Bill Gates, Wereld Economisch Forum, Club van Rome en de wens om de wereldbevolking te reduceren

Het vermeende probleem van overbevolking wordt al jaren gebruikt om mensen bang te maken. Intussen is er zelfs een website waar je kunt berekenen hoeveel geboorten je moet voorkomen om CO2-neutraal te leven. Hierachter zit een krankzinnige agenda, gepusht door Bill Gates, onder anderen, schrijft Sandra Bonnemeier.

“Psychologe en schrijfster Sue Blackmore verklaarde een paar jaar geleden in een discussie in het uiterst serieuze radioprogramma Nightwaves op Radio 3: “Ik hoop voor de planeet dat we vogelgriep krijgen of iets anders waardoor de bevolking afneemt, want anders zijn we verdoemd”. Er waren geen bezwaren bij de BBC: Het idee dat de mens een probleem is dat om een oplossing vraagt, is wijdverbreid in respectabele kringen.”

Interessante houding op een moment als dit. Waar komt die houding vandaan? “De grenzen aan de groei” uit 1972 maakte de Club van Rome beroemd en veranderde de wereld. Het rapport heeft uiteindelijk bijgedragen tot de oprichting van de “Groenen”. Het heeft de agenda van de Verenigde Naties vormgegeven, tot de Agenda 2030 van vandaag, en heeft invloed gehad op het Wereld Economisch Forum, met inbegrip van de “Great Reset“. De doelstellingen toen en nu verschillen niet wezenlijk. Alleen de vermeende overbevolking werd toen schaamtelozer genoemd. Maar alleen de armen waren en zijn te veel. Nooit de hebzuchtigen. Terwijl de profiteurs van de pandemie rijker en rijker worden en hun bankrekeningen dikker en dikker, leggen zij ons en de allerarmsten uit dat er helaas niet genoeg is voor iedereen.

Het rapport “De grenzen aan de groei” werd terecht bekritiseerd: “De mens als zodanig wordt – zoals in veel andere verslagen over de milieucrisis – niet veel meer beschouwd dan de ‘kanker van de ongebreidelde bevolkingsgroei'”. Net als nu komen degenen die hebben bijgedragen tot de problemen van milieuvernietiging en uitbuiting van landen die rijk zijn aan hulpbronnen maar arm zijn, als “redders op het witte paard”. De “Club van Rome” heeft het vermeende probleem van “overbevolking” niet “uitgevonden”.

Vader van de gedachte

De “vader” van het idee van overbevolking was de Britse politieke econoom Thomas Malthus (1766 – 1834). “Een man, zei hij, die geboren wordt in een wereld die al bezet is, wanneer zijn familie niet de middelen heeft om hem te voeden, of wanneer de maatschappij geen behoefte heeft aan zijn arbeid, die man heeft niet het minste recht om enig deel van voedsel op te eisen, en hij is werkelijk te veel op de aarde. Aan het grote banket van de natuur is geen plaats voor hem gereserveerd. De natuur gebiedt hem te vertrekken, en zij laat niet na dit bevel zelf uit te voeren.”

Lees meer  Miljardenbedrijf WHO: Gecontroleerd door de VS, Gates, Duitsland en de EU

Het gedachtegoed van de “nutteloze eters” leidde later tot organisaties als Planned Parenthood, waarvan Bill Gates ́ vader een tijdlang in het bestuur zat. Bill Gates zelf was een volgeling van Malthus. Later kwam hij er op terug en zei dat Malthus ongelijk had. Hij bedoelde echter niet de basisverklaring dat overbevolking een probleem is.

De beruchte Club van Rome en de Agenda 2030

De initiatiefnemer van de “Club van Rome”, de industrieel Aurelio Peccei (o.a. Fiat, Olivetti, Alitalia), beschreef hoe hij oplossingen voor ogen had. Er was behoefte aan een “plan voor de wereldwijde organisatie van de menselijke levenssfeer, uitgesplitst naar grote regio’s of groepen van landen”. Wat hij als een oplossing beschreef is niets anders dan wat kapitalisten, zoals David Rockefeller, reeds als oplossing zagen: een wereldregering – een wereldwijde, hiërarchische structuur. De wereldgemeenschap volgens de ideeën van een wereldelite als een “missie”, zoals hij het noemde. Men zou “onmiddellijk moeten ingrijpen”. Hij schrijft over een “brain trust” en citeert een vriend die het heeft over een “algemene staf van de mensheid”. Geen kleinigheid. En bovenal: geen samenzweringstheorie. De verdeling van de wereld zou er ongeveer zo uit kunnen zien: 80 % natuur, 10 % landbouw en de rest als gebied voor de mensheid.

Hoe zou dat er concreet uitzien? Misschien zoals beschreven in een artikel van het World Economic Forum: Welkom in het jaar 2030. De Agenda 2030 van de VN doet u de groeten. Je bezit niets meer. Ook geen privacy. Maar het is allemaal geweldig. Soms is de totale bewaking een beetje verontrustend. Maar wat is het punt? Degenen die het niet geweldig vinden en ook niet in steden willen worden gepropt (zoals misschien ongevaccineerde mensen?) wonen ergens daarbuiten, op de een of andere manier. Gemarginaliseerd. Welkom in de Brave New World van Agenda 2030.

Lees meer  Bill Gates waarschuwt voor nieuwe pandemie - '10 keer erger'

Dr. Eckart von Hirschhausen, de Club van Rome en Bill Gates

Een hedendaagse vertegenwoordiger van de “Club van Rome”, die een essentiële eerste steen heeft gelegd voor de “Brave New World”, is bijvoorbeeld Dr. Eckart von Hirschhausen. Hij is momenteel actief namens de profiteurs van de pandemie, zoals Bill Gates. De Bill & Melinda Gates Foundation is op haar beurt een van de ondersteuners van zijn stichting. Eckart von Hirschhausen is onder meer bekend als “komiek”. In 2018 bracht hij “komisch” naar buiten: “Iedereen die zich niet laat vaccineren is een asociale profiteur.” Bill Gates zou het leuk moeten vinden.

Maar het wordt pas echt interessant in een Engelstalig artikel over “De kinderen van Malthus”. Het verlangen naar iets dat de wereldbevolking vermindert. Het artikel zegt: “De nieuwe Malthusianisten worden brutaler. Op de VN-milieutop Rio+20 eerder dit jaar riepen 105 gerespecteerde instellingen, waaronder de British Royal Society, die steeds meer op Malthus leunt, de internationale machthebbers op om “ethische gevoeligheden” met betrekking tot het bevolkingsvraagstuk te overwinnen en “de toenemende wereldbevolking onder ogen te zien”. Al die huilende baby’s betekenen dat we nu “meer leven dan de planeet aankan”, verklaarden ze. De Bill and Melinda Gates Foundation pompt miljoenen dollars in de distributie van voorbehoedsmiddelen in de ontwikkelingslanden.

Baby’s als een CO2 zonde

Rijke westerlingen kunnen nu zelfs hun koolstofuitstoot compenseren door de geboorte van kinderen in minder bedeelde gebieden te helpen voorkomen. Op de door OPT opgezette website Pop Offsets kunt u berekenen hoeveel kooldioxide u in uw dagelijks leven uitstoot en vervolgens bepalen hoeveel geboortes u moet voorkomen om die hoeveelheid te compenseren. U geeft een financiële bijdrage aan een reproductieve liefdadigheidsinstelling; deze liefdadigheidsinstelling moedigt een vrouw ergens aan om geen kinderen meer te krijgen. Uw persoonlijke uitstoot wordt gecompenseerd door uw bijdrage aan het niet produceren van grondstof-intensieve baby’s. Het verslag van The Guardian over dit initiatief werd geïllustreerd met een foto van 12 baby’s die daar gewoon lagen, als het problematische afval in de natuur.

Het malthusianisme is zo diep geworteld in het wereldbeeld van de Groenen en andere trendsetters dat men zich zonder blikken of blozen kan voorstellen hoeveel mensen zullen uitsterven. Bevolkingsalarmisten beweren vaak dat de “draagkracht” van de planeet twee miljard mensen bedraagt, ten minste vijf miljard minder dan vandaag. Psychologe en schrijfster Sue Blackmore verklaarde enkele jaren geleden in een discussie in het uiterst serieuze radioprogramma Nightwaves op Radio 3: “Ik hoop voor de planeet dat we vogelgriep krijgen of iets anders waardoor de bevolking afneemt, want anders zijn we verdoemd.” Er waren geen bezwaren bij de BBC: Het idee dat de mens een probleem is dat om een oplossing vraagt, is wijdverbreid in respectabele kringen. De Nieuwe Malthusians hullen hun misantropisch miserabilisme in wetenschappelijk gewaad…” OPT staat voor Optimum Population Trust (Vandaag: Bevolking telt). De opvolger van PopOffsets is Empower to plan.

Lees meer  Is Pokken een nieuwe biowapen-aanval gepland om de mensheid te vernietigen?

Opmerking Dissident:

Haha, prachtig. Ik heb gelijk gedoneerd. Er zijn al veel te veel Afrikanen en het worden er alleen maar meer.

Het probleem met het WEF, de Coronahoax en de Great Reset is dat het tegen het blanke Westen gericht is, niet dat ze iets aan de Afrikaanse bevolkingsexplosie zouden willen doen. Deden ze dat maar.


Het sprookje van overbevolking

Wat een onzin dat gepraat over overbevolking en hoe hypocriet is het als de gulzige bewering dat er niet genoeg is voor de hongerigen wordt getoond in een prachtige film van Werner Bote: “Population Boom”. “Horrorscenario overbevolking: 7 miljard mensen op aarde. Afnemende hulpbronnen, giftige afvalbergen, honger en klimaatverandering – een gevolg van overbevolking? Wie beweert eigenlijk dat de wereld overbevolkt is? En wie van ons is te veel?” De auteur beschrijft onder meer dat er 11 vierkante meter ruimte per persoon zou zijn voor de wereldbevolking – als die bijvoorbeeld in Oostenrijk zou wonen (vanaf 2014). De rest van de wereld zou onbevolkt zijn.

Wie is te veel? De gulzigaards of de armen? Komt de huidige wens voor vogelgriep of iets anders dat de bevolking vermindert, zoals Malthus ́ onmenselijke kinderen verlangd had, uit? Of gaat het om gezondheid?


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/09/12/18915/

Meer Laden

Leave a Comment