Zweden: Slechts 1 op de 10 Somaliërs werkt van degenen die sinds 2005 kwamen

Uit nieuwe cijfers blijkt dat slechts ongeveer een op de vijf Somaliërs aan het werk is en dat zeven op de tien alleen kleuteronderwijs of helemaal geen onderwijs hebben genoten. Iets meer dan 60 procent is hier in de afgelopen 15 jaar gekomen, schrijft het tijdschrift Arbetet in zijn artikel over Somaliërs in Zweden. Van … Continue reading Zweden: Slechts 1 op de 10 Somaliërs werkt van degenen die sinds 2005 kwamen