Noorwegen herclassificeert Covid-19: Niet gevaarlijker dan gewone griep

0

Covid-19 wordt in de massamedia behandeld als een zeer gevaarlijke ziekte waarvoor massavaccinatie en strenge beperkingen voor de hele samenleving worden bejubeld, ondanks weinig sterfgevallen buiten de risicogroepen. Maar in Noorwegen is nu besloten de ziekte te behandelen als andere aandoeningen van de luchtwegen, zoals griep of het verkoudheidsvirus, omdat zij volgens het Noorse Instituut voor Volksgezondheid niet gevaarlijker is dan deze, meldt Free West Media.

Het Noorse Instituut voor Volksgezondheid FHI heeft het opmerkelijke, maar statistisch onderbouwde besluit genomen om Covid-19 te classificeren als een ziekte van de luchtwegen die even gevaarlijk is als de gewone griep. Er wordt verduidelijkt dat de pandemie niet voorbij is, maar dat zij een nieuwe fase is ingegaan waarin Covid-19 nu wordt gelijkgesteld met een gewone ziekte van de luchtwegen, zoals een griep of een infectie van de luchtwegen. Dit is onder meer het gevolg van de mutaties die het Coronavirus heeft ondergaan, waardoor het minder gevaarlijk is geworden, samen met de toegenomen natuurlijke immuniteit en de immuniteit die door vaccinatie in de Noorse samenleving is bereikt.

Hoewel de infectie zelf onder de bevolking blijft circuleren, betekent dit niet dat het aantal ziekenhuisopnames toeneemt, wat op zich betekent dat het coronavirus niet langer een grote belasting vormt voor de gezondheidszorg in Noorwegen. Dit komt doordat de overgrote meerderheid van degenen die risico lopen, beschermd is. Degenen die gevaccineerd zijn, krijgen ook ernstige symptomen en degenen die niet tot de risicogroepen behoren, krijgen meestal ook alleen maar gewone milde verkoudheidsverschijnselen. Het FHI maakt dus de inschatting dat het Coronavirus zich nu voegt in het rijtje van andere respiratoire virussen zoals de gewone verkoudheid en de seizoensgriep.

“Het is iets positiefs en geeft signalen af dat men zich in Noorwegen op dit moment tenminste bewust is van de situatie”, zegt Niklas Arnberg, hoogleraar virologie aan de Universiteit van Umeå en voorzitter van de Pandemic Foundation tegen Aftonbladet.

Besmettelijker maar minder gevaarlijk

Lees meer
FEMA vertelt Biden om troepen te leveren om mensen massaal te vaccineren

Het FHI is van mening dat de pandemie zelf nog niet voorbij is, omdat zij nog steeds in de wereld rondwaart en zich verspreidt op hetzelfde moment dat het percentage gevaccineerden wereldwijd laag is. Zolang zij zich buiten het grondgebied van de rijke landen verspreidt, zal het een aanhoudende pandemie zijn, zo wordt gezegd.

Als er minder mensen in de risicogroepen zijn die gezondheidszorg nodig hebben, neemt de druk op de gezondheidszorg sterk af.

De tweede factor is er een die welbekend is, namelijk dat virussen, op enkele uitzonderingen na, zich in de loop van de tijd om zuiver evolutionaire redenen ontwikkelen in de richting van besmettelijker maar tegelijk minder dodelijk. Sars-CoV-2 heeft duizenden mutaties ondergaan en verschillende varianten hebben elkaar vervangen wat betreft de snelheid van verspreiding en de mate van besmetting, maar zijn steeds minder dodelijk gebleken. Deze verspreiding gaat ook door onder gevaccineerde mensen, aangezien de mate van vaccinatiebescherming tegen deze variant lager is dan tegen eerdere varianten, waardoor de verspreiding ook doorgaat, zelfs in landen waar de meerderheid van de bevolking is gevaccineerd.

In de door het FHI uitgevoerde studies is vastgesteld dat zowel gedeeltelijk als volledig gevaccineerde mensen die Covid-19 krijgen een laag risico lopen om voor verzorging naar het ziekenhuis te moeten gaan, maar dat dit ook geldt voor gezonde mensen die niet tot een risicogroep behoren. Bij degenen die gedeeltelijk zijn gevaccineerd, is geconcludeerd dat de mate van bescherming tegen de Delta-variant slechts 22 procent bedraagt, wat oploopt tot 65 procent voor degenen die twee doses vaccin hebben gekregen. De mate van bescherming is nog steeds laag in vergelijking met de Alpha-variant van het virus, waar de mate van bescherming in plaats daarvan 55 procent en 84 procent was voor degenen die gevaccineerd waren.

Volgens de laatste statistieken van het FHI zijn in week 37 67 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19 als hoofdoorzaak, wat een daling is ten opzichte van de 95 gevallen in de week daarvoor. Maar van de nieuwe gevallen in week 37 hadden slechts 9 patiënten intensieve zorg nodig, een daling ten opzichte van de 22 van de week daarvoor.

Lees meer
Samenzweringstheorie? Ex-Pfizer VP Mike Yeadon waarschuwt voor booster shots tegen Corona-varianten

Er wordt ook aangenomen dat het risico om medische verzorging nodig te hebben toeneemt voor degenen die volledig ongevaccineerd zijn, maar dit is verder afhankelijk van de risicogroep waarin men zich bevindt. Ongeveer 40 procent van degenen die de afgelopen week in Noorwegen voor verzorging moesten worden opgenomen, was bijvoorbeeld volledig gevaccineerd, maar behoorde toen in overgrote meerderheid tot een risicogroep. Ongeveer 5 procent is gedeeltelijk gevaccineerd en ongeveer 55 procent van de opgenomen personen is helemaal niet gevaccineerd. In week 37 zijn in totaal 11 mensen met Covid-19 overleden, een daling ten opzichte van de 13 sterfgevallen in de voorgaande week. De gemiddelde leeftijd van degenen die in week 37 stierven was 80 jaar en behoorde dus tot de risicogroep.

In Noorwegen heeft 90 procent van de bevolking boven de 18 jaar zijn eerste dosis gekregen en 83 procent zijn tweede dosis en wordt dus als volledig gevaccineerd beschouwd.

Influenza hoeft niet massaal gevaccineerd te worden

De aanzienlijk verbeterde situatie in Noorwegen heeft ertoe geleid dat men ervoor heeft gekozen Covid-19 te classificeren als een luchtweginfectie met dezelfde mate van gevaar als influenza. Dit betekent niet dat het als ongevaarlijk wordt beschouwd, maar wel dat men ervan uitgaat dat het, net als bij influenza, beheersbaar is en dat de risico’s voor patiënten met een Covid-19- of influenza-infectie vergelijkbaar zijn en dat het voor mensen in de risicogroepen is.

“De totale maatschappelijke kosten voor door virussen veroorzaakte ziekten kunnen tientallen miljarden kronen per jaar bedragen, zonder dat er sprake is van een pandemie”, zei Arnberg tegen het Zweedse dagblad Aftonbladet. Hij noemde gewone verkoudheden en maagkwalen als oorzaken hiervan.

Elk jaar worden tussen 300 000 en 1,5 miljoen Zweden ziek van de griep, maar er sterven er nog maar weinig, slechts tussen 700 en 2000 per jaar, met vrij grote jaarlijkse variaties binnen deze marge. Net als bij Covid-19 is het in de risicogroepen dat de overgrote meerderheid van de sterfgevallen zich voordoet, maar desondanks worden er op maatschappelijk niveau geen massale vaccinaties uitgevoerd.

Lees meer
Donald Trump is verhuisd naar GAB nu

Zo sterven er elk jaar tussen de vijf en tien kinderen in de leeftijdsgroep van 10-19 jaar aan de gewone griep, wat meer is dan wat er in 2020 en 2021 met Covid-19 is overleden, aangezien er volgens het overlijdensregister van de Nationale Raad voor Volksgezondheid en Welzijn tot nu toe slechts vier kinderen met Covid-19 zijn overleden. Wat deze leeftijdsgroep betreft, is de griep gevaarlijker dan Covid-19. Dit is op zich interessant, omdat men er in Noorwegen, in tegenstelling tot Zweden, voor heeft gekozen kinderen onder de 12 jaar niet in te enten.

De toekomst ziet er rooskleurig uit

Men vermoedt in Noorwegen dat de ziekenhuizen tegen de winter niet zullen worden overspoeld met patiënten die ziek zijn geworden met Covid-19, maar dat er in plaats daarvan sprake zal zijn van een mengeling van Covid-19, andere infecties van de luchtwegen en gewone griep.

“Ik denk dat we deze keer de top hebben bereikt. Dan denk ik in plaats daarvan dat we een wintergolf krijgen die later komt. Maar we denken niet dat die groter zal zijn dan de gezondheidszorg aankan”, zei Geir Bukholm tegen Verdens Gang.

Volgens de schattingen van het FHI neemt de infectie af, worden minder mensen ernstig ziek, sterven er maar heel weinig mensen en lijkt de inschatting van Noorwegen dat Covid-19 niet langer gevaarlijker is dan een gewone griep, steeds correcter.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/08/09/ijsland/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties