Blanke kinderen worden keihard gediscrimineerd in het Britse schoolsysteem

Blanke kinderen uit de arbeidersklasse zijn in het Verenigd Koninkrijk systematisch benadeeld omdat onderwijsinstellingen prioriteit geven aan kinderen met een minderheidsachtergrond, zo bleek uit een rapport dat aan de Education Select Committee van het Lagerhuis werd voorgelegd. Uit het onderzoek bleek dat blanke studenten uit de arbeidersklasse 50 procent minder kans hebben dan hun tegenhangers … Continue reading Blanke kinderen worden keihard gediscrimineerd in het Britse schoolsysteem