“Great Reset” Deel 2: Wat is er voor de mensheid in petto tijdens de geplande “reboot”? De agenda voorziet in de “vierde industriële revolutie”, d.w.z. meer digitalisering. In het kader daarvan moeten alle mensen wereldwijd een digitale identiteit krijgen – inclusief een geïmplanteerde chip, bericht Epoch Times.

Dit artikel is de tekst bij de video: “Wereld Economisch Forum: De ‘digitale mens’, bewakingstechnologie en de ‘brave new world'” van het YouTube-kanaal “ZentralPlus“.

(Artikel gisteravond vertaald, vandaag is de video al weg-gecensureerd van Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=W-RIv_d325E&feature=youtu.be

Bitchute versie:

https://www.bitchute.com/video/1yb3DBDjqh5z/

In onze vorige aflevering over het Wereld Economisch Forum en de daaruit voortvloeiende “Great Reset”-agenda, hebben wij gekeken naar de oorsprong van het Economisch Wereldforum en zijn banden met China.

Het Forum, dat door de Duitse zakenman Klaus Schwab in Zwitserland is opgericht, heeft nauwe banden met het communistische regime in Peking, dat zijn 1,4 miljard burgers bespioneert met een allesomvattend bewakingsapparaat.

Wanneer het Wereld Economisch Forum en zijn oprichter, de heer Schwab, ons doen geloven wat een grootse en heilzame zaak de “Great Reset” voor de gehele mensheid betekent, moeten wij dus ook in gedachten houden welke elementen van het socialistische systeem in China bij deze utopie betrokken zijn.

Het Wereld Economisch Forum, of WEF, telt nu 1007 aangesloten organisaties. Dit zijn over het algemeen grote mondiale ondernemingen met een omzet van meer dan vijf miljard US dollar.

Duitse macht in het WEF

De meeste van deze ondernemingen behoren tot de belangrijkste in hun sector of land en spelen een dienovereenkomstig belangrijke rol bij het vormgeven van de toekomst. Van Duitse zijde zijn praktisch alle invloedrijke grote bedrijven aanwezig.

Zo zijn de Deutsche Bank en de Dresdner Bank vertegenwoordigd, evenals het auto- en bewapeningsconcern Daimler-Chrysler, het elektrotechnische en nucleaire concern Siemens, de autofabrikanten Volkswagen en Audi, en allerlei andere vooraanstaande industrieconcerns in Duitsland. Maar ook opmerkelijk is de deelneming van de belangrijkste Duitse mediaconcerns zoals Axel Springer Verlag, Bertelsmann AG of Hubert Burda Mediengruppe.

In het kader van de “vierde industriële revolutie”, die zal worden ingeluid door de “Great Reset”, moet de hele mensheid worden uitgerust met een digitale identiteit, de zogenaamde “ID2020“.

Industriële Revolutie 4.0

Deze “vierde industriële revolutie” of industrie 4.0 is de naam van een toekomstig project voor de alomvattende digitalisering van de industriële productie. De technische basis hiervoor wordt gevormd door intelligente en digitaal in een netwerk opgenomen systemen die door industriële producten met moderne informatie- en communicatietechnologie met elkaar moeten worden verbonden, zoals bijvoorbeeld een verwarmingsthermostaat of een beveiligingssysteem met een mobiele telefoon kan worden bediend. Het toverwoord hiervoor is het “internet der dingen” of IoT, wat staat voor “Internet of Things”.

De toenemende digitalisering wordt zowel door politici als door vele media aangeprezen. Toch valt niet te ontkennen dat de toenemende digitalisering in de economie ook banen vernietigt. Kunstmatige intelligentie, robots en andere technologieën bedreigen onze banen, zeggen economen. Een studie van de gerenommeerde universiteit van Oxford voorspelt dat 47% van de banen in de komende 25 jaar zal verdwijnen – althans in de meest ontwikkelde landen van de wereld.

Wij zullen in een ander nummer uitvoerig ingaan op de gevolgen van de digitalisering voor de arbeidsmarkt.

“Great Reset”

De Coronapandemie biedt de ideologen van de herstart de perfecte gelegenheid voor een ingrijpende wereldwijde verandering van de samenleving. Klaus Schwab heeft in zijn boek “COVID-19: The Great Reset” reeds duidelijk gemaakt dat er geen sprake meer kan zijn van een normale situatie zonder een reboot.

Schwab zegt: “Velen van ons vragen zich af wanneer we weer normaal gaan doen. Het korte antwoord is nooit. Niets zal ooit terugkeren naar het gebroken gevoel van normaalheid dat vóór de crisis heerste, omdat de coronavirus-pandemie een fundamenteel keerpunt betekent in onze wereldwijde evolutie. Sommige analisten noemen het een tweesprong, anderen een crisis van Bijbelse proporties, maar in de kern komt het erop neer dat de wereld zoals we die in de eerste maanden van 2020 kenden, niet meer zal bestaan. Het is opgelost in de context van de pandemie.

Schwab zegt verder: “Het is onze taak om de koe bij de horens te vatten. De pandemie biedt ons die kans: zij biedt ons een zeldzame en beperkte gelegenheid (a small window of opportunity, is wat hij letterlijk zei in het Engels, Dissident) om na te denken over onze wereld, haar te herdefiniëren en een nieuwe start te maken“.

Niet alleen het hoofd van het WEF, maar ook vele prominente politieke spelers prijzen de “Great Reset” aan als een redder in nood. De voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde, roept bijvoorbeeld op tot een “groenere, slimmere en rechtvaardigere wereld. Ook dat zijn woorden die heel goed klinken.

Critici als de economische journalist Norbert Häring vergelijken termen als “slimme wereld” met “slimme steden”. Wat “slimme steden” zijn en welke wonderlijke voordelen zij de gewone burger bieden, wordt hieronder uitgelegd.

Digitale identiteit

Laten we nu eens kijken wat de grootste bedrijven ter wereld van plan zijn op het gebied van de digitale identiteit waartoe het Economisch Wereldforum heeft opgeroepen als onderdeel van de “Grote Reset”.

Naast Microsoft, momenteel het op twee na meest waardevolle bedrijf ter wereld, en de Bill & Melinda Gates Foundation, is onder meer ook het managementadviesbureau Accenture zeer actief in het World Economic Forum.

Accenture roept samen met de VN op om van digitale identiteit een mensenrecht te maken.

Om dit te bereiken, werkt het bedrijf aan verschillende projecten in het kader van het Wereld Economisch Forum. Al tijdens de WEF-top in 2018 lanceerde het het project Known Traveller Digital Identity, of KTDI, dat de hele reisgeschiedenis van een passagier bijhoudt en opslaat.

De technologie vindt reeds haar toepassing: Vanaf begin 2020 komen luchtreizigers tussen Nederland en Canada bij voorkeur en sneller door de incheckbalie als zij vrijwillig een digitale identiteit hebben verworven en de benodigde reisdocumenten digitaal hebben gedeponeerd.

Het inchecken zal dan alleen nog bestaan uit biometrische herkenning en automatische digitale documentverificatie.

ID2020

De “Digital Identity Alliance” met de naam ID2020 heeft een nog uitgebreidere aanpak. Volgens dit plan zou elke persoon op aarde levenslang een wereldwijd geldige, gepersonaliseerde digitale identiteit moeten krijgen, gekoppeld aan biometrische gegevens.

ID2020 voorziet, naast de overheidssystemen, in een transnationale digitale identiteit. Hier zal alle informatie over de persoon, zoals onderwijs- en vaccinatiecertificaten, financiële status, accounts op Facebook en door de smartphone geproduceerde gegevens, samenvloeien.

De niet-gouvernementele alliantie ID2020 werd in 2017 door vijf bedrijven opgericht op het hoofdkantoor van de VN in New York. Deze stichtende leden zijn: de GAVI Vaccination Alliance, de Rockefeller Foundation, Microsoft, Accenture en IDEO-ORG. De ID2020 Alliance wordt ook gefinancierd door deze vijf spelers.

Al deze entiteiten zijn met elkaar verbonden en hebben ook allemaal min of meer banden met de gezondheidsindustrie. De vaccinatiealliantie GAVI is opgericht en wordt gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation. GAVI is onder meer bekritiseerd omdat het hoge prijzen voor vaccinaties bevordert.

Tot de leden van GAVI behoren UNICEF, de Bill & Melinda Gates Foundation en de Wereldbank. Na de Bill & Melinda Gates Foundation is GAVI ook de grootste financier van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Rockefeller Foundation is ook actief op het gebied van gezondheid en onderzoek. De eigen financieringspot van de stichting werd onder meer gebruikt voor de ontwikkeling van het vaccin tegen gele koorts. In een ander van de minder filantropische programma’s van de stichting werd aan 800 zwangere vrouwen radioactief ijzer toegediend zonder hun toestemming. Drie kinderen zouden als gevolg daarvan zijn overleden.

IT-adviesbureau Accenture is sinds 2014 de IT-leverancier voor HealthCare.gov. Deze website van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services biedt ziektekostenverzekeringsplannen onder de Patient Protection and Affordable Care Act, ook bekend als “Obamacare”.

En het vijfde stichtende lid van ID2020 is IDEO ORG. IDEO-ORG werd gelanceerd door het ontwerpbureau Ideo, dat op zijn beurt een insulinepen en een transportsysteem voor niertransplantaties ontwierp.

ID2020 gelanceerd

Dus ID2020 is al in gebruik. In september 2019 kondigden de organisatie ID2020 en de regering van Bangladesh de lancering aan van digitale identiteiten gekoppeld aan immunisatiecertificaten als onderdeel van een GAVI-programma.

Tegen februari 2020 waren voor 100 miljoen kinderen dergelijke digitale identiteiten aangemaakt en waren de bijbehorende immunisatiegegevens op gepersonaliseerde wijze geregistreerd.

Ook Duitsland heeft onlangs een belangrijke stap gezet in de uitvoering van ID2020. Ondanks bezwaren van databeschermers en de oppositie heeft de Bundestag het fiscaal identificatienummer op 28 januari goedgekeurd.

Het fiscaal identificatienummer moet een alomvattend burgernummer worden waarmee de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens die reeds in het bezit zijn van een andere autoriteit.

Als ook de Eerste Kamer (Bundesrat) de nieuwe verordening goedkeurt, zal de fiscale identiteit van de betrokkenen in de toekomst op ongeveer 50 extra plaatsen worden opgeslagen – bijvoorbeeld in het bevolkingsregister, het rijbewijzenregister en het vuurwapenregister, alsook bij de pensioenverzekerings- en ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.

Volgens de Grote Coalitie is dit bedoeld om de administratieve procedures te vereenvoudigen. De initiatiefnemers willen, naar verluidt, voorkomen dat zij dezelfde gegevens meerdere malen bij verschillende instanties moeten opvragen of dat zij identieke documenten meer dan eens moeten indienen.

Grondwettelijke bezwaren

De oppositie stemde unaniem tegen de wet omdat zij deze onverenigbaar acht met de grondwet. De woordvoerder voor het digitale beleid van de FDP-parlementaire fractie, Manuel Höferlin, zei dat het gebruik van de fiscale identiteitskaart als uniforme persoonsidentificatie grondwettelijk zeer betwistbaar is.

Konstantin von Notz, plaatsvervangend partijvoorzitter van de Groenen, waarschuwde dat als de procedure over een paar jaar voor het Federale Constitutionele Hof zou mislukken, “we dan een kosten- en tijdsprobleem van Bijbelse proporties zullen hebben”. Het Federale Constitutionele Hof heeft reeds geoordeeld dat het in strijd is met het grondrecht op privacy dat de staat een databank aanlegt waarin alle gegevens over een persoon worden verzameld.

Volgens de “Society for Freedom Rights” is een dergelijke databank ook een aantrekkelijk doelwit voor aanvallen door criminele hackers en een massale schending van gegevensbeschermingsbeginselen zoals het recht op informationele zelfbeschikking. Dit grondrecht werd door het Federale Constitutionele Hof vastgesteld in het censusarrest van 1983, dat grenzen stelde aan de mogelijkheid van de staat om de gegevens van zijn burgers te verzamelen en te analyseren.

De regering wil deze uitspraak echter omzeilen door middel van het cookiebanner-beginsel. De mensen moeten er dan zelf per muisklik mee instemmen dat de overheid al hun gegevens mag opslaan. Het ID2020-project is niet van centraal belang voor Duitsland als afzonderlijk land, aangezien de meeste mensen binnen het land uniek kunnen worden geïdentificeerd.

Maar voor het wereldwijde bevolkingsonderzoek in alle landen is dit project van groot belang. Voor de bewaking van miljarden mensen door Big Tech en inlichtingendiensten is het noodzakelijk over unieke identificatiemiddelen te beschikken. Dit is de enige manier om de informatie van burgers die in verschillende databanken over de hele wereld bestaat, te centraliseren.

Het plan is om de hele mensheid tegen 2030 een digitale identiteit te geven. Dat brengt ons bij de 2030 Agenda, die we in een andere aflevering in detail zullen bekijken.

Onuitwisbare databases

Om ID2020 wereldwijd uit te voeren, zal blockchaintechnologie worden toegepast. Blockchains zijn gedistribueerde, openbare databanken waarin de gegevens van alle mensen in gecodeerde vorm kunnen worden opgeslagen. De gegevens die in deze blockchains zijn opgeslagen, kunnen achteraf niet worden gemanipuleerd of gewist.

Dit is hoe digitale identiteit zou moeten werken, volgens Dakota Gruener, hoofd van de ID2020 organisatie in New York City: Als een bank, huisbaas of grensagent gegevens over een persoon wil weten, moet die persoon een smartphone-app gebruiken om de gevraagde informatie vrij te geven. Dit betekent dus dat de persoon zelf kan beslissen welke gegevens hij bekend wil maken.

Deze persoon moet zich identificeren aan de hand van zijn biometrische gegevens: Gezicht, iris en vingerafdruk. Het geheel wordt dan “zelf-soevereine identiteit” genoemd.

In dit verband zou de Corona-vaccinatie miljarden mensen kunnen helpen een transnationale digitale identiteit te verwerven. Het bewijs van inenting moet betrouwbaar zijn, zegt Gruener, en dat kan alleen met een digitaal bewijs van inenting op biometrische basis.

De camera bij de grensovergang of die bij de ingang van een voetbalstadion herkent dan aan het gezicht of iemand al dan niet gevaccineerd is. Zoals eerder gezegd, kunnen de gegevens op de blockchain niet worden gewist. De reden is dat op een blockchain alle ingangen op elkaar voortbouwen.

Algemene verordening gegevensbescherming van de EU

Maar dat is een probleem, want volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt die nodig zijn voor specifieke doeleinden. Volgens de GDPR moeten persoonsgegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet langer van toepassing is of zodra de betrokkenen hun toestemming intrekken.

Niettemin steunt de EU-Commissie het ID2020-project, namelijk de opslag van alle beschikbare gegevens van alle mensen op blockchains voor algemene administratieve doeleinden. Hiermee gaat de EU-Commissie echter lijnrecht in tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, die de Commissie echter zelf heeft uitgevaardigd.

Ook de verklaring van Dakota Gruener dat mensen zelf kunnen beslissen welke gegevens zij willen delen, wordt door veel gegevensbeschermingsactivisten sterk betwijfeld.

Tom Fisher, een privacy-activist bij Privacy International in Londen, zegt: “Bij bijna elke identiteitscontrole is er sprake van een onevenwichtige machtsverhouding: Als mijn werkgever of een grensbeambte een document van me wil, zal ik waarschijnlijk geen ‘nee’ zeggen.”

Dirk Fox, eigenaar van een IT-beveiligingsbedrijf in Karlsruhe, gelooft ook niet dat er met ID2020 nog iets van zelfbeschikking of gegevensbescherming over is. De meeste regeringen zouden gulzig zijn naar gegevens en gegevensbescherming een last vinden. In feite zal de markt de mensen waarschijnlijk uiteindelijk voor een voldongen feit stellen.

Schwab wil “digitale” mensen

Klaus Schwab gaat zelfs nog een stap verder en zegt dat de “Vierde Industriële Revolutie” zal “leiden tot een samensmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteiten” als onderdeel van de “Geat Reset“.

In zijn boek “Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution” schrijft hij dat bijvoorbeeld implanteerbare microchips kunnen worden gebruikt om de gedachten van mensen te lezen. Als de mogelijkheden tot misdaadbestrijding worden verbeterd, zullen rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken steeds meer geneigd zijn technieken te gebruiken om de waarschijnlijkheid van criminele activiteiten vast te stellen, schuld te beoordelen, of mogelijk zelfs herinneringen rechtstreeks uit de hersenen van mensen op te halen”, zegt hij.

Schwab schrijft verder: “Zelfs het overschrijden van een landsgrens zou op een dag een gedetailleerde hersenscan kunnen vereisen om het veiligheidsrisico van een persoon te beoordelen“.

Sommigen onder ons hebben zelfs al het gevoel dat onze smartphones een verlengstuk van onszelf zijn geworden.

De externe apparaten van vandaag – van draagbare computers tot virtual reality headsets – zijn bijna zeker in ons lichaam en in onze hersenen geïmplanteerd”.

Schwab pleit ook voor het actief implanteren van microchips die “door de huidbarrière van ons lichaam breken“.

In dit verband verwijst het Wereld Economisch Forum op zijn website naar een reeks proeven in Zweden waarbij bij honderden burgers microchips in hun lichaam werden geïmplanteerd.

Totale bewaking in de “slimme wereld”

Laten we tot slot eens kijken naar de term “slimmere wereld” van de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Christine Lagarde.

De economische journalist Norbert Häring merkt op dat de term “slimme wereld” afkomstig is van “Smart Cities”. En dat is op zijn beurt, zegt hij, een eufemisme voor de totale bewaking van elke beweging van elke burger in de ogenschijnlijke dienst van de efficiëntie en het behoud van hulpbronnen.

Niet alleen Häring, maar ook wetenschappers bekritiseren dergelijke projecten als “Smart Cities” – vooral de mogelijkheid van bewaking door camera’s en sensoren of het misbruik van deze technologieën.

Een blik op communistisch China, dat zoals bekend nauw verbonden is met het World Economic Forum en dus ook met de “Great Reset”, laat zien hoe zo’n “slimme stad” of “slimmere wereld” eruit zou kunnen zien.

In de communistische dictatuur wordt het sociale gedrag van de burgers geëvalueerd met het “sociale kredietsysteem“. Het is een poging tot totale controle over de bevolking door het toekennen van “punten”.

Einddoel communisme?

Vanuit het perspectief van de heersende Chinese Communistische Partij wordt gewenst gedrag beloond, en ongewenst gedrag bestraft.

Wat in feite wordt gepropageerd met de “Great Reset” komt vrij dicht in de buurt van de sociale theorie van het communisme. Deze utopie is gebaseerd op ideeën van sociale gelijkheid en vrijheid van alle leden van de samenleving, op basis van gemeenschappelijk eigendom en collectieve probleemoplossing.

Maar wat het communisme in de afgelopen 100 jaar over de hele wereld heeft voortgebracht om deze gewenste utopie te bereiken, is ontbering, honger, vernietiging en de massamoorden op miljoenen onschuldige mensen.

In 2018 werd het concept van de “Smart City” bekroond met de Duitse Big Brother Award. In haar laudatio oordeelde privacy-activiste Rena Tangens: “Een ‘Smart City’ is de perfecte combinatie van de totalitaire controlestaat uit George Orwells ‘1984’ en de gestandaardiseerde, alleen schijnbaar vrije consumenten in Aldous Huxley’s ‘Brave New World’.”

Wat denkt u, beste kijkers, van deze vooruitzichten voor de toekomst? Naar het ons voorkomt, lijken zaken als zelfverwerkelijking, kunst, of spiritualiteit weinig plaats te vinden in de visie van deze denkers op de samenleving. Maar we zijn nog niet klaar met onze serie over het Wereld Economisch Forum en de Great Reset.

Lees hier alles over de Great Reset.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Versmelt Big Tech met Big Brother ? – Het lijkt er op

 

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bob Fleumer
Bob Fleumer
1 jaar geleden

Je vraagt je toch af wat er gebeurt bij massieve storingen in de elektriciteitsnetten en die schijnen steeds vaker voor te komen.
Kaartenbakken als backkup?

Zeepertje
1 jaar geleden

Goed stuk wederom! Chow en be well!

Ral9010
Ral9010
1 jaar geleden

Het laatste stuk gereedschap wat ontbrak in de gereedschap kist van de Globalisten/Communisten/Zionisten: Lockdowns en gedwongen vaccinaties/sterilisaties.