Van computers tot wereldwijde genocide – De duizelingwekkende invloed van Bill Gates op het volksgezondheidsbeleid over de hele wereld

0

“TrustWHO”, een documentaire film geproduceerd door Lilian Franck, onthult de clandestiene invloeden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) controleren – en dat al vanaf het allereerste begin. Opgericht in 1948 door 61 lidstaten die met hun bijdragen aanvankelijk de organisatie financierden, werd de WHO al snel geïnfiltreerd door de industrie.

Van Big Tobacco tot de nucleaire industrie en farmaceutica, de industrie heeft historisch gezien de mondiale agenda van de WHO gedicteerd en doet dat nog steeds, waarbij winst en macht boven de volksgezondheid worden gesteld, schrijft Dr Joseph Mercola.

  • “TrustWHO”, een documentaire film geproduceerd door Lilian Franck, onthult de clandestiene invloeden die de Wereldgezondheidsorganisatie beheersen, tot gevaar van de volksgezondheid.
  • Bill Gates is WHO’s nummer 1 financier, en draagt meer bij aan WHO’s tweejaarlijkse budget van 4,84 miljard dollar dan welke lidstaat dan ook.
  • Farmaceutische bedrijven hadden al eerder invloed op de pandemieverklaring van de WHO in 2009 – deskundigen noemden de Mexicaanse griep later een “valse pandemie” die was aangestuurd door Big Pharma, dat vervolgens munt sloeg uit het gezondheidsschandaal.
  • De WHO is sterk verbonden met China, en haar onderzoek naar de oorsprong van COVID-19 was van bij het begin een “vals” onderzoek.
  • Zelfs vóór de COVID-19 pandemie gaf de WHO een verklaring uit dat zij in gesprek was met Facebook om “ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot gezaghebbende informatie over vaccins en de verspreiding van onnauwkeurigheden te beperken”.
  • De geschiedenis van de WHO illustreert duidelijk haar trouw aan Big Pharma en andere industrieën, waaronder het bagatelliseren van de gezondheidseffecten veroorzaakt door de kernramp in Tsjernobyl in 1986 en de samenwerking met opioïdengigant Purdue.
  • Gezien het sterke en aanhoudende bewijs dat de WHO zwaar in conflict is en gecontroleerd wordt door de industrie, moet haar nut als bewaker van de volksgezondheid ernstig worden herbekeken.

Bill Gates is WHO’s nummer 1 financier

In april 2020 schortte Donald Trump de Amerikaanse financiering van de WHO op, terwijl de regering een onderzoek instelde naar haar “rol bij het ernstig mismanagen en toedekken van de verspreiding van het coronavirus”. Hierdoor werd de Bill & Melinda Gates Foundation duidelijk de nummer 1 financier van de WHO. Na zijn verkiezing heeft president Joe Biden het besluit van de Trump-regering teruggedraaid en de Amerikaanse financiering van de WHO hersteld.

Bill Gates is echter nog steeds de grootste financier en draagt meer bij aan het tweejaarlijkse WHO-budget van 4,84 miljard dollar dan welke lidstaat dan ook. Gates heeft zijn geld strategisch aangewend om de internationale hulporganisaties te besmetten met zijn verwrongen, egoïstische prioriteiten. De VS zijn historisch gezien de grootste directe donor aan de WHO.

Bill Gates draagt echter via meerdere wegen bij aan de WHO, onder meer via de Bill & Melinda Gates Foundation en via GAVI, dat is opgericht door de Gates Foundation in samenwerking met de WHO, de Wereldbank en diverse vaccinfabrikanten.

Vanaf 2018 maakten de cumulatieve bijdragen van de Gates Foundation en GAVI Gates tot de officieuze topsponsor van de WHO, zelfs vóór de stap van de Trump-regering in 2020 om al zijn steun aan de organisatie te schrappen. En in feite geeft Gates zo veel dat Politico in 2017 een zeer kritisch artikel schreef over zijn ongepaste financiële invloed op de operaties van de WHO, die volgens Politico ervoor zorgde dat het agentschap:

“… een onevenredig groot deel van zijn middelen uitgaf aan projecten met de meetbare resultaten waar Gates de voorkeur aan geeft… Zijn invloed baart ngo’s en academici zorgen. Sommige voorstanders van gezondheid vrezen dat, omdat het geld van de Gates Foundation afkomstig is van investeringen in grote bedrijven, het zou kunnen dienen als een paard van Troje voor bedrijfsbelangen om de rol van de WHO bij het vaststellen van normen en het vormgeven van gezondheidsbeleid te ondermijnen.”

Lees meer
Bill Gates plant wereldwijde machtsovername

Bovendien “stuurt Gates ook financiering naar de WHO via SAGE [Strategic Advisory Group of Experts] en UNICEF en Rotary International, wat zijn totale bijdragen op meer dan 1 miljard dollar brengt,” legt Kennedy uit in het boek, eraan toevoegend dat deze fiscaal aftrekbare donaties Gates zowel invloed als controle geven over het internationale gezondheidsbeleid, “dat hij grotendeels stuurt om de winstbelangen van zijn farmaceutische partners te dienen.”

Zoals in de film wordt opgemerkt, kon de WHO, toen zij werd opgericht, zelf beslissen hoe haar bijdragen werden verdeeld. Nu is 70% van haar budget gebonden aan specifieke projecten, landen of regio’s, die worden gedicteerd door de financiers. Als zodanig vormen de prioriteiten van Gates de ruggengraat van de WHO, en het was geen toeval toen hij over de WHO zei: “Onze prioriteiten zijn jullie prioriteiten.”

“De vaccinobsessie van Gates heeft ervoor gezorgd dat de WHO niet meer geeft om armoedebestrijding, en om voedsel en schoon water te produceren, maar dat het gebruik van vaccins nu de belangrijkste maatstaf is voor de volksgezondheid. En Gates is niet bang om zijn gewicht in de schaal te leggen,” aldus Kennedy’s boek. “… Alleen al de omvang van de financiële bijdragen van zijn stichting heeft Bill Gates tot een onofficiële – zij het ongekozen – leider van de WHO gemaakt.”

Pharma & WHO innen cheques bij vorige pandemieën

Tijdens de H1N1 (Mexicaanse griep) pandemie van 2009 werden er geheime afspraken gemaakt tussen Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk met de farmaceutische industrie voordat de H1N1 pandemie begon, waarin stond dat zij H1N1 griepvaccinaties zouden kopen – maar alleen als er een pandemie niveau 6 werd afgekondigd door de WHO.

De “TrustWHO”-documentaire laat zien hoe zes weken voordat de pandemie werd uitgeroepen, niemand bij de WHO zich zorgen maakte over het virus, maar dat de media desondanks de gevaren overdreven. In de maand voorafgaand aan de H1N1-pandemie van 2009 veranderde de WHO de officiële definitie van pandemie, waarbij de criteria voor ernst en hoge sterfte werden geschrapt en de definitie van een pandemie als “een wereldwijde epidemie van een ziekte” overbleef.

Door deze wijziging in de definitie kon de WHO de Mexicaanse griep tot pandemie uitroepen nadat wereldwijd slechts 144 mensen aan de infectie waren overleden. In 2010 beschuldigde Dr. Wolfgang Wodarg, toenmalig hoofd gezondheid van de Raad van Europa, de farmaceutische bedrijven ervan de pandemieverklaring van de WHO te hebben beïnvloed en noemde hij de Mexicaanse griep een “valse pandemie” die was aangestuurd door Big Pharma, die munt sloeg uit de gezondheidsangst.

Volgens Wodarg was de Mexicaanse grieppandemie “een van de grootste medicijnschandalen van de eeuw”. In het onderzoek naar de WHO en Big Pharma’s falsificatie van een pandemie, stelde het onderzoeksrapport:

“… om hun gepatenteerde geneesmiddelen en vaccins tegen griep te promoten, beïnvloedden farmaceutische bedrijven wetenschappers en officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de normen van de volksgezondheid om regeringen wereldwijd te alarmeren en hen krappe gezondheidsmiddelen te laten verkwisten voor inefficiënte vaccinstrategieën, en miljoenen gezonde mensen nodeloos bloot te stellen aan het risico van een onbekende hoeveelheid bijwerkingen van onvoldoende geteste vaccins.”

Terwijl regeringen met voorraden vaccins kwamen te zitten die ze nooit zouden gebruiken, kregen veel mensen die het H1N1-vaccin tegen de Mexicaanse griep kregen bijwerkingen zoals het Guillain-Barre-syndroom, narcolepsie, kataplexie en andere vormen van hersenbeschadiging.

De doofpotaffaire over de oorsprong

Ook het onderzoek van de WHO naar de oorsprong van COVID-19 was vanaf het begin een “nep” onderzoek. China mocht zelf de leden kiezen van het WHO onderzoeksteam, waaronder Peter Daszak, Ph.D., die nauwe professionele banden heeft met het Wuhan Institute of Virology.

Lees meer
Crackjunkie heeft een Burn-out: WEF-marionet en corona-hardliner Jessica Ardern treedt af

De opname van Daszak in dit team garandeerde de verwerping van de theorie over de oorsprong van het virus in het labo, en in februari 2021 verklaarde de WHO dat het instituut en twee andere bioveiligheidsniveau 4 laboratoria in Wuhan, China, geen overtredingen hadden begaan, door te zeggen dat deze laboratoria niets te maken hadden met de COVID-19 uitbraak.

Pas na de reacties, waaronder een open brief ondertekend door 26 wetenschappers die een volledig en onbeperkt forensisch onderzoek eisen naar de oorsprong van de pandemie, ging de WHO over tot schadebeperking, waarbij directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus en 13 andere wereldleiders zich aansloten bij de Amerikaanse regering om hun “frustratie uit te drukken over de mate waarin China een internationale missie toegang verleende tot Wuhan”.

Een paar opmerkelijke punten – Gates koos Ghebreyesus als directeur-generaal van de WHO, niet vanwege zijn kwalificaties – Tedros heeft geen medische graad en een achtergrond die beschuldigingen van mensenrechtenschendingen omvat – maar vanwege zijn loyaliteit aan Gates, opnieuw volgens Kennedy’s boek.

Bovendien was de trouw van de WHO aan China al jaren eerder verzekerd, toen China ervoor zorgde dat de WHO stemmen kreeg om ervoor te zorgen dat zijn kandidaten directeur-generaal zouden worden. Een onderzoek van de Sunday Times bracht ook aan het licht dat de onafhankelijkheid van de WHO ernstig in het gedrang was en dat haar nauwe banden met China het mogelijk maakten dat COVID-19 zich in de begindagen van de pandemie kon verspreiden terwijl het onderzoek naar de oorsprong ervan werd vertroebeld. Volgens de Sunday Times:

“De leiding van de WHO gaf prioriteit aan de economische belangen van China boven het stoppen van de verspreiding van het virus toen Covid-19 voor het eerst opdook. China oefende de uiteindelijke controle uit over het WHO-onderzoek naar de oorsprong van Covid-19, benoemde zelf deskundigen en onderhandelde over een achterkamerdeal om het mandaat af te zwakken.”

Banden WHO met China speelden “beslissende rol” bij pandemie

Op 28 januari 2020, vier weken nadat Taiwan de WHO had gewaarschuwd dat een mysterieuze luchtwegziekte zich in China verspreidde, had de WHO nog geen actie ondernomen en bleef ze China prijzen.

Tedros prees China zelfs voor hun transparantie en zei dat de Chinese president “zeldzaam leiderschap” had getoond en “dankbaarheid en respect” verdiende voor zijn optreden om de uitbraak in het epicentrum in te dammen,” meldde de Sunday Times. “Deze ‘buitengewone stappen’ hadden verdere verspreiding van het virus voorkomen, en dit was de reden, zei hij, waarom er slechts ‘een paar gevallen van overdracht van mens op mens buiten China waren, die we zeer nauwlettend in de gaten houden’.

In een gesprek met de Sunday Times zei professor Richard Ebright van het Waksman Instituut voor Microbiologie van de Rutgers Universiteit in New Jersey dat het deze nauwe band was die uiteindelijk de loop van de pandemie heeft gestuurd:

“Het heeft niet alleen een rol gespeeld, het heeft een beslissende rol gespeeld. Het was de enige motivatie. Er was geen wetenschappelijke of medische of beleidsmatige rechtvaardiging voor de houding die de WHO in januari en februari 2020 heeft aangenomen. Dat was volledig gebaseerd op het onderhouden van bevredigende banden met de Chinese regering.

“Dus bij elke stap bevorderde de WHO het standpunt dat door de Chinese regering werd nagestreefd … de WHO verzette zich actief en belemmerde inspanningen van andere naties om effectieve grenscontroles uit te voeren die de verspreiding hadden kunnen beperken of zelfs de verspreiding van de uitbraak hadden kunnen indammen.

Lees meer
Bill Gates en George Soros richten een Orwelliaans Ministerie van Waarheid op om "desinformatie" te controleren

“Ik kan onmogelijk geloven dat de ambtenaren in Genève, die deze verklaringen aflegden, geloofden dat deze verklaringen in overeenstemming waren met de feiten waarover zij beschikten op het moment dat de verklaringen werden afgelegd. Het is moeilijk om niet te zien dat de directe oorsprong daarvan de steun van de Chinese regering is voor Tedros’ verkiezing tot directeur-generaal …

“Dit was een opmerkelijk hoog rendement op [China’s] investering met de relatief kleine bedragen die werden geïnvesteerd in de ondersteuning van zijn verkiezing. Het heeft de Chinese regering veel opgeleverd.”

WHO-corruptie zit diep

Al voor de pandemie had de WHO een verklaring vrijgegeven dat zij in gesprek was met Facebook om “ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot gezaghebbende informatie over vaccins en de verspreiding van onnauwkeurigheden te verminderen.” Op de eerste Global Vaccination Summit van de WHO, die in september 2019 in Brussel werd gehouden, zinspeelde Jason Hirsch, de public policy manager van Facebook, op de censuur en mediamanipulatie die nog zou komen:

“Het eerste wat we doen is het verminderen van de verspreiding van verkeerde informatie over vaccinaties en het tweede wat we doen is het verhogen van de blootstelling aan geloofwaardige, gezaghebbende inhoud over vaccinaties.”

In plaats van de volksgezondheid voorop te stellen, bijvoorbeeld door aan te dringen op veiligheidsonderzoeken naar vaccinatie, laat de geschiedenis van de WHO duidelijk zien dat zij loyaal is aan Big Pharma en andere industrieën. De WHO heeft bijvoorbeeld de gevolgen voor de gezondheid van de kernramp in Tsjernobyl in 1986 gebagatelliseerd door te verklaren dat slechts 50 doden direct door het incident werden veroorzaakt en dat “uiteindelijk in totaal 4000 mensen aan stralingsblootstelling zouden kunnen sterven” als gevolg van de ramp.

De WHO heeft in 1959 een overeenkomst ondertekend met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, die “het vreedzaam gebruik van atoomenergie bevordert”, waardoor zij met betrekking tot ioniserende straling ondergeschikt is aan deze organisatie.

De reactie van de WHO op de stralingsramp in Fukushima in 2011 werd ook bekritiseerd, met bewijzen van een doofpotaffaire op hoog niveau. De WHO bagatelliseerde de risico’s opnieuw door te verklaren dat “de voorspelde risico’s laag zijn en er geen waarneembare toename van het aantal kankergevallen boven de uitgangswaarden wordt verwacht”.

De WHO ontving ook meer dan 1,6 miljoen dollar van opioïdengigant Purdue van 1999 tot 2010 en gebruikte door de industrie gesteunde opioïdengegevens om op te nemen in haar officiële pro-opioïdenrichtlijnen. Volgens de Alliance of Human Research Protection heeft de samenwerking van de WHO met Purdue geleid tot een uitbreiding van het gebruik van opioïden en wereldwijde verslaving.

Door het aanvaarden van privé geld, ging een review in het Journal of Integrative Medicine & Therapy zover om te zeggen dat de corruptie van de WHO de “grootste bedreiging is voor de wereld volksgezondheid van deze tijd,” in het bijzonder als het gaat om de aanbevelingen van de WHO voor medicijnen – inclusief haar “lijst van essentiële medicijnen” – waarvan zij gelooft dat deze bevooroordeeld en niet betrouwbaar is.

Gezien het sterke en aanhoudende bewijs dat de WHO zwaar in conflict is en wordt gecontroleerd door de industrie, moet het nut van de WHO als bewaker van de volksgezondheid ernstig worden heroverwogen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/03/14/voor-covid-plande-gates-censuur-op-sociale-media-van-voorvechters-van-vaccinveiligheid-met-pharma-cdc-media-china-en-cia/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties