Er is sprake van een dodelijke combinatie van exponentieel toegenomen zelfmoorden, overdoses drugs, moord, alcoholgebruik, calorieverbruik, vertraagde kankerscreenings, mishandeling van echtgenoten, tuberculose, en nog veel meer. Onderzoekers concluderen dat deze combinatie het aantal doden door COVID met een veelvoud zal overtreffen.

Uit de gegevens blijkt zeer duidelijk dat lockdowns niet alleen volkomen ondoeltreffend zijn geweest, maar in potentie zelfs tien maal dodelijker dan het coronavirus zelf, bericht The Red Elephants.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat de gevolgen van de wereldwijde lockdown veel dodelijker zullen zijn dan het virus zelf, maar hoe dodelijk is het virus werkelijk?

Volgens alle beschikbare gegevens heeft het virus zelf een sterftecijfer door infecties dat voor de meeste leeftijdsgroepen gelijk is aan of veel lager is dan de griep.

De Infection Fatality Rate (IFR) is het totale aantal sterfgevallen gedeeld door het totale aantal mensen dat de infectie draagt, ongeacht of zij klinische symptomen hebben of niet. Het IFR is de kans op overlijden als je het virus eenmaal hebt.

Uit tabel 3 van de CDC-gegevens over sterfgevallen tussen 2 februari en 22 augustus blijkt dat slechts 6 procent van de 161.392 gemelde COVID-doden alleen als COVID-19 werd vermeld. Alle andere sterfgevallen in de VS hadden gemiddeld 2,6 bijkomende medische aandoeningen, waaronder griep en hartstilstand. Andere aandoeningen waren sepsis, diabetes, nierfalen en Alzheimer.

Tellen ze alle normale jaarlijkse griepdoden mee in de COVID-19 sterftecijfers?

In het begin van het jaar berichtten bijna alle grote media dat de wereld mogelijk het ergste griepseizoen uit de geschiedenis te wachten stond. Op 3 januari berichtte CNN over de waarschuwing van Dr. Fauci dat de Verenigde Staten “op weg waren naar het ergste griepseizoen in decennia”.

Terwijl Fauci waarschuwde voor een van de dodelijkste griepseizoenen in decennia, vertelde de rest van de media de Amerikanen dat zij zich geen zorgen hoefden te maken over het Coronavirus, en dat de griep dit jaar veel dodelijker zou zijn. De Los Angeles Times adviseerde om niet bang te zijn voor het Coronavirus, omdat “voor Amerikanen de griep een veel grotere bedreiging is en meer wijdverspreid.” Begin februari schreef USA Today dat “het coronavirus beangstigend is, maar de griep dodelijker en meer wijdverspreid.” In dezelfde periode verklaarde de Washington Post: “Wordt wakker Amerika, de griep is een veel grotere bedreiging dan het coronavirus”.

Maar hoe konden de Verenigde Staten van het begin van het “ergste griepseizoen in decennia” overgaan tot een wereldwijde daling van het aantal griepgevallen en -doden met 98%?

De verklaring dat het aantal griepgevallen is gedaald omdat een groot deel van de wereldbevolking nu maskers draagt, terwijl tegelijkertijd het aantal gevallen van het coronavirus sterk toeneemt, is op zijn zachtst gezegd inconsequent en een onzinnige conclusie.

Het griepseizoen 2017-2018 was zo erg dat ziekenhuizen patiënten in tenten behandelden. Er werd helemaal geen lockdown overwogen, ondanks tienduizenden sterfgevallen.

De epidemie van 2017-2018 stuurde mensen naar ziekenhuizen en spoedeisende hulp in elke staat, en medische centra reageerden met buitengewone maatregelen: personeel vragen om over te werken, triagetenten opzetten, bezoek van vrienden en familie beperken, en geplande operaties afzeggen.

“We zitten behoorlijk aan onze capaciteit, en het volume is zeker anders dan vorige griepseizoenen,” zei Dr. Alfred Tallia, professor en voorzitter van huisartsgeneeskunde in New Brunswick, New Jersey op dat moment.

Ze vertelden ons dat de lockdowns slechts twee weken zouden duren, gewoon om ziekenhuizen de tijd te geven de capaciteit te managen. Het is nu bijna een jaar geleden.

Als je kijkt naar wat de wetenschap feitelijk zegt, dan is de enige conclusie die steek houdt, dat megaconcerns, monopolies en miljardairs op Wall Street er voor triljoenen dollars financieel van profiteren. En het zijn deze groepen die altijd de media hebben gefinancierd, en die beslissen welke experts mogen spreken, wat ze mogen zeggen, en welke mensen de normen bepalen.

De grootste eigendomsoverdracht in de geschiedenis van Amerika heeft hierdoor plaatsgevonden.

Miljardairs verschijnen op de media om de mensen te vertellen dat ze heel bang moeten zijn, en dat we moeten sluiten, omdat ze profiteren van de lockdown die hun concurrentie uitschakelt en hen helpt verder te monopoliseren.

Dezelfde mensen verschijnen vervolgens op dezelfde mediakanalen die ze gebruikten om de winkels te sluiten, om de fysieke winkels nog verder de grond in te boren; door de mensen te vertellen dat de aandelen zullen kelderen.

Honderden virologen, deskundigen op het gebied van infectieziekten, wetenschappers, economen en artsen die hierover hebben gesproken – en zich hebben verzet tegen het mainstream verhaal – zijn buitengesloten van het gesprek door big tech, big media, en mega corporaties.

Dit is simpelweg omdat hun verhaal – wat wetenschappelijk gezien het juiste is – in strijd is met de historische financiële winsten van Wall Street en megaconcerns die we hebben gezien.

Veel mensen erkennen dat ons gezondheidszorgsysteem corrupt is – er alleen op uit om geld te verdienen ten koste van ons – en toch blijven diezelfde mensen geloven in alles wat onze gezondheidszorg en het bedrijfsleven hen vertellen over COVID.

Als je zegt dat je waarde hecht aan wetenschap, en tegen de corporatieve elite bent, maar toch de wetenschappelijke consensus negeert, door te luisteren naar wat de TV mensen je vertellen; dan ben je dwaas, en help je de welvaartskloof tussen de top 1% en de rest van Amerika te vergroten.

Werken maskers?

Ook hierover is de wetenschap het eens, en dat al heel lang. Uit de meeste wetenschappelijke studies naar de doeltreffendheid van maskers om de verspreiding van virussen in de luchtwegen tegen te gaan, blijkt dat ze helemaal niets doen om de verspreiding van virussen in de luchtwegen tegen te gaan.

Gezien deze goed gedocumenteerde wetenschappelijke consensus is de enige logische conclusie dat mensen gedwongen worden ze te dragen, gewoon omdat mensen zich daardoor “veilig” voelen.

https://twitter.com/vegsource/status/1355276143159517184

Covid-19-infecties komen vaak voor via aërosolvormige deeltjes en niet alleen via druppeltjes. Maskers en luchtfilters kunnen zeer kleine deeltjes verwijderen, zoals bacteriën en virussen, maar de deeltjesgrootte van een enkel coronavirus varieert van 70-90 nm. Dit is honderd keer kleiner dan een tiende van een micron.

Het gerenommeerde Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet publiceerde een artikel waarin werd geconcludeerd dat “kleine aërosoldeeltjes kleiner dan 5 μm in aërodynamische grootte het meest waarschijnlijk overblijven” na het filteren van de lucht.

De gerandomiseerde klinische proef (RCT) wordt erkend als de meest geloofwaardige onderzoeksopzet voor klinisch onderzoek. Het doel van de RCT is het bereiken van een geldige vergelijking van de effecten van een onderzoeksbehandeling of -behandelingen met de controlebehandeling (standaardbehandeling) in de beoogde patiëntenpopulatie. Vertekening kan worden tegengegaan door bij het verkrijgen van toestemming van potentiële deelnemers aan het onderzoek de volgorde van de toewijzing geheim te houden voor de onderzoekers. Het verhullen van de toewijzing is een zeer eenvoudige manoeuvre die in de opzet van elk onderzoek kan worden geïntegreerd en die altijd kan worden uitgevoerd.

Dit betekent dat de enige manier om vooringenomenheid uit wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied te verwijderen, gerandomiseerde klinische proeven zijn. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, toont elke RCT die ooit is uitgevoerd over het gebruik van maskers en het voorkomen van infectie bij in het laboratorium bevestigde griep, verkoudheid of andere virussen in de luchtwegen aan dat maskers niet effectief zijn.

Er is een optelsom van nul gerandomiseerde klinische studies die aantonen dat maskers een van de voornoemde ziekten voorkomen. Als u de volgende samenvattingen van proeven en hun conclusies doorleest, denk dan aan de schade die we de bevolking al willens en wetens hebben toegebracht, en aan de gezondheidsrisico’s van de lockdowns die we al bewust hebben aanvaard in ons streven om “de wetenschap te vertrouwen”.

Jacobs, J. L. et al. (2009) “Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among health care workers in Japan: A randomized controlled trial”, American Journal of Infection Control, Volume 37, Issue 5, 417-419.

Werknemers in de gezondheidszorg die een N95-masker droegen, hadden significant meer kans op hoofdpijn. Het gebruik van gezichtsmaskers door gezondheidswerkers bleek geen voordelen op te leveren wat betreft verkoudheidssymptomen of het krijgen van verkoudheid.

Radonovich, L.J. et al. (2019) “N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial,” JAMA. 2019; 322(9): 824–833.

“Onder 2862 gerandomiseerde deelnemers voltooiden 2371 de studie en waren goed voor 5180 HCW-seizoenen. … Onder ambulant zorgpersoneel resulteerden N95 respirators versus medische maskers zoals gedragen door deelnemers aan deze trial niet in een significant verschil in de incidentie van laboratorium-bevestigde influenza.”

Long, Y. et al. (2020) “Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis,” J Evid Based Med. 2020; 1–9.

“In totaal werden zes RCT’s met 9.171 deelnemers geïncludeerd. Er waren geen statistisch significante verschillen in het voorkomen van laboratoriumbevestigde influenza, laboratoriumbevestigde virale infecties van de luchtwegen, laboratoriumbevestigde respiratoire infecties, en influenza-achtige ziekte met behulp van N95-ademhalingsmaskers en chirurgische maskers. De meta-analyse wees op een beschermend effect van N95-maskers tegen laboratoriumbevestigde bacteriële kolonisatie (RR = 0,58, 95% CI 0,43-0,78). Het gebruik van N95 respirators in vergelijking met chirurgische maskers is niet geassocieerd met een lager risico op laboratoriumbevestigde influenza.

Cowling, B. et al. (2010) “Face masks to prevent transmission of influenza virus: A systematic review,” Epidemiology and Infection, 138(4), 449-456.

Geen van de onderzochte studies toonde een voordeel aan van het dragen van een masker, noch bij gezondheidswerkers, noch bij leden van de gemeenschap in huishoudens (H). Zie samenvattende tabellen 1 en 2 aldaar.

Bin-Reza et al. (2012) “The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence,” Influenza and Other Respiratory Viruses 6(4), 257–267.

“Er waren 17 in aanmerking komende studies. … In geen van de studies werd een overtuigend verband aangetoond tussen het gebruik van een masker/respirator en bescherming tegen griepinfectie.

Smith, J.D. et al. (2016) “Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis,” CMAJ Mar 2016

“We identificeerden zes klinische studies … . In de meta-analyse van de klinische studies vonden we geen significant verschil tussen N95 ademhalingsmaskers en chirurgische maskers in geassocieerd risico van (a) laboratorium-bevestigde luchtweginfectie, (b) influenza-achtige ziekte, of (c) gerapporteerd ziekteverzuim op de werkplek.”

Offeddu, V. et al. (2017) “Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 11, 1 December 2017, pages 1934–1942,

“Zelfgerapporteerde beoordeling van klinische resultaten was vatbaar voor vertekening. Bewijs van een beschermend effect van maskers of ademhalingsmaskers tegen geverifieerde luchtweginfectie (VRI) was niet statistisch significant.”

In maart had Dr. Fauci gelijk toen hij zei dat maskers nutteloos zijn en bedoeld om mensen een veilig gevoel te geven. Er zijn tientallen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (de gouden standaard van de wetenschap) die aantonen dat maskers de verspreiding van virussen in de luchtwegen niet voorkomen.

Uit de meeste eerdere en nieuwe gegevens blijkt nog steeds dat maskers de verspreiding van virussen in de luchtwegen niet tegengaan. Maar het populaire verhaal is dat het CDC zijn richtlijn heeft veranderd nadat het nieuwe gegevens had gezien. Dit is gewoon onjuist.

Dr. Fauci had ook gelijk toen hij zei dat dubbele maskers geen zin hebben, en dat er geen gegevens zijn die aantonen dat het effectiever is dan een enkel masker.

Op 25 januari verklaarde Dr. Fauci echter, zonder bewijs, dat dubbele maskers “waarschijnlijk helpen” bij de bescherming tegen de gemuteerde stammen: “Het is gewoon logisch dat het effectiever zou zijn.”

Biden Covid-19 adviseur Dr. Michael Osterholm heeft zich verzet tegen de recente opmerkingen van de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Disease.

“Er wordt veel gepraat dat dubbele maskers een officiële [Centers for Disease Control and Prevention] aanbeveling gaat worden,” zei Chuck Todd van MSNBC. “Hoe staat u hier tegenover en zou u deze aanbeveling aan de mensen geven als ze het vroegen?”

Osterholm betreurde dat N95-maskers en andere “zeer efficiënte en effectieve vormen van respiratoire bescherming” nog steeds niet beschikbaar zijn voor wijdverbreid gebruik buiten de gezondheidszorg.

“Wat betreft het gebruik van gezichtsbedekkers, het verdubbelen ervan, daar moeten we eigenlijk heel voorzichtig mee zijn,” zei hij. “Dat zou wel eens contraproductief kunnen zijn, niet nuttig. We weten, en ik ben geen aërobioloog, maar we weten dat ze in feite de beweging van lucht in en uit kunnen belemmeren, waardoor het in feite ontsnapt in de grote spleten tussen het doek en je gezicht.”

Hij vervolgde: “Als het doek te dik is, kan de lucht er niet efficiënt doorheen stromen, je voelt je verstikt en de lucht stroomt dan in en uit de kieren. Dus daarom moeten we heel voorzichtig zijn met mensen die nu aanbevelingen doen over dubbel maskeren enzovoort zonder dat we echt de gegevens hebben om dat te ondersteunen.”

Al deze anti-wetenschappelijke en inconsistente richtlijnen hebben miljoenen mensen banger gemaakt dan ooit tevoren. Het grootste deel van de bevolking is niet in staat zelf na te denken of te begrijpen wat de wetenschappelijke gegevens eigenlijk aantonen, dus doen ze wat de TV-mensen hen vertellen.

Lees hier alles over Corona.

Lees hier meer over Lockdowns.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Medisch onderzoek toont aan: Harde Lockdown vrijwel niet effectief

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties