Op 26.12.2020 werd de eerste bejaarde in Duitsland, de 101-jarige tehuisbewoner Edith Kwoizalla, ingeënt tegen het coronavirus. Een speciale evaluatie van de RKI-gegevens brengt een schokkend feit aan het licht: sinds het begin van de “Corona-vaccinaties” is het aantal sterfgevallen onder senioren dramatisch gestegen, bericht Corona-blog.net.

Wij leven in een tijdperk waarin beslissingen wetenschappelijk gefundeerd moeten zijn en waarin zoveel kennis voor iedereen in Duitsland gemakkelijk toegankelijk is als nooit tevoren. Ook over de “Corona-pandemie” worden wereldwijd gegevens verzameld en geëvalueerd.

In Duitsland is het Robert Koch-Instituut de verantwoordelijke federale autoriteit en het eerste aanspreekpunt voor gegevens van welke aard ook over de pandemie. Een zeer kleine selectie van de verzamelde gegevens kan gemakkelijk door iedereen worden bekeken en geraadpleegd in het RKI-dashboard. Helaas blijft de selectie van gevisualiseerde gegevens daar beperkt tot de cumulatieve aanduiding van infectiecurven of kaarten waarin provincies bloedrood gekleurd zijn op basis van willekeurig vastgestelde incidentiewaarden. De bedoeling hierachter is duidelijk: de paniek hoog houden.

Wat de vaccinatie betreft, is het Federaal Instituut voor Vaccins en Biomedische Producten (Paul Ehrlich Instituut, PEI) het eerste aanspreekpunt. Zelfs dit straalt niet de doorzichtigheid of de wetenschappelijkheid uit die men van een dergelijk federaal instituut zou verwachten. Dit toont de regelmatige evaluatie van de PEI-veiligheidsrapporten bij ons. Niet in de laatste plaats laten het voortdurend bagatelliseren van de doodsoorzaak van mensen die in verband met de vaccinatie zijn overleden en het systematisch verhinderen van autopsie bij dergelijke sterfgevallen een bittere nasmaak achter.

Het aantal sterfgevallen in de afgelopen twee maanden is bijna overal minstens even hoog als in de 12 maanden daarvoor. In 51 districten is het sterftecijfer meer dan vier keer zo hoog, en in 22 ervan is het meer dan zes keer zo hoog.

De discrepantie tussen enerzijds een enorme hoeveelheid gegevens en anderzijds een gebrekkige evaluatie en verwerking door officiële instanties in Duitsland was voor Martin Adam reden genoeg om de RKI-gegevens zelf ter hand te nemen.

Positief is te vermelden dat de gegevens van het RKI in beginsel voor iedereen vrij toegankelijk zijn en kunnen worden geraadpleegd via een zogeheten “Application Programming Interface (API)“. Aangezien dit “aftappen” veel technische kennis vereist, kan niet zomaar iedereen “zomaar” de gegevens aftappen en “snel” een willekeurige analyse maken – de drempel daarvoor is inderdaad zeer hoog.

Martin Adam is daar echter wel in geslaagd. Hij heeft een programma geschreven waarmee hij de gegevens van het RKI aftapt en een speciale evaluatie uitvoert voor mensen in de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder – dat wil zeggen voor senioren. Met andere woorden, precies de groep die het eerst werd en wordt gevaccineerd. Er kwam heel wat know-how bij kijken: aangezien het RKI niet expliciet de overlijdensdatum vermeldt, heeft hij die moeizaam uit de ruwe gegevens gehaald. Vervolgens vergeleek hij het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep over bijna het hele jaar 2020, van 01.01.2020 – 27.12.2020, met het aantal sterfgevallen in de periode van 28.12.2020 – 24.02.2021.
De resultaten zijn meer dan opzienbarend:

Het aantal mensen dat in de afgelopen twee maanden is overleden, is bijna overal minstens even hoog als in de twaalf maanden daarvoor. In 51 districten is het sterftecijfer meer dan vier keer zo hoog, en in 22 van die districten is het meer dan zes keer zo hoog.

De volgende grafiek illustreert dit voor de 22 districten waar het sterftecijfer in minder dan 2 maanden meer dan 6 keer hoger ligt dan in (bijna) heel 2020:

Blauw zijn sterfgevallen vóór vaccinatie van 01.01.2020 tot 27.12.2020 – Oranje zijn sterfgevallen ná vaccinatie van 28.12.2020 tot 24.02.2021

Hier zijn de 51 districten met meer dan vier keer zoveel sterfte:

Deze cijfers en grafieken zouden voor iedereen meer dan alarmerend moeten zijn.
Uiteraard kan een dergelijke evaluatie geen “causaliteit” (oorzaken) aan de sterfgevallen geven – daarvoor zouden eenvoudigweg lijkschouwingen door neutrale artsen nodig zijn, die thans echter systematisch worden verhinderd.

Maar wat statistisch onbetwistbaar is: er is een sterke correlatie tussen het aantal “Corona-vaccinaties” en de sterfte van bejaarden.


Nawoord Corona-blog:

Martin Adam levert de volledige evaluatie in een Microsoft Excel-bestand met verschillende tabellen (het bestand kan ook gemakkelijk worden geopend met het gratis Libre Office):

Altenheime_Version_2

Naast de bovenstaande grafieken bevat het de ruwe gegevens hiervoor, alsmede een lijst van alle districten en bijbehorende rapporten over onder meer “Corona beschermende vaccinaties”, die je ook hier kunt vinden.

Wij van het Corona Blog Team willen de heer Adam bedanken voor het beschikbaar stellen van de analyse en hopen dat deze veel mensen zal helpen om beter te begrijpen wat er gebeurt met vaccinaties.


In Nederland mag er geen onderzoek naar gedaan worden. Het is een schande. Waar is dit kabinet bang voor?

De waarheid vreest toch geen onderzoek?


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Spanje: Tweede Pfizer-prikken gestopt nadat 46 verpleeghuisbewoners stierven na eerste prik

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties