Chinese Professor genetica: Huidig ​​onderzoek toont aan dat Afrikanen nauwer verwant zijn aan chimpansees

0
666
Professor Shi Huang merkt op dat huidig ​​onderzoek aantoont dat Afrikanen nauwer verwant zijn aan chimpansees dan andere etnische groepen. © Privé / Pexels

Afrikanen hebben een groter genetisch erfgoed van archaïsche menselijke soorten en zijn nauwer verwant aan chimpansees dan andere etnische groepen. Althans volgens gevestigd onderzoek en huidige modellen van menselijke oorsprong. Dat is wat de Chinese genetica en evolutieprofessor Shi Huang zegt.

Het is een gevoelig onderwerp, vooral in de westerse wereld en vooral in de VS“, zegt hij tegen Fria Tider.

Shi Huang behaalde zijn doctoraat in de genetica aan de Universiteit van Caliornia in de Verenigde Staten in 1989 en werkte vervolgens een paar decennia in de staat, onder meer als universitair hoofddocent aan het Sanford-Burnham Institute. In 2009 verhuisde hij terug naar China en is sindsdien professor aan de Central South University in Hunan. Tegenwoordig heeft hij een hoogleraarschap in genetica, epigenetica en evolutie. Hij staat achter een groot aantal proefschriften en is duizenden keren geciteerd door andere onderzoekers.

In november schreef professor Shi een bericht op Twitter dat wat aandacht trok: “Dat Afrikanen meer allelen hebben van onze voorouders (= archaïsch of apen) is duidelijk aangetoond door de fylogenetische stambomen in Afrika te plaatsen, zowel voor autosomaal als uniparentaal DNA door gebruik te maken van de outgroup rooting-methode. De biologische betekenis hier van? Griezelige stilte …“, schreef hij.

Velen interpreteerden de post verkeerd in de zin dat Shi zijn persoonlijke mening uitsprak dat Afrikanen nauwer verwant zouden moeten zijn met apen dan met andere etnische groepen. Dit resulteerde in zowel waarderende goedkeuring als sarcastische opmerkingen van mensen die de interpretatie die ze van het bericht gaven wel en niet leuk vonden.

Maar, benadrukt professor Shi, daar gaat de vraag helemaal niet over of waar hij naar verwees. In plaats daarvan vat zijn post slechts centrale delen samen van het heersende gevestigde onderzoek naar de menselijke oorsprong, een onderzoek waarop hij zelf zeer kritisch is.

Het onderzoeksgebied is niet bewust tot deze conclusie gekomen. Ze waren geïnteresseerd in het bouwen van evolutionaire stambomen. Het besef dat Afrikanen meer allelen van onze voorouders hebben, is een bijproduct van waar de wortels van de boom zich bevinden met behulp van de outgroup rooting-methode“, zegt professor Shi tegen Fria Tider.

Ze beseften het zelf niet

De outgroup rooting-methode betekent simpelweg dat een externe, maar nauw verwante populatie of soort wordt gebruikt als een referentiepunt om relaties tussen verschillende populaties of soorten in kaart te brengen. Om relaties tussen verschillende archaïsche, dwz uitgestorven, menselijke soorten te bestuderen, worden bijvoorbeeld chimpansees vaak als referentie gebruikt. Chimpansees en dwergchimpansees zijn de nu levende soorten waarvan wordt aangenomen dat ze het nauwst verwant zijn aan ons mensen.

Zogenaamde single-base polymorfismen (SNP’s), een positionele variatie of mutatie in het genoom die slechts één nucleotide beïnvloedt, worden vaak gebruikt om relaties in kaart te brengen. Zit de variatie zowel in de groepen die met elkaar worden vergeleken als in de referentiegroep, dan is de mutatie waarschijnlijk opgetreden voordat de referentiegroep en de groepen evolutionair van elkaar werden gescheiden. Anders is de mutatie later opgetreden en de onderzoekers proberen dan te achterhalen wanneer de mutatie is opgetreden.

Maar de outgroup-rooting methode is ook gebruikt om te proberen te begrijpen waar in de wereld Homo sapiens, dat wil zeggen nu levende mensen, hun geografische oorsprong hebben. De momenteel heersende Out of Africa-hypothese, die stelt dat we allemaal onze genetische wortels in Afrika hebben, is deels gebaseerd op het feit dat Afrikanen biologisch nauwer verwant zijn aan chimpansees dan andere etnische groepen. Daarom is er tegenwoordig bijna een consensus van onderzoek dat de menselijke oorsprong in Afrika wordt gevonden. Het is in Afrika dat zowel de Afrikaan als de naaste verwant van de mens, de chimpansee, thuishoren en hun oorsprong hebben.

De auteurs van deze wetenschappelijke artikelen hebben nooit openlijk gezegd dat de directe betekenis hiervan is dat Afrikanen dichter bij het DNA van chimpansees staan. De meeste onderzoekers in het veld hebben het zich zelf niet eens gerealiseerd, en degenen die er geen onderzoek naar doen hebben het niet begrepen en kunnen het onmogelijk begrijpen door de artikelen te lezen“, stelt Shi Huang scherp.

Out of Asia

Tot het midden van de 20e eeuw, voordat de huidige Out of Africa-hypothese werd vastgesteld, geloofden wetenschappers dat mensen hun oorsprong in Azië hadden. De perceptie werd niet in de laatste plaats versterkt in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in verband met opgravingen buiten Peking, waarbij fossielen van de zogenaamde Peking-man werden gevonden. Het fossiel verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog nadat Amerikaanse soldaten hadden geprobeerd het naar de Verenigde Staten te brengen.

Shi blijft een aanhanger van de Out of Asia-hypothese. Hij gelooft dat het in Azië is dat moderne mensen hun oorsprong hebben en dat er alternatieve verklaringen kunnen zijn waarom Afrikanen genetisch nauwer verwant zijn aan chimpansees. Fria Tider heeft een concept van een wetenschappelijk artikel uit november vorig jaar gelezen, dat Shi Huang samen met drie andere onderzoekers schreef, maar dat nog niet is gepubliceerd.

We hebben het bewijs gevonden dat de Out of Africa-hypothese teniet doet“, beweert Shi.

In het artikel wijzen de onderzoekers op wat volgens hen zwakke punten zijn in de gevestigde theorie. Onder andere dat de mutatiesnelheid altijd constant zou zijn en dat evolutie niet “achteruit” zou kunnen gaan als er een mutatie optreedt die een eerder voorkomende mutatie terugzet. De Chinese professor vindt dat beide onjuiste aannames zijn.

Als er geen terug-mutaties zijn, zou dit betekenen dat Afrikanen dichter bij de voorouders van de moderne mens staan. Andere groepen mensen zijn vanwege nieuwe mutaties verder weg verwant“, vertelde Shi Huang aan Free Times.

Maar de terug-mutaties kunnen ook de Afrikaanse allelen verklaren, en dan het rooting- en Out of Africa-model ongeldig maken“, vervolgt hij.

Hij koppelt het aan een andere term die door evolutionaire wetenschappers wordt gebruikt; “neutrale evolutie”. Neutrale evolutie is wanneer een mutatie optreedt in het genoom die het vermogen van het individu om zich te reproduceren niet beïnvloedt. Maar dat, zegt Shi, is een beetje een valstrik.

Het is een verkeerde redenering, en ze weten het, en daarom vermijden ze de kwestie te bespreken. Hoewel de meeste polymorfismen met een enkele base neutraal zijn, is er nog steeds een bepaald deel functioneel. Meer allelen van onze voorouders betekent ook dat een groter deel van deze allelen een functie vervult“, zegt hij.

Hij neemt opnieuw de Afrikanen als voorbeeld, die zich volgens hem grotendeels onder andere omstandigheden hebben ontwikkeld dan andere etnische groepen. Dit kan verklaren waarom ze meer genen hebben die lijken op die van archaïsche mensen dan andere etnische groepen.

Afrikanen hebben de grootste genetische diversiteit, die naar mijn mening nodig is voor een grotere weerstand tegen ziekten, beter aangepast aan een primitievere levensstijl in een omgeving met meer ziekteverwekkers“, zegt Shi.

“Een gevoelig onderwerp”

Shi Huang is zich er terdege van bewust dat het gevoelig is om over genetische verschillen tussen etnische groepen te praten, ook al wordt het de hele tijd gedaan en vormt het de basis van genetica en evolutionair onderzoek.

Het is een gevoelig onderwerp, vooral in de westerse wereld en vooral in de Verenigde Staten“, zegt hij.

Dat is waarschijnlijk waarom het een publiek geheim geworden. Het heeft de normale wetenschappelijke vooruitgang belemmerd“.

Hij zegt dat dit op zijn beurt het risico loopt te leiden tot de vorming van onjuiste wetenschappelijke theorieën. Een daarvan is dat moderne mensen, behalve Afrikanen, een bepaald percentage genen van Neanderthalers zouden hebben. Dat is volgens hem verkeerd en komt doordat onderzoekers de verwantschap van de Afrikanen met archaïsche menselijke soorten niet begrijpen.

Sommige gebrekkige onderzoeksresultaten zijn gepopulariseerd door onderzoekers die niet beseffen dat Afrikanen meer allelen hebben van eerdere menselijke soorten“, zei professor Shi Huang.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


De eerste rechtop lopende mensen kwamen niet uit Afrika – maar uit Beieren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties