Het traceren van contacten, digitale identiteiten, biometrische gezichtsherkenning en digitale bewijzen van immuniteit zouden totalitaire controle van de gehele bevolking mogelijk kunnen maken. Een voormalig parlementair adviseur in de Bondsdag waarschuwde al in december 2020: soortgelijke plannen worden “helaas ook door de bondsregering” nagestreefd.

“De omslachtige en deels onvervulbare Corona-eisen (contactdagboeken, gastenlijsten, het volgen van contacten door autoriteiten, enz.) zouden ertoe kunnen leiden dat veel mensen digitale bewakingssystemen accepteren als een gemakkelijke oplossing voor het dagelijks leven,” waarschuwt de voormalige parlementair adviseur in de Bundestag, Sebastian Friebel. Verschillende bedrijven werken hier massaal aan, bericht Epoch Times.

Maar “moeten wij werkelijk toestaan dat bedrijven met dergelijke bedoelingen een wereldomspannende bewakingsarchitectuur opzetten “vanwege Corona” en zo toegang krijgen tot al onze levensterreinen?” vraagt hij. En waarom stellen de media deze vragen niet, in plaats van al deze projecten kritiekloos te propageren?” Hij verduidelijkt:

Als digitale bedrijven, media en overheid ons dit Chinese pad voorhouden als de sleutel tot een terugkeer naar de (nieuwe) normaliteit, moet het voor iedereen duidelijk zijn waar het hen eigenlijk om gaat.”

Friebel publiceerde zijn waarschuwing in het 24 bladzijden tellende document “Where do we go from here?” en pakte daarin vier actuele probleemgebieden aan: de herstart van de globalisering, digitale bedrijven en overheden, veranderingen in de financiële sector en misleidende berichtgeving in de media. Op deze gebieden, zei hij, wordt veel verborgen gehouden.

“Technocratische tirannie” – Helaas is de Duitse regering bezig met soortgelijke plannen

In China wordt het volledige scala van deze onmenselijke technologieën al ingezet, schrijft hij in het hoofdstuk Digital Corporations and Governments. Voor de mensen daar gaat het er in het dagelijks leven om dat “zelfs de eenvoudigste rechten van burgers worden ingeperkt door AI-gestuurde systemen”. Een combinatie van de Corona-app en een soort digitaal immuniteitsbewijs, zegt hij, ontneemt Chinese burgers automatisch de mogelijkheid om zich vrij te bewegen als “hun ‘gezondheidsstatus’, zoals bepaald door het systeem, niet in orde is”.

In China worden ook gezichtsherkenningscamera’s gebruikt die iedereen in real time vastleggen en identificeren – meestal met technologie van Huawei. Binnen een paar seconden is iedereen te identificeren – ondanks het bedekken van mond en neus.

In China beslist digitale technologie wie zijn huis mag verlaten. Zo’n samenleving kan waarschijnlijk alleen maar omschreven worden als technocratische tirannie.”

Volgens Friebel worden soortgelijke plannen “helaas ook door de Duitse regering” nagestreefd. “Ook zij wilde mensen in ons land hun grondrechten, zoals de vrijheid van reizen en vergadering, met een zogeheten ‘vaccinatie- of immuniteitsdocumentatie’ alleen toekennen als zij immuniteit kunnen aantonen, bijvoorbeeld door middel van vaccinatie.”

De ontwikkeling wordt enorm onderschat

In september 2020 publiceerde Friebel aanvankelijk anoniem de informatie die op dat moment voor de Duitse bevolking werd achtergehouden in de vorm van “Wie soll es weitergehen?” Hij koos aanvankelijk deze weg opdat de inhoud en niet zijn persoon zou worden besproken. Zijn informatie is gebaseerd op vrij toegankelijke bronnen en de kennis van de Bundestag, met welke mechanismen de corporaties hun belangen afdwingen binnen het parlement. Sebastian Friebel schreef aan de Epoch Times:

Medewerkers en leden van de Bondsdag onderschatten deze zaken in mijn beleving enorm, en daarom moest ik de weg van mijn eigen publicatie kiezen. Ik hoop echter dat ik uiteindelijk geen gelijk zal krijgen met mijn angsten.

Hij zei dat zijn publicatie een wanhoopsdaad was “om mijn medeburgers tijdig te waarschuwen voor ernstige ontwikkelingen die ophanden zijn“. De voormalige woordvoerder van de parlementaire fractie, die in de eerste plaats een federale parlementaire groep voor hernieuwbare energie en energietechnologie adviseerde, pretendeert niet alle procedures te kennen, zoals hij Epoch Times vertelde, maar

één ding is duidelijk: het vermogen van bedrijven om te handelen wordt onderschat, dat van staten overschat.”

Tijdens zijn werkzaamheden in de Bundestag heeft hij geconstateerd dat het parlement zich nauwelijks verzet tegen de ondernemingen die de komende ontwikkelingen willen beïnvloeden. Dit zou al de aanzienlijke afhankelijkheden en verwevenheden van de staten met en van bedrijven als Google, BlackRock en de grote banken aan het licht brengen, die graag in staatsobligaties beleggen – d.w.z. degenen die de staatsfinanciering in de crisis verzekeren.

Het Parlement kan ons niet beschermen tegen de greep van corporaties en grote banken, aldus Friebel.

De reden is eenvoudig: de leden van de Bundestag van alle parlementaire fracties houden zich blijkbaar te weinig bezig met de achtergronden van belangrijke gebeurtenissen, zoals momenteel de “Great Reset” van het “Wereld Economisch Forum“.

Intussen heeft de voorzitter van de EU-Commissie, Von der Leyen, zich publiekelijk uitgesproken voor de “Great Reset” van het Wereld Economisch Forum. Men mag echter niet vergeten dat de “Great Reset” een campagne van de globalisten is.

Afleiding van “ernstige politieke en economische veranderingen”

Hij benadrukt dat hij de gezondheidsrisico’s van het virus niet bagatelliseert: “Corona kan een ernstig risico inhouden, vooral voor bejaarden en mensen met bijkomende ziektes, dit feit staat buiten kijf. De crisis mag ons echter niet blind maken voor andere ernstige ontwikkelingen die ons allen rechtstreeks raken en waarover wij tegelijkertijd weinig weten”.

Politici en de toonaangevende media proberen momenteel echter de aandacht af te leiden van “ernstige politieke en economische veranderingen die in de slipstream van de pandemie worden doorgevoerd en ‘net op tijd’ zijn voor Corona”.

De “CommonPass” of de “ID2020” als basisvoorwaarde voor een terugkeer naar de normaliteit

In zijn document beschrijft de voormalige (niet-partijgebonden) fractie-adviseur van het parlement enkele van de digitale systemen die Duitsland bedreigen.

De “CommonPass“, waarop door sommige luchtvaartmaatschappijen reeds wordt aangedrongen, is bedoeld om internationale reizen wereldwijd te controleren en te beheersen. Om überhaupt te kunnen reizen, “moeten mensen een soort ‘digitale identiteit’ creëren en hun vaccinatiestatus en/of Corona-testresultaten uploaden naar een database”. Het project wordt onder meer gesteund door de Rockefeller Foundation, Google, de grote bank J.P. Morgan, de financiële groep BlackRock en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, zei hij. Alle regeringen moeten worden overgehaald om het systeem te gebruiken.

De Duitse Ehtikrat beveelt de invoering van dergelijke systemen nog niet aan. Verschillende Duitse bedrijven bieden echter al digitale systemen voor gezondheidsmonitoring aan. “We mogen er dan ook van uitgaan dat digitale bewijzen van immuniteit of bijvoorbeeld de ‘CommonPass’ ons de komende maanden door de media en de regering zullen worden voorgehouden als basisvoorwaarde voor een terugkeer naar de normaliteit.”

Zijn angst is:

Als deze technologieën in Duitsland zouden worden ingevoerd, zou dat een eerste stap zijn in de richting van het Chinese sociale kredietsysteem, en ik wil niet wennen aan het idee dat een dergelijke technologie binnenkort onze bewegingsvrijheid zou kunnen bepalen”.

En verder:

Mijn zorg is echter dat sommige mensen hun individuele vrijheid zouden opgeven voor een bedrieglijk gevoel van veiligheid. Maar zijn zulke massale surveillancemaatregelen nog wel proportioneel gezien de situatie met het coronavirus?”

Een ander project is “ID2020“, dat wordt gepromoot door de Rockefeller Foundation en Microsoft om de wereldbevolking biometrisch te volgen.

Breed ethisch debat noodzakelijk

“Het is belangrijk te beseffen dat dit zou betekenen dat de identiteit van elke burger (wachtwoorden, gezondheidstoestand, bankgegevens, sociale contacten, enz.) centraal zou worden beheerd en zou worden uitbesteed aan globalistische bedrijven – een verontrustend maar helaas realistisch idee,” luidt een van de conclusies in het document.

Mensen zouden verstoken blijven van deze informatie, en daarom begrijpt bijna niemand wat “digitale identiteiten, bewijzen van immuniteit, gezichtsherkenning, enz. eigenlijk doen, en welke griezelige controlebevoegdheden dit verleent aan de staat en, nog erger, aan digitale bedrijven”. Zoiets, zei hij, is absoluut onverenigbaar met een vrije democratie.

De samenleving zou onmiddellijk een breed debat moeten beginnen over deze technologieën en de ethische aspecten ervan. De vraag is of men werkelijk alle technische mogelijkheden wil uitputten.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Versmelt Big Tech met Big Brother ? – Het lijkt er op

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties