Ezeltje strekje screenshot Youtube - Christine Lagarde denkt dat geld gratis is

Tijdens de Corona-hysterie werd de onfortuinlijke verruiming van de geldhoeveelheid door de ECB, die na de financiële crisis van 2008 was begonnen, voortgezet:

De foto uit een lezing van Prof. Sinn, het voormalige hoofd van het WIFO-instituut, laat zien welk vers geld tot dusver door de ECB is of zal worden gecreëerd voor de Corona waanzin:

(zie: www.youtube.com/watch?v=L‑dCADYr2AM en www.hanswernersinn.de/de/corona-wundersame-geldvermehrung-rotary-112020).

Voor de energietransitie zijn echter veel hogere bedragen te verwachten!

Wat ons te wachten staat, zal alles wat tot dusverre is gebeurd overschaduwen, meldt UME:

Bij het berekenen van de kosten moet men zich afvragen waar men moet stoppen met rekenen. Een eenvoudige aanname is het aantal windturbines dat nodig is om de huidige energievoorziening te vervangen. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de windkracht tijdelijk moet worden opgeslagen, aangezien de windturbines slechts met tussenpozen stroom leveren. Volgens de huidige stand van de techniek kan dit alleen door de elektriciteit op te slaan in waterstof. Het rendement van de keten elektriciteitsopwekking door windturbine-> elektrolyse-> opslag en opnieuw omzetten van de waterstof in elektrische energie via brandstofcellen is ongeveer 30%. Dit betekent dat je minstens 3 KWh moet opwekken om één KWh constant te krijgen.

Op basis hiervan kan nu het aantal windturbines worden berekend dat nodig is om het gehele huidige energieverbruik door windenergie te vervangen. Voor Oostenrijk bijvoorbeeld resulteert dit in ongeveer 100.000 3MW-windturbines met een samenvattende kostprijs van 500 miljard euro. Voor Duitsland is dit tien keer zoveel. De kosten voor de productie van waterstof, de opslag van waterstof en de omzetting terug in elektriciteit via brandstofcellen zijn niet inbegrepen. Het zou niet zeer onjuist zijn om nog eens 500 miljard voor Oostenrijk te ramen. Dit resulteert in ongeveer één biljoen euro voor Oostenrijk en tien keer zoveel voor Duitsland.

Financiering praktisch onmogelijk

De kosten voor het koolstofvrij maken van de staal- en cementindustrie zijn hierbij niet inbegrepen. Als dit bedrag over twintig jaar moet worden opgebracht (tegen die tijd zullen de eerste windturbines moeten worden gesloopt), zal het ongeveer 50 miljard euro per jaar bedragen, of meer dan 5.000 euro per hoofd van de bevolking. Een dergelijke last voor de burgers is niet afdwingbaar. Financiering via belastingen en heffingen is volkomen hopeloos.

Het is dus duidelijk dat alleen financiering via de geldpers een optie is.

ECB-baas Christine Lagarde wil voortaan in alle ernst klimaatbeleid voeren!

Dit betekent dat zij het beleid van geldverkwisting dat zij sinds 2008 voert, wil voortzetten. (zie b.v. www.derstandard.at/story/2000123885803/frau-lagardes-gespuer-fuers-klimawird-statt-des-euro-nun-das).

Sinds 2008 is volgens prof. Sinn de geldhoeveelheid van de centrale bank, ECB, gestegen van 900 miljard euro tot 4,4 biljoen euro in september 2020. Tegen de zomer van 2021 zal deze geldhoeveelheid naar verwachting verder toenemen tot 5,4 biljoen euro.

.

(zie www.youtube.com/watch?v=L‑dCADYr2AM en www.hanswernersinn.de/de/corona-wundersame-geldvermehrung-rotary-112020).

Deze wonderbaarlijke geldvermeerdering moet dus ad infinitum worden voortgezet om de energietransitie te financieren. De klimaatredding lijkt ook een voorwendsel te zijn om vooral de zuidelijke landen permanent te subsidiëren en hun zombie-economie (citaat van Sinn) permanent in leven te houden.

“De enige vraag is waarom deze toename van de geldhoeveelheid nog niet tot significante inflatie heeft geleid?”

Prof. Sinn legt dit uit in het bovenstaande artikel met het oppotten van geld:

(uit www.youtube.com/watch?v=L‑dCADYr2AM 30:01)

Het vers gecreëerde centrale-bankgeld komt niet terecht bij degenen die het geld dringend nodig zouden hebben, maar vooral bij beleggers die wachten op betere tijden voor hun opgepotte geld.

Prof. Sinn schat het inflatiepotentieel van het geld in deze voorraden op 84%:
Als u nu bedenkt dat mevrouw Largarde geld uit het niets wil blijven scheppen om zinloze windturbines te financieren, dan kunt u zich voorstellen wat ons te wachten staat.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Europa stond op de rand van een totale ineenstorting van de stroomvoorziening vrijdag

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties