld mogen momenteel alleen gevaccineerden concerten bijwonen.

Het digitale Corona-vaccinatiepaspoort is overeengekomen tijdens de EU-top in februari. Verschillende lidstaten dringen er nu al op aan dat mensen in de toekomst alleen nog mogen reizen met een bewezen vaccinatie. Men zou hier kunnen argumenteren: Men kan zonder reizen, en daarom is het geen kwestie van verplichte vaccinatie. Maar hoe zou het eruit zien als men alleen aan werk en vrijetijdsbesteding kon deelnemen met een bewezen vaccinatie? Het afzien van de vaccinatie zou in dit geval reeds een niet te verwaarlozen beperking van de sociale participatie betekenen.

Ongevaccineerden zouden zich zeker verplicht voelen zich te laten vaccineren als zij niet meer zonder vaccinatie naar hun werk zouden mogen gaan. Zelfs als zij dan hopelijk nog ALG I of II kunnen aanvragen nadat zij hun baan hebben verloren, is het moeilijk om deze “collateral damage” te scharen onder “er is geen vaccinatieplicht”.

Wat zou de geldigheid zijn van de veronderstelde vrijwilligheid van de vaccinatie, als niet-gevaccineerden geen boodschappen meer zouden mogen doen in kruidenierszaken? Wel, men kan nog steeds beweren dat men het eten op het internet kan bestellen.

Het zou voor veel burgers waarschijnlijk een grensgeval zijn als zou worden bepaald dat niet-ingeënte mensen hun huis niet meer uit mogen. Hier zouden al heel veel mensen zich gedwongen zien tot de inenting.

Op zijn laatst, als burgers zonder vaccinatie naar speciaal aangewezen quarantainecentra zouden kunnen worden gebracht, zou men echt niet meer kunnen spreken van vrijwillige vaccinatie. In Spanje bevestigde de nationale regering eind december dat vaccinatie niet verplicht zou zijn.

Enkele dagen geleden heeft de regionale regering van Galicië aangekondigd dat vaccinatie verplicht zal zijn. Weigeraars van inentingen moeten een boete van maximaal 60.000 euro betalen. Tegelijkertijd zijn er plannen om een landelijk register op te zetten voor de ongevaccineerden.

In de Corona commissie van 5 maart wees de Spaanse arts Dr. Ruiz-Valdepeñas erop dat in zijn land reeds quarantainecentra voor weigeraars van inentingen worden opgericht. Deze arts werd geschorst van zijn werk in het ziekenhuis wegens kritische opmerkingen over de Coronamaatregelen.

Men kan ervan uitgaan dat de Duitse regering al een jaar bezig is met de ontwikkeling van doorlopende scenario’s voor de aanpak van de COVID-19 pandemie. Het is ook waarschijnlijk dat er al plannen zijn gemaakt over hoe ver te gaan met eisen voor niet-gevaccineerde delen van de bevolking in dit land.

In plaats van door te gaan met salamitactieken zou het daarom nuttig zijn dat de burgers van dit land nu al weten welke maatregelen zullen worden genomen voor de niet-gevaccineerde burgers naarmate het proces voortschrijdt. Mensen moeten weten wat zij uiteindelijk kunnen verwachten als zij van plan zijn zich niet te laten vaccineren.

Overwegende dat het er niet naar uitziet dat de maatregelen zullen eindigen nadat de Duitse bevolking is ingeënt. Per slot van rekening dragen de gevaccineerde concertgangers in Israël ook nog steeds hun maskers.

Lees hier alles over vaccinatieplicht.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


U wordt verplicht gevaccineerd – Rutte is akkoord met vaccinatiepaspoort

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties