In een toespraak in het Europees Parlement door Silvia Sardone, een Italiaans lid van het Europees Parlement voor de partij van Salvini, zei ze dat de prioriteit van Europa de EU gericht blijft op migranten: Huisvesting en banen voor mensen die illegaal ontschepen in de EU.

Het nieuwe plan voor de integratie van migranten is bekendgemaakt: Sociale integratieprojecten en nieuwe huisvesting voor migranten. En in het verslag over de burgerrechten in het Europees Parlement wordt geen melding gemaakt van terrorisme, terwijl de “strijd tegen racisme en islamofobie” voorrang krijgt.

Het Italiaanse dagblad Il Giornale deed verslag van deze zittingen in het Europees Parlement en van commissievergaderingen die werden gehouden terwijl heel Europa verscheurd wordt tussen de Coronavirus-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis.

Helaas hebben de argumenten niets te maken met herstel- of herstelplannen. Integendeel, ze richten zich juist op migranten en hun burgerrechten.

Zo staat het nieuwe plan voor de integratie van migranten bovenaan de werkagenda van de Europese Commissie. Dit zijn meerjarige projecten, waarmee de EU probeert de precieze richting van de kwestie in kaart te brengen. Het plan, dat is opgesteld voor 2021 tot 2027, is aangekondigd door de Europese Commissie zelf.

Het is gebaseerd op vier belangrijke pijlers: Onderwijs, werk, toegang tot gezondheidszorg en adequate huisvesting.

Zweden: Gemeente dwingt peuters om minder te eten – na de aankoop van miljoenenvilla’s voor migranten

De lidstaten zullen verantwoordelijk zijn voor dit sociaal beleid om voorrang te verlenen aan asielkolonisten, maar de EU heeft de bevoegdheid om het beleid te coördineren en specifieke aanwijzingen te geven.

En volgens de instellingen van Brussel moeten de verschillende regeringen zich de komende jaren altijd inzetten voor integratie, met investeringen en uitgaven in verband met een adequatere huisvesting voor de migranten die op het grondgebied van de EU aanwezig zijn.

Dat dit ten koste gaat van de huisvesting van de rechtmatige bewoners van dit continent is bewust beleid. Het is niet per ongeluk dat blanke jongeren die in de leeftijd zijn dat ze normaliter een gezin zouden stichten in heel Noordwest-Europa geen huisvesting kunnen vinden. De bedoeling is om hun voortplanting te verhinderen.

Het eerste punt betreft het onderwijs: “Er is behoefte aan onderwijs en opleiding die inclusief zijn vanaf de vroege kindertijd tot aan het hoger onderwijs,” zo luidt het plan van de commissie, “waarbij de nadruk ligt op het vergemakkelijken van de erkenning van kwalificaties en op het voortdurend leren van talen, met de steun van de EU-fondsen”.

Het vergemakkelijken van de erkenning van kwalificaties kan alleen door de onderwijs-standaarden te verlagen, omdat we met opzet intellectuele drek importeren. Het zal onze kenniseconomie en globale concurrentiepositie vernietigen. Het behoeft geen enkele verbazing, want dat is waar de EU voor opgericht is.

Het tweede punt heeft betrekking op banen waarbij alle migranten, “en vrouwen in het bijzonder”, volgens het plan de steun moeten krijgen om “hun volledige potentieel” te bereiken.

Ja vast.

Zweden: Slechts 1 op de 10 Somaliërs werkt van degenen die sinds 2005 kwamen

Dan is er nog het derde punt, dat betrekking heeft op de gezondheidssector. “Naast de specifieke financiering door de EU beoogt het actieplan te waarborgen dat mensen worden geïnformeerd over hun rechten en dat de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd, met name tijdens en na de zwangerschap, worden erkend”.

Ten slotte roept de vierde pijler op tot “adequate en gemakkelijke financiering via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Asielfonds en Migration and Invest EU”, om betere huisvesting voor migranten te vinden.

Berlijnse asielwaanzin: steeds meer nieuwe accommodaties, nauwelijks deportaties

“In plaats van de confrontatie aan te gaan met de huidige situatie, lijkt het op het programma van een partij van extreem links, met passages die vooringenomen en gênant zijn”, aldus afgevaardigde Silvia Sardone van de Liga in haar opmerkingen in het Europees Parlement.

“Er wordt gesproken over een Europees Parlement dat hulpeloos getuige is geweest van de verspreiding van racisme, van islamofobe sentimenten, van vijandigheid en onverdraagzaamheid jegens moslims, terwijl het niets zegt over terrorisme, slachtoffers van aanslagen, over degenen die Europeanen, onze manier van leven, onze cultuur, onze waarden haten”.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


Moslims willen partijgenoot van Salvini verkrachten en in brand steken nadat ze zich uitspreekt tegen een moskee

5 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties