Duke, Harvard, en Johns Hopkins Experts: COVID Lockdowns zullen één miljoen extra doden veroorzaken

0
333

“We interpreteren deze resultaten als een sterke aanwijzing dat beleidsmakers rekening moeten houden met de ernstige langetermijngevolgen van zo’n grote economische recessie voor het leven van mensen wanneer ze nadenken over COVID-19 herstel- en inperkingsmaatregelen.”

Academici van Duke, Harvard en Johns Hopkins hebben geconcludeerd dat er in de komende twee decennia ongeveer een miljoen extra doden zouden kunnen vallen als gevolg van de lockdowns.

In een werkdocument van de NBER, getiteld “The Long-Term Impact Of The Covid-19 Unemployment Shock On Life Expectancy And Mortality Rates“, wordt gesuggereerd dat “voor de bevolking als geheel de toename van het sterftecijfer na de COVID-19 pandemie een onthutsend aantal van respectievelijk 0,89 en 1,37 miljoen extra sterfgevallen in de komende 15 en 20 jaar impliceert”.

Het document is geschreven door Francesco Bianchi, econoom aan de Duke University, Giada Bianchi, arts in de afdeling Hematologie, afdeling Geneeskunde, Brigham and Women’s Hospital Harvard Medical School, en Dongho Song, econoom aan de Carey Business School van de Johns Hopkins University.

Het onderzoek naar de invloed van werkloosheid op sterfte en levensverwachting was gebaseerd op 67 jaar gegevens over werkloosheid, levensverwachting en sterftecijfers van het Bureau of Labor Statistics en de Centers for Disease Control and Prevention.

In het document wordt gesuggereerd dat het aantal sterfgevallen ten gevolge van de economische en maatschappelijke achteruitgang ten gevolge van de lockdowns “veel groter kan zijn dan het aantal sterfgevallen die rechtstreeks verband houden met de acute kritieke COVID-19 ziekte”.

“De door de pandemie veroorzaakte recessie kan de volksgezondheid voor de komende twee decennia in gevaar brengen,” voegen zij eraan toe.

Het document legt uit:

Deze aantallen komen overeen met 0,24% en 0,37% van de geraamde bevolking van de VS aan de horizon van respectievelijk 15 en 20 jaar. Voor Afro-Amerikanen schatten we het aantal extra sterfgevallen voor de komende 15 en 20 jaar op respectievelijk 180 duizend en 270 duizend. Deze aantallen komen overeen met 0,34% en 0,49% van de geraamde Afro-Amerikaanse bevolking aan de horizon van respectievelijk 15 en 20 jaar. Voor blanken schatten wij het aantal extra sterfgevallen in de komende 15 en 20 jaar op respectievelijk 0,82 en 1,21 miljoen. Deze aantallen komen overeen met 0,30% en 0,44% van de geraamde blanke bevolking aan de horizon van respectievelijk 15 en 20 jaar. Deze aantallen zijn ruwweg gelijk verdeeld over mannen en vrouwen.

De auteurs merken ook op dat “op basis van nieuwe gegevens het waarschijnlijk is dat de beperkte toegang tot gezondheidszorg tijdens de lockdown, het tijdelijk stopzetten van preventieve zorginterventies, het massale verlies van door de werkgever verstrekte ziektekostenverzekeringen, en de aanhoudende bezorgdheid van de bevolking om medische zorg te zoeken uit angst COVID-19 op te lopen, het sterftecijfer en de levensverwachting nog ernstiger zullen beïnvloeden”.

Zij voegen daaraan toe: “Wij interpreteren deze resultaten als een sterke aanwijzing dat beleidsmakers rekening moeten houden met de ernstige langetermijngevolgen van zo’n grote economische recessie voor het leven van de mensen wanneer zij zich beraden over COVID-19 herstel- en beheersingsmaatregelen”.

De bevindingen voegen zich bij de bergen onderzoek die al bestaan en die suggereren dat het “middel erger is dan het probleem”, schrijft Steve Watson.

In oktober zei de regionale directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie, Hans Kluge, dat regeringen moeten stoppen met het afdwingen van lockdowns, tenzij als “laatste redmiddel”, omdat de impact op andere gebieden van gezondheid en geestelijk welzijn schadelijker is.

De waarschuwing van Kluge kwam overeen met die van de speciale gezant van de WHO voor COVID-19, Dr. David Nabarro, die in een interview met de Spectator verklaarde dat de wereldleiders moeten stoppen met het opleggen van lockdowns als een reflexreactie omdat zij “arme mensen een stuk armer maken”.

De waarschuwingen komen overeen met die van tal van andere deskundigen die wanhopig hebben geprobeerd regeringen te waarschuwen dat lockdowns uiteindelijk meer mensen zullen doden dan het virus zelf, maar die grotendeels zijn genegeerd.

De Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Gerd Muller, waarschuwde onlangs dat COVID-19-lockdowns zullen resulteren in “een van de grootste” honger- en armoedecrises in de geschiedenis.

“We verwachten dit jaar alleen al op het Afrikaanse continent 400.000 extra sterfgevallen door malaria en HIV”, aldus Muller, die eraan toevoegde dat “nog eens een half miljoen mensen zullen sterven aan tuberculose”.

De opmerkingen van Muller kwamen maanden nadat uit een uitgelekte studie van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken was gebleken dat de gevolgen van de lockdown van het land uiteindelijk meer mensen zouden kunnen doden dan het coronavirus doordat slachtoffers van andere ernstige ziekten geen behandeling krijgen.

Een andere studie wees uit dat er door de lockdowns conservatief geschat “ten minste zeven maal zoveel levensjaren van mensen verloren gaan” dan er gespaard worden.

Professor Richard Sullivan waarschuwde ook dat er in het VK meer extra sterfgevallen door kanker zullen zijn dan totale sterfgevallen door het coronavirus, omdat de toegang van de mensen tot onderzoeken en behandelingen wordt beperkt als gevolg van de lockdown.

Zijn opmerkingen werden herhaald door Peter Nilsson, een Zweedse hoogleraar inwendige geneeskunde en epidemiologie aan de Universiteit van Lund, die zei: “Het is zo belangrijk om te begrijpen dat de sterfgevallen van COVID-19 veel minder zullen zijn dan de sterfgevallen veroorzaakt door maatschappelijke lockdown wanneer de economie geruïneerd wordt.”

Volgens professor Karol Sikora, oncoloog en consultant bij de NHS, zouden er 50.000 extra sterfgevallen door kanker kunnen zijn als gevolg van de opschorting van routinematige controles tijdens de lockdown in het Verenigd Koninkrijk.

Een analyse van de Guardian heeft uitgewezen dat er in het VK duizenden extra mensen thuis zijn gestorven als gevolg van de lockdown.

Infectieziekten-deskundige en professor Mark Woolhouse van de Universiteit van Edinburgh erkende dat het besluit om het VK afgelopen maart te vergrendelen een “grove maatregel” was die werd genomen omdat “we niets beters konden bedenken”.

Woolhouse zei dat de lockdown een “paniekmaatregel” was en een “monumentale vergissing op wereldschaal”, en voegde eraan toe: “Ik denk dat de schade die de lockdown toebrengt aan ons onderwijs, de toegang tot gezondheidszorg en bredere aspecten van onze economie en samenleving minstens zo groot zal blijken te zijn als de schade die door COVID-19 is aangericht.”

Een consortium van data-analisten in Zuid-Afrika heeft eerder vastgesteld dat de economische gevolgen van de lockdown van het land ertoe zullen leiden dat 29 keer meer mensen zullen sterven dan aan het coronavirus zelf.

Deskundigen hebben er ook voor gewaarschuwd dat er als gevolg van de lockdown wereldwijd 1,4 miljoen sterfgevallen zullen zijn als gevolg van onbehandelde TB-infecties.

Bovendien blijkt uit een in The Lancet gepubliceerde studie dat “fysieke afstand, sluiting van scholen, handelsbeperkingen en het afsluiten van landen” de wereldwijde ondervoeding van kinderen verergert.

Duizenden artsen en wetenschappers zijn ook officieel gekant tegen lockdown-maatregelen en waarschuwen dat deze meer doden zullen veroorzaken dan het coronavirus zelf.

Lees hier alles over Corona.

Lees hier meer over Lockdowns.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Rechtbank in Peru: COVID-19 uitvinding van een “wereldwijde criminele elite”

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties